Alkohol jako problem społeczny i medyczny

Uzależnienie od alkoholu to, niestety, niezwykle powszechny problem – dotyka zarówno bezrobotnych, jak i osoby aktywne zawodowo, kobiety i mężczyzn, dorosłych i dzieci. Według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w Polsce jest około 900 tysięcy osób uzależnionych, a ponad 2 mln osób pije alkohol ryzykownie lub szkodliwie (ok. 12-15%). Według Światowej Organizacji Zdrowia alkoholizm znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia. Uzależnienie od alkoholu to nie tylko problem medyczny, ale i społeczny. Ten nałóg niszczy zdrowie, a także negatywnie wpływa na relacje rodzinne i zawodowe, nierzadko doprowadzając ludzi do skrajnej nędzy.  

Kiedy cienka granica między piciem dużej ilości alkoholu a uzależnieniem zostaje przekroczona?

psychiatria
zdrowie-psychiczne

Dołącz do dyskusji