• Opis
    • Poradniki
    • Kalkulatory

Choroby układu pokarmowego

K72
Niewydolność wątroby, niesklasyfikowana gdzie indziej

K72.0
Ostra i podostra niewydolność wątroby
K72.1
Przewlekła niewydolność wątroby
K72.9
Niewydolność wątroby, nieokreślona

Wątrobowa śpiączka BNO, wątrobowa encefalopatia BNO, zapalenie wątroby ostre, zapalenie wątroby piorunujące z niewydolnością wątroby, zapalenie wątroby złośliwe, martwica wątroby (komórek) z niewydolnością wątroby, żółty zanik lub dystrofia wątroby

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się

Poradniki

Żółte zabarwienie skóry, twardówki oraz błon śluzowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Subiektywne odczucie powodujące chęć drapania
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objaw alarmujący wymagający wielokierunkowej diagnostyki
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Diagnostyka chorób wątroby i dróg żółciowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Kalkulatory

ocena ciężkości przewlekłej choroby wątroby
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Substancja czynna

Substancje czynne dla kodu K72

Leki

Dostępne produkty lecznicze dla kodu K72

Postać: inf. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
Dawka:
  • 500 j.m.
  • 1000 j.m.
Postać: inf. doż. [roztw.]
Dawka:
  • 500 j.m.
  • 1000 j.m.
Postać: inf. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]
Dawka: 50 j.m./ml
Postać: tabl.
Dawka: 20 mg
Postać: inj. [roztw.]
Dawka: 10 mg/ml

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się