Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

26 czerwca uznawany jest za Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii, który ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ podczas Międzynarodowej Konferencji na temat Nadużywania Środków Odurzających i Leków oraz ich Nielegalnego Handlu 7 grudnia 1987 roku. Celem tego święta, jest zwrócenie uwagi na problem nadużywania narkotyków i leków psychotropowych oraz propagowanie życia wolnego od uzależnień. W związku z dynamiką handlu i rozwojem podziemia narkotykowego skala tego problemu z roku na rok narasta. Według jednego z ostatnich raportów Narodów Zjednoczonych międzynarodowy biznes narkotykowy osiągnął obroty rzędu 400 miliardów dolarów rocznie, co stanowi wartość około 8% całości światowych obrotów handlowych.

Statystyki podają, że co roku w Polsce z powodu nadużywania środków psychoaktywnych umiera blisko 200 osób. Najczęściej problem ten dotyka mężczyzn,  między 20-39 rokiem życia. Badania przeprowadzone w 2015 roku przez KBdsPN i Fundację CBOS dowodzą, że najczęściej używanym narkotykiem w Polsce była marihuana, na drugim miejscu amfetamina i kolejno kokaina. 

psychiatria
leki
profilaktyka
zdrowie-psychiczne

Dołącz do dyskusji


Źródła

  1. https://hh24.pl/narkomania/
  2. https://www.gov.pl/web/gis/miedzynarodowy-dzien-zapobiegania-narkomanii
  3. https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=3595097