Kalkulatory medyczne
Używki
Test AUDIT

Test AUDIT

ocena stopnia uzależnienia od alkoholu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Używki

Opis

Kalkulator medyczny AUDIT (ang. Alcohol Use Disorder Identification Test) służy do rozpoznawania objawów i stopnia uzależnienia od alkoholu. Narzędzie wykorzystywane jest jako badanie przesiewowe głównie przez psychiatrów i lekarzy pierwszego kontaktu. 

Test AUDIT opracowany został na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia w 1989 Pozostaje jednym z najlepszych badań przesiewowych, o wysokiej rzetelności i trafności. 

Interpretacja

Punkty
0-6 kobiety
Picie o niskim poziomie ryzyka.
Punkty
0-7 mężczyźni
Picie o niskim poziomie ryzyka.
Punkty
 7 - 15 kobiety
Ryzykowne spożywanie alkoholu.
Punkty
8 - 15 mężczyźni
Ryzykowne spożywanie alkoholu.
Punkty
16 - 19
Szkodliwe picie alkoholu.
Punkty
> 19 
Podejrzenie uzależnienia od alkoholu.

`

Fizjologia

Test AUDIT można podzielić na 3 kategorie.

Pytania 1 - 3 tworzą sekcję „Konsumpcja". 

Wysoki wynik z tej części (powyżej 6 punktów dla kobiet lub 7 dla mężczyzn) może wskazywać na ryzyko wystąpienia szkód związanych z alkoholem dla osoby poszkodowanej lub innych osób z jej otoczenia – nawet jeśli jest to całkowity wynik Audytu. 

Pytania 4 - 6 tworzą sekcję „Zależność".

Suma tych trzech pytań składa się na drugorzędowy wynik uzależnienia, który wskazuje na możliwość uzależnienia od alkoholu. Punktem odcięcia jest 4 - każdy wynik z tego odcinka powyżej czterech punktów jest alarmujący.

Pytania 9 - 10 testu tworzą sekcję „Problemy alkoholowe". Każdy punkt w tej części jest sygnałem ostrzegawczym i wymaga dalszego zbadania.

Parametry

Do oceny uzależnienia od alkoholu wykorzystujemy:

 1. płeć;
 2. formularz 10 pytań:
  • Jak często pije Pani/Pan napoje zawierające alkohol?
  • Ile standardowych porcji alkoholu wypija Pani/Pan podczas typowego dnia, w którym spożywa Pani/Pan alkohol?
  • Jak często wypija Pani/Pan sześć lub więcej porcji alkoholu przy jednej okazji? 
  • Jak często w ostatnim roku stwierdziła Pani/Pan, że nie może przerwać picia po jego rozpoczęciu? 
  • Jak często w ostatnim roku z powodu picia alkoholu nie zrobiła Pani/Pan tego, czego zazwyczaj od Pani/Pana oczekiwano? 
  • Jak często w ostatnim roku potrzebowała Pani/Pan napić się alkoholu rano, aby dojść do siebie po intensywnym piciu? 
  • Jak często w ostatnim roku miała Pani/Pan poczucie winy lub wyrzuty sumienia po piciu alkoholu? 
  • Jak często w ostatnim roku z powodu picia nie pamiętała Pani/Pan tego, co zdarzyło się poprzedniego wieczoru? 
  • Czy Pani/Pan lub ktoś inny doznał urazu fizycznego w wyniku Pani/Pana picia? 
  • Czy ktoś z rodziny, znajomy, lekarz lub inny pracownik ochrony zdrowia był zaniepokojony Pani/Pana piciem lub sugerował jego ograniczenie?

Kody ICD-10

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

F10
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu

Źródła

 1. Szkody zdrowotne i uzależnienie. (2020). https://www.parpa.pl/index.php. https://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznieniePoradniki związane z kalkulatorem

Zmiana stanu umysłowego wymagająca pogłębienia diagnostyki
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Poradnik i kwestionariusz diagnostyczny
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Najczęstsza przyczyna otępienia
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Kiedy należy pogłębić diagnostykę?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Zaloguj się