Choroba wirusowa

  B05
  Odra

  Obejmuje: odra. Nie obejmuje: podostre stwardniające zapalenie mózgu (A81.1)
  B05.0
  Odra powikłana przez zapalenie mózgu (G05.1*)

  Zapalenie mózgu w następstwie odry

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  B05.1
  Odra powikłana przez zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G02.0*)

  Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w następstwie odry

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  B05.2
  Odra powikłana przez zapalenie płuc

  Zapalenie płuc w następstwie odry

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  B05.3
  Odra powikłana przez zapalenie ucha środkowego

  Zapalenie ucha środkowego w następstwie odry

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  B05.4
  Odra z powikłaniami jelitowymi
  B05.8
  Odra z innymi powikłaniami

  Odrowe zapalenie rogówki oraz zapalenie rogówki i spojówki+ (H19.2*)

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  B05.9
  Odra bez powikłań

  Odra BNO

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu B05

  Wyszukaj leki z Retinol

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu B05

  Postać: płyn doust.
  Dawka: 50 000 j.m./ml

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się