Kalkulatory medyczne
Hepatologia
Wskaźnik MELD
  • Oblicz
  • Opis
  • Interpretacja
  • Fizjologia
  • Parametry
  • Kody ICD-10
  • Źródła

Wskaźnik MELD

ocena ciężkości przewlekłej choroby wątroby
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Hepatologia
mg/dl
mg/dl
mEq/l

Opis

Kalkulator medyczny MELD służy do oceny stopnia ciężkości przewlekłej choroby wątroby u pacjentów powyżej 12. roku życia. W USA wykorzystywany do nadawania priorytetu pacjentom oczekującym na przeszczepienie wątroby.

Interpretacja

Wynik MELD równy 40: 71,3% śmiertelność

Wynik MELD między 30 a 39: 52,6% śmiertelność

Wynik MELD między 20 a 29: 19,6% śmiertelność

Punktacja MELD między 10 a 19: 6,0% śmiertelność

Wynik MELD równy lub mniejszy 9: 1,9% śmiertelność

Fizjologia

Punktacja MELD waha się od 1 do 40. Indywidualny wynik mówi o tym, jak pilna jest konieczność przeszczepienia wątroby w ciągu następnych 90 dni i jaka jest przewidywana śmiertelność w konkretnym przypadku.

Parametry

Do oceny wskaźnika MELD wykorzystujemy:

 • potrzebę dializoterapii pacjenta,
 • osoczowe stężenie bilirubiny [mg/dl],
 • osoczowe stężenie kreatyniny [mg/dl],
 • osoczowe stężenie sodu [mEq/l lub mmol/l], 
 • INR.

Kody ICD-10

Choroby układu pokarmowego

K72
Niewydolność wątroby, niesklasyfikowana gdzie indziej

Źródła

 1. Kamath PS, Wiesner RH, Malinchoc M, Kremers W, Therneau TM, Kosberg CL, D'Amico G, Dickson ER, Kim WR. A model to predict survival in patients with end-stage liver disease. „Hepatology”. 33. 2, s. 464-70, 2001.
 2. Wiesner RH, McDiarmid SV, Kamath PS, Edwards EB, Malinchoc M, Kremers WK, Krom RA, Kim WR. MELD and PELD: application of survival models to liver allocation. „Liver Transpl”. 7. 7, s. 567-80, 2001.
 3. Andrzej Szczeklik (red.): Choroby wewnętrzne. Przyczyny, rozpoznanie i leczenie, tom I. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2021. ISBN 83-7430-031-0.Poradniki związane z kalkulatorem

Żółte zabarwienie skóry, twardówki oraz błon śluzowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Subiektywne odczucie powodujące chęć drapania
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objaw alarmujący wymagający wielokierunkowej diagnostyki
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Diagnostyka chorób wątroby i dróg żółciowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Zaloguj się