Kalkulatory medyczne
Pulmonologia

Pulmonologia

Kalkulatory medyczne dla pulmonologów pozwalają na szybkie obliczenie parametrów wydolności płuc oraz wymiany gazowej. Mogą ułatwiać postawienie diagnozy, ocenę rokowania w przebiegu choroby lub ryzyko jej wystąpienia w przyszłości. Są również bardzo przydatne w opiece nad pacjentem poddawanym wentylacji mechanicznej. Dzięki kalkulatorom z tej kategorii określisz ciężkość pozaszpitalnego zapalenia płuc i potrzebę hospitalizacji (skala CURB-65, PSI), zróżnicujesz charakter płynu z jamy opłucnej (przesięk czy wysięk?) za pomocą kryteriów Lighta oraz określisz nasilenie objawów i rokowania u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc - wskaźnik BODE, test CAT, skala mMRC.

Kalkulatory z kategorii Pulmonologia

ocena kontroli astmy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ocena rokowania pacjentów z POChP
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ocena wpływu POChP na życie pacjenta
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ocena ciężkości pozaszpitalnego zapalenia płuc
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ocena ciężkości pozaszpitalnego zapalenia płuc
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ocena pochodzenia płynu opłucnowego (przesięk/wysięk)
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ocena nasilenia duszności
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ocena ciężkości zapalenia płuc
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
określenie wartości oporu płucnego naczyniowego i całkowitego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ocena wydolności oddechowej pacjenta
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ocena zdolności pacjenta do samodzielnego oddychania
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
obliczanie gradientu przezpłucnego oraz gradientu przezpłucnego rozkurczowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane