Choroba wywołana przez obleńce

B83
Inne robaczyce

B83.0
Larwa wędrująca trzewna

Toksokaroza

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
B83.1
Gnatostomoza

Obrzęk wędrujący

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
B83.2
Angiostrongyloza wywołana przez Parastrongylus cantonensis

Angiostrongyloza wywołana przez Angiostrongylus cantonensis, Eozynofilowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu† (G05.2*)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
B83.3
Syngamoza

Zakażenie wywołane przez Syngamus

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
B83.4
Pijawczyca wewnętrzna
B83.8
Inne określone robaczyce

Acantocefalioza, Gongylonemiaza, Kapilarioza wątrobowa, Metastrongyloza, Telazjoza

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
B83.9
Robaczyca, nieokreślona

Robaki BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się