Baza ICD-10
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze

Wyszukiwarka ICD-10

Stworzyliśmy wyszukiwarkę ICD-10, z której sami chcielibyśmy korzystać. To nie tylko potrzebne kody ICD-10, ale także propozycje związanych z rozpoznaniem leków.

Wyszukiwarka ICD-10

Przejrzyj spis ICD-10

A
Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze
B
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze
C
Nowotwory
D
Nowotwory in situ
E
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej
F
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
G
Choroby układu nerwowego
H
Choroby oka i przydatków oka, ucha i wyrostka sutkowatego
I
Choroby układu krążenia
J
Choroby układu oddechowego
K
Choroby układu pokarmowego
L
Choroby skóry i tkanki podskórnej
M
Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
N
Choroby układu moczowo-płciowego
O
Ciąża, poród i połóg
P
Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Q
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
R
Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
S
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
T
Urazy obejmujące liczne okolice ciała
U
Kody do celów specjalnych
V
Zewnętrzne przyczyny zachowania i zgonu
W
Zewnętrzne przyczyny zachowania i zgonu
X
Zewnętrzne przyczyny zachowania i zgonu
Y
Zewnętrzne przyczyny zachowania i zgonu
Z
Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia