Używki

Testy takie jak AUDIT czy test Fagerstorma mogą być wykorzystywane jako badania przesiewowe do rozpoznawania objawów i stopnia uzależnienia od alkoholu oraz innych używek, zarówno przez lekarzy pierwszego kontaktu, jak i psychiatrów. Część kalkulatorów może być również używana przez pacjentów, którzy chcą samodzielnie sprawdzić ryzyko uzależnienia.

Kalkulatory z kategorii Używki