Kalkulatory medyczne
Kardiologia
Skala GRACE

Skala GRACE

ocena ryzyka zawału serca związanego z hospitalizacją
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Kardiologia
lat
/min
mmHg
mg/dl

Opis

Kalkulator medyczny wskaźnika GRACE, umożliwia ocenę ryzyka zgonu wewnątrzszpitalnego oraz zgonu w ciągu 6 miesięcy od przyjęcia do szpitala. Narzędzie wykorzystywane jest w naukach internistycznych, szczególnie kardiologii.

Interpretacja

Zawał NSTEMI: ryzyko śmierci w szpitalu

Punkty
1-108
Niskie (<1%)
Punkty
109-140
Średnie (1-3%)
Punkty
141-372
Wysokie (>3%)

Zawał NSTEMI: ryzyko zgonu w czasie 6 m-cy po wypisie

Punkty
1-88 
Niskie (<3%)
Punkty
89-118 
Średnie (3-8%)
Punkty
119-263 
Wysokie (>8%)

Zawał STEMI: ryzyko śmierci w szpitalu

Punkty
49-125
Niskie (<2%)
Punkty
126-154
Średnie (2-5%)
Punkty
155-319
Wysokie (>5%)

Zawał STEMI: ryzyko zgonu w czasie 6 m-cy po wypisie

Punkty
27-99 
Niskie (<4,4%)
Punkty
100-127 
Średnie (4,5-11%)
Punkty
128-263 
Wysokie (>11%)

Fizjologia

Wskaźnik GRACE stosowany jest u wszystkich chorych przyjmowanych z rozpoznanym ostrym zespołem wieńcowym. Interpretacja sumy punktów dla pacjentów z zawałami serca STEMI i NSTEMI jest oddzielna.

Parametry

Do oceny wskaźnika GRACE wykorzystujemy:

 • wiek [lata],
 • spoczynkową częstotliwość rytmu serca [uderzenia/min],
 • skurczowe ciśnienie tętnicze [mm Hg],
 • stężenie kreatyniny w surowicy [mg/dl],
 • zatrzymanie krążenia przy przyjęciu,
 • zmiany odcinka ST,
 • wyjściowe stężenie markerów martwicy mięśnia sercowego,
 • klasa niewydolności serca wg Killipa.

Klasyfikacja Killipa:

 • I – nie ma niewydolności serca, bez cech zastoju w krążeniu płucnym ani III tonu serca.
 • II – niewydolność serca, zastój poniżej dolnych kątów łopatek objawiający się wilgotnymi rzężeniami i (lub) III ton serca.
 • III – pełnoobjawowy obrzęk płuc, rzężenia nad obszarem większym niż połowa płuc.
 • IV – wstrząs kardiogenny, hipotensja (ciśnienie tętnicze skurczowe ≤90 mm Hg) i cechy hipoperfuzji obwodowej (oliguria, sinica, zlewne poty).

Kody ICD-10

Choroby układu krążenia

I21
Ostry zawał mięśnia sercowego

Źródła

 1. Wytyczne ESC 2020 dotyczące postępowania u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST. Suplement. Choroby wewnętrzne. Przyczyny, rozpoznanie i leczenie, tom I. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2005. ISBN 83-7430-031-0.Poradniki związane z kalkulatorem

Subiektywne uczucie braku powietrza
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Kiedy należy pilnie skierować pacjenta na dalszą diagnostykę?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Konsekwencja uszkodzenia serca w przebiegu różnych schorzeń
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Kiedy należy pogłębić diagnostykę?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zmiany w częstotliwości, rytmie lub sile skurczów serca
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Nie tylko ostry zespół wieńcowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Miażdżyca tętnic wieńcowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
STEMI oraz NSTEMI - stany zagrożenia życia
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Zaloguj się