B60
Inne choroby pierwotniakowe niesklasyfikowane gdzie indziej

B60.0
Babezjoza

Piroplazmoza

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
B60.1
Akantameboza

Zapalenie spojówek wywołane przez Acanthamoeba† (H13.1*), zapalenie rogówki i spojówek wywołane przez Acanthamoeba† (H19.2*)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
B60.2
Neglerioza

Pierwotne pełzakowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu† (G05.2*)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
B60.8
Inne określone choroby pasożytnicze

Mikrosporydioza

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się