Publikacje
Ciekawostki
Ksenotransplantologia – przyszłość medycyny?

Ksenotransplantologia – przyszłość medycyny?

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Z pojęciem ksenotransplantologii spotykamy się już w liceum, w ramach ciekawostki przedstawianej na lekcjach biologii, następnie uczymy się o niej na studiach medycznych, zgłębiając specjalistyczną literaturę. Jednak czy wiemy, gdzie dokładnie jest jej miejsce we współczesnej medycynie oraz jakie są perspektywy jej rozwoju? 

Deficyt dawców

Zaloguj się

badanie

Dołącz do dyskusji


Źródła

  1. Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji “PolTransplant”. Statystyka 2023. Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego Ds. Transplantacji “Poltransplant.” https://www.poltransplant.org.pl/statystyka_2023.html [ostatni dostęp 12.06.2024]
  2. The Future of Xenotransplantation is Nearly Here. (2024, April 10). Default. https://www.ishlt.org/about/news-detail/2024/04/10/the-future-of-xenotransplantation-is-nearly-here
  3. Research, C. F. B. E. A. (2021, March 3). Xenotransplantation. U.S. Food And Drug Administration. https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/xenotransplantation [ostatni dostęp 12.06.2024]
  4. Moazami, N., Stern, J. M., Khalil, K., Kim, J. I., Narula, N., Mangiola, M., Weldon, E. P., Kagermazova, L., James, L., Lawson, N., Piper, G. L., Sommer, P. M., Reyentovich, A., Bamira, D., Saraon, T., Kadosh, B. S., DiVita, M., Goldberg, R. I., Hussain, S. T., . . . Montgomery, R. A. (2023). Pig-to-human heart xenotransplantation in two recently deceased human recipients. Nature Medicine, 29(8), 1989–1997. https://doi.org/10.1038/s41591-023-02471-9 [ostatni dostęp 12.06.2024]
  5. Mallapaty, S. (2024). First pig liver transplanted into a person lasts for 10 days. Nature, 627(8005), 710–711. https://doi.org/10.1038/d41586-024-00853-8  [ostatni dostęp 12.06.2024]
  6. Xi, J., Zheng, W., Chen, M., Zou, Q., Tang, C., & Zhou, X. (2023). Genetically engineered pigs for xenotransplantation: Hopes and challenges. Frontiers in Cell and Developmental Biology, 10. https://doi.org/10.3389/fcell.2022.1093534
  7. Mallapaty, S., & Kozlov, M. (2024). First pig kidney transplant in a person: what it means for the future. Nature, 628(8006), 13–14. https://doi.org/10.1038/d41586-024-00879-y   [ostatni dostęp 12.06.2024]
  8. Zhou, Q., Li, T., Wang, K., Zhang, Q., Geng, Z., Deng, S., Cheng, C., & Wang, Y. (2022). Current status of xenotransplantation research and the strategies for preventing xenograft rejection. Frontiers in Immunology, 13. https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.928173
  9. Transplanted pig kidney is removed from patient. (2024, June 4). The New York Times. https://www.nytimes.com/2024/06/04/health/kidney-transplant-pig-pisano.html [ostatni dostęp 24.06.2024]

Polecane artykuły