Publikacje
Praktyka kliniczna
Opis przypadku: pierwszy w życiu epizod zawrotów głowy - postępowanie w POZ

Opis przypadku: pierwszy w życiu epizod zawrotów głowy - postępowanie w POZ

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Partner publikacji

Zawroty głowy potrafią być prawdziwym wyzwaniem w gabinecie lekarskim. Dotyczą one ok. 5-10 % populacji,  a częstość ich występowania wzrasta wraz z wiekiem – mogą się pojawić u 30% osób po 65. roku życia [1]. Pacjenci często miewają trudności z precyzyjnym opisaniem objawów. Symptomy zgłaszane przez chorych są dla nich dokuczliwe, nierzadko wiążą się ze znacznym pogorszeniem jakości życia i utrudnieniem normalnego funkcjonowania (praca, życie rodzinne) [2,3]. Konieczne jest zebranie dokładnego wywiadu podczas wizyty, co, ze względu na czasochłonność, może okazać się trudne w gabinecie POZ, ponadto nierzadko zachodzi konieczność wykonania specjalistycznych badań. Szczegółowa diagnostyka różnicowa jest istotna – zawroty głowy często są pierwszym objawem wielu chorób, stanowiąc powód ok. 1,5% hospitalizacji [1]. W tym artykule, na podstawie przypadku pacjenta z pierwszym w życiu epizodem zawrotów głowy, omówimy zasady postępowania z pacjentem i możliwe do zalecenia w warunkach POZ leczenie pierwszego rzutu. 

Przypadek kliniczny

Zaloguj się

poz

Źródła

 1. H. Sienkiewicz-Jarosz, K. Rejdak, Zawroty głowy; przyczyny, epidemiologia, rodzaje i leczenie, Polski Przegląd Neurologiczny 2018; 14 (2): 67–74
 2. Ward, Bryan et al. “Patient Perceptions of Effectiveness in Treatments for Menière's Disease: a National Survey in Italy.” The journal of international advanced otology vol. 15,1 (2019): 112-117. doi:10.5152/iao.2019.5758
 3. Scholtz, Arne W et al. “Efficacy and Safety of a Fixed Combination of Cinnarizine 20 mg and Dimenhydrinate 40 mg vs Betahistine Dihydrochloride 16 mg in Patients with Peripheral Vestibular Vertigo: A Prospective, Multinational, Multicenter, Double-Blind, Randomized, Non-inferiority Clinical Trial.” Clinical drug investigation vol. 39,11 (2019): 1045-1056. doi:10.1007/s40261-019-00858-6
 4. M. Wiącek, I. Sadza, H. Bartosik-Psujek, Diagnostyka zawrotów głowy w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego, Polski Przegląd Neurologiczny 2018; 14 (4): 209–221
 5. Otto V, Fischer B, Schwarz M, Baumann W, Preibisch-Effenberger R. Treatment of vertebrobasilar insufficiency – associated vertigo with a fixed combination of cinnarizine and dimenhydraminate. Internat Tin J 2008, 14:57-67.
 6. Scholtz, A. W., Ilgner, J., Loader, B., Pritschow, B. W., & Weisshaar, G. (2016). Cinnarizine and dimenhydrinate in the treatment of vertigo in medical practice. Wiener klinische Wochenschrift, 128(9-10), 341–347. https://doi.org/10.1007/s00508-015-0905-5
 7. Hahn, A., Novotný, M., Shotekov, P.M. et al. Comparison of Cinnarizine/Dimenhydrinate Fixed Combination with the Respective Monotherapies for Vertigo of Various Origins. Clin. Drug Investig. 31, 371–383 (2011). https://doi.org/10.2165/11588920-000000000-00000
 8. Plescia, Fulvio et al. “Efficacy and Pharmacological Appropriateness of Cinnarizine and Dimenhydrinate in the Treatment of Vertigo and Related Symptoms.” International journal of environmental research and public health vol. 18,9 4787. 30 Apr. 2021, doi:10.3390/ijerph18094787
 9. Dyhrfjeld-Johnsen, Jonas, and Pierre Attali. “Management of peripheral vertigo with antihistamines: New options on the horizon.” British journal of clinical pharmacology vol. 85,10 (2019): 2255-2263. doi:10.1111/bcp.14046
 10. Kiran, D. M., & Pawaskar, M. L. (2018). Efficacy and Safety of a Combination of Cinnarizine and Dimenhydrinate in the Treatment of Vertigo. International Journal of Innovative Research in Medical Science, 3(01), 1618 to 1622. https://doi.org/10.23958/ijirms/vol03-i01/05
 11. Kroenke, K. (1992). Causes of Persistent Dizziness. Annals of Internal Medicine, 117(11), 898. doi:10.7326/0003-4819-117-11-898
 12. https://remedium.md/edukacja/poradniki/zawroty-glowy (data ostatniego dostępu: 22.03.2022r)
 13. Charakterystyka Produktu Leczniczego, Artigo

Polecane artykuły