Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

F16.2
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem halucynogenów (zespół uzależnienia)

Przewlekły alkoholizm, dipsomania, Uzależnienie od leków

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się