Publikacje
Ciekawostki
Jatrogenne zakażenia w Wielkiej Brytanii pod koniec XX w. – co wynika z najnowszego raportu?

Jatrogenne zakażenia w Wielkiej Brytanii pod koniec XX w. – co wynika z najnowszego raportu?

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

W ostatnim czasie media światowe obiegła seria newsów dotyczących wypłaty odszkodowań dla Brytyjczyków, którzy zostali poszkodowani w związku z jatrogennym przeniesieniem czynników infekcyjnych. Szacuje się, że w latach 1970-1998 w Wielkiej Brytanii około 30 tysięcy osób zostało zakażonych wirusem HIV lub wirusem zakażenia wątroby typu C lub B i D podczas transfuzji. Po siedmioletnim dochodzeniu opublikowano dokument przedstawiający przyczyny narażenia zdrowia i życia obywateli.

Raport Infected Blood Inquiry

Zaloguj się


Dołącz do dyskusji


Źródła

  1. Infected Blood Inquiry Report, Overview and Recommendations. (2024, May 20). https://www.infectedbloodinquiry.org.uk. https://www.infectedbloodinquiry.org.uk/sites/default/files/Volume_1.pdf
  2. Infected blood inquiry report, response of government and public bodies. (2024, May 20). https://www.infectedbloodinquiry.org.uk. https://www.infectedbloodinquiry.org.uk/sites/default/files/Volume_6.pdf
  3. Infected blood inquiry report, Response of Government. (2024, May 20). https://www.infectedbloodinquiry.org.uk. https://www.infectedbloodinquiry.org.uk/sites/default/files/Volume_7.pdf
  4. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi. (2016). https://krwiodawcy.org/akty_prawne/D2017000174101.pdf
  5. Wytyczne w zakresie leczenia krwią i jej składnikami oraz produktami krwiopochodnymi w podmiotach leczniczych. (2020). https://www.gov.pl/web/nck/dla-podmiotow-leczniczych. https://www.gov.pl/web/nck/e-book-wytyczne-w-zakresie-leczenia-krwia-i-jej-skladnikami-oraz-produktami-krwiopochodnymi-w-podmiotach-leczniczych
  6. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. (2023, July 25). Dz.U. 2023 Poz. 1742. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001742/O/D20231742.pdf

Polecane artykuły