Zaburzenia psychiczne

F93.1
Zaburzenie lękowe o typie fobii w dzieciństwie

Lęki w dzieciństwie, które odznaczają się znaczną specyficznością rozwojową, większym niż w zwykle natężeniem i pojawiają się (do pewnego stopnia) u większości dzieci. Inne lęki, które pojawiają się w dzieciństwie (np. agorafobia), ale nie są normalnym elementem rozwoju psychospołecznego, powinny być kodowane w odpowiedniej kategorii F40-F48

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się