Publikacje
Ciekawostki
ŚOI, czyli jak rozpoznać sprzęt, który rzeczywiście nas chroni?

ŚOI, czyli jak rozpoznać sprzęt, który rzeczywiście nas chroni?

Zapisuję
Zapisz
Zapisane
pracujbezpiecznie

W dobie pandemii pracownicy ochrony zdrowia są szczególnie narażeni na bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi, tym samym stając się grupą zawodową najbardziej potrzebującą PPE (personal protective equipment - środki ochrony indywidualnej). Zgodnie z § 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650, ze zm.) „dobrane środki ochrony indywidualnej powinny być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować same z siebie zwiększonego zagrożenia, odpowiadać warunkom panującym na stanowisku pracy, uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika, a także być odpowiednio dopasowane do użytkownika po niezbędnym wyregulowaniu” [1].

Jak rozpoznać bezpieczne, właściwie wyprodukowane i przetestowane środki ochrony indywidualnej?

Zaloguj się

pracujbezpiecznie
srodki-ochrony-indywidualnej

Dołącz do dyskusji

Polecane artykuły