Zaświadczenia i orzeczenia w gabinecie lekarza POZ

Jakie należą do świadczeń gwarantowanych i bezpłatnych w POZ? Które można wystawić odpłatnie, a które należą do zakresu kompetencji lekarza medycyny pracy?

Wystawić czy nie wystawić? To jest pytanie, które większość z nas zadaje sobie po usłyszeniu prośby pacjenta. Ilu ludzi, tyle „pomysłów” na różnego rodzaju zaświadczenia czy orzeczenia, a my musimy wykazać się asertywnością oraz wiedzą, żeby zgodnie z prawem wydać odpowiednie druki. W poniższym artykule postaram się w sposób zwięzły i łatwy do zrozumienia rozwiać wszystkie wasze wątpliwości i pomóc w przyszłej pracy.

Zaloguj się

poz
e-zla
biurokracja
gabinet-lekarza-poz

Źródła

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135).
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1651).
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo oświatowe .
  4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy.