Publikacje
Ciekawostki
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

26 czerwca uznawany jest za Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii, który ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ podczas Międzynarodowej Konferencji na temat Nadużywania Środków Odurzających i Leków oraz ich Nielegalnego Handlu 7 grudnia 1987 roku. Celem tego święta, jest zwrócenie uwagi na problem nadużywania narkotyków i leków psychotropowych oraz propagowanie życia wolnego od uzależnień. W związku z dynamiką handlu i rozwojem podziemia narkotykowego skala tego problemu z roku na rok narasta. Według jednego z ostatnich raportów Narodów Zjednoczonych międzynarodowy biznes narkotykowy osiągnął obroty rzędu 400 miliardów dolarów rocznie, co stanowi wartość około 8% całości światowych obrotów handlowych.

Statystyki podają, że co roku w Polsce z powodu nadużywania środków psychoaktywnych umiera blisko 200 osób. Najczęściej problem ten dotyka mężczyzn,  między 20-39 rokiem życia. Badania przeprowadzone w 2015 roku przez KBdsPN i Fundację CBOS dowodzą, że najczęściej używanym narkotykiem w Polsce była marihuana, na drugim miejscu amfetamina i kolejno kokaina. 

Zaloguj się

psychiatria
leki
profilaktyka
zdrowie-psychiczne

Dołącz do dyskusji


Źródła

  1. https://hh24.pl/narkomania/
  2. https://www.gov.pl/web/gis/miedzynarodowy-dzien-zapobiegania-narkomanii
  3. https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=3595097

Polecane artykuły