B95
Paciorkowce i gronkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

B95.0
Paciorkowce z grupy A jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.1
Paciorkowce z grupy B jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.2
Paciorkowce z grupy D jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.3
Streptococcus pneumoniae jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.4
Inne paciorkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.5
Paciorkowce nieokreślone jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.6
Staphylococcus aureus jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.7
Inne gronkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.8
Gronkowce nieokreślone jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się