Publikacje
Ciekawostki
Dlaczego wprowadzanie ICD-11 tyle trwa?

Dlaczego wprowadzanie ICD-11 tyle trwa?

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób (ICD) zapewnia wspólny język, który umożliwia pracownikom ochrony zdrowia z całego świata wymianę standardowych informacji w zrozumiały dla wszystkich stron sposób. ICD-11, która oficjalnie zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. [1], zawiera około 17 000 unikalnych kodów, ponad 120 000 możliwych do zakodowania terminów i jest całkowicie cyfrowa. Obecnie używa jej 35 krajów. Polska też rozpoczęła pracę nad wdrożeniem ICD-11: tłumaczenie i akceptacja przez konsultantów krajowych polskiej wersji ICD-11 miała się zakończyć do 2023 r., a do 2026 r. ICD-11 powinno zgodnie z planem zostać wprowadzone w Polsce. Jaki jest stan na dzień dzisiejszy? Czy uda się zrealizować pierwotne założenia?

Co zmienia ICD-11?

Zaloguj się

dla-stazysty
dla-rezydenta
reformy

Dołącz do dyskusji


Źródła

  1. https://www.who.int/news/item/11-02-2022-icd-11-2022-release (ostatni dostęp: 25.02.2024 r.)
  2. Piotr Majewicz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie ICD-11 – IMPLIKACJE W BADANIACH I PRAKTYCE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
  3. https://www.cmkp.edu.pl/icd-11 (ostatni dostęp: 25.02.2024 r.)
  4. https://www.cez.gov.pl/pl/page/projekt-icd-11 (ostatni dostęp: 25.02.2024 r.)
  5. Załącznik nr 2 do uchwały nr 60 Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 z dnia 15 listopada 2023 roku Roczny Plan Działania na rok: 2024 Tytuł lub zakres projektu: Wsparcie wdrożenia jedenastej rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11) w polskim systemie ochrony zdrowia (II etap prac)

Polecane artykuły