Choroba wywołana przez płazińce

  B65
  Schistosomatoza [bilharcjoza]

  B65.0
  Schistosomatoza wywołana przez Schistosoma haematobium [schistosomatoza moczowa]
  B65.1
  Schistosomatoza wywołana przez Schistosoma mansoni [schistosomatoza jelitowa]
  B65.2
  Schistosomatoza wywołana przez Schistosoma japonicum

  Schistosomoza azjatycka

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  B65.3
  Zapalenie skóry cerkariowe

  Świąd pływaków

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  B65.8
  Inne schistosomatozy

  Zakażenie wywołane przez Schistosoma: intercalatum, mattheei, mekongi

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  B65.9
  Schistosomatoza, nieokreślona

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się