Kalkulatory medyczne
Anestezjologia i Intensywna Terapia
Kalkulator MAP

Kalkulator MAP

obliczanie średniego ciśnienia tętniczego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Anestezjologia i Intensywna Terapia
mmHg
mmHg

Opis

Kalkulator medyczny MAP służy do obliczania średniego ciśnienia tętniczego. Narzędzie wykorzystywane jest głównie w anestezjologii i intensywnej terapii.

Interpretacja

MAP
70-100 mmHg
Norma
MAP
Inny niż 70-100 mmHg
Wynik może świadczyć o poważnej patologii (m.in. krwotoku wewnętrznym, udarze niedokrwiennym, sepsie, zawale serca).

Fizjologia

Utrzymanie odpowiedniego średniego ciśnienia tętniczego (ang. mean arterial pressure, MAP) niezbędne jest do prawidłowej perfuzji narządów, jest więc głównym doraźnym celem leczenia wstrząsu. MAP obliczyć można z wzoru opartego o wartości skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi. MAP zależne jest także od rzutu serca i całkowitego naczyniowego oporu obwodowego.

Średnie ciśnienie tętnicze (ang. mean arterial pressure – MAP) – termin wyrażający hipotetyczne, przeciętne ciśnienie tętnicze u danego pacjenta. Jest definiowane jako średnie ciśnienie tętnicze w trakcie pojedynczego cyklu pracy serca.

Uzyskanie optymalnych wartości średniego ciśnienia tętniczego jest głównym doraźnym celem leczenia wstrząsu.

Parametry

Do oceny wskaźnika MAP wykorzystujemy:

  • ciśnienie skurczowe [mm Hg];
  • ciśnienie rozkurczowe [mm Hg].

Kody ICD-10

Choroby układu krążenia

I10
Nadciśnienie samoistne (pierwotne)

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

R03
Nieprawidłowy wynik pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, bez rozpoznania

Źródła

  1. Magder SA. The highs and lows of blood pressure: toward meaningful clinical targets in patients with shock. Crit Care Med. 2014;42(5):1241–1251.Poradniki związane z kalkulatorem

Konsekwencja uszkodzenia serca w przebiegu różnych schorzeń
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Modyfikowalny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Które leki są bezpieczne, a których należy unikać w ciąży?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Zaloguj się