Publikacje
Praktyka kliniczna
Opisy przypadków pacjentów leczonych przeciwkrzepliwie z powodu AF

Opisy przypadków pacjentów leczonych przeciwkrzepliwie z powodu AF

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Jednym z głównych problemów w codziennej praktyce klinicznej w zakresie terapii pacjentów z migotaniem przedsionków (AF, ang. atrial fibrillation) jest dążenie do uzyskania równowagi między skutecznością profilaktyki powikłań zakrzepowo-zatorowych a ryzykiem wystąpienia istotnych klinicznie powikłań krwotocznych antykoagulacji. Istotnym czynnikiem wpływającym na skuteczność i bezpieczeństwo przewlekłej terapii przeciwkrzepliwej jest prawidłowy dobór rodzaju i dawki stosowanego leku.

Twórcy aktualnych wytycznych europejskich nie umieścili dokładnych wskazań, które ułatwiałyby wybór określonego preparatu NOAC (ang. non-vitamin K oral anticoagulants) w zależności od sytuacji klinicznej [1]. Ukazało się jednak kilka dużych badań i analiz pozycjonujących te leki.

Zaloguj się


Źródła

  1. Hindricks G, Potpara T, Dagres N, Arbelo E, Bax JJ, Blomstrom-Lundqvist C, et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. European heart journal. 2021;42(5):373-498.
  2. Lip GYH, Keshishian AV, Zhang Y, Kang A, Dhamane AD, Luo X, et al. Oral Anticoagulants for Nonvalvular Atrial Fibrillation in Patients With High Risk of Gastrointestinal Bleeding. JAMA Netw Open. 2021;4(8):e2120064.
  3. Steffel J, Collins R, Antz M, Cornu P, Desteghe L, Haeusler KG, et al. 2021 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the Use of Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants in Patients with Atrial Fibrillation. Europace : European pacing, arrhythmias, and cardiac electrophysiology : journal of the working groups on cardiac pacing, arrhythmias, and cardiac cellular electrophysiology of the European Society of Cardiology. 2021;23(10):1612-76.
  4. Ingason AB, Hreinsson JP, Agustsson AS, Lund SH, Rumba E, Palsson DA, et al. Comparison of the effectiveness and safety of direct oral anticoagulants: a nationwide propensity score-weighted study. Blood Adv. 2023;7(11):2564-72

Polecane artykuły