Choroba wywołana przez obleńce

B77
Glistnica

B77.0
Glistnica z powikłaniami jelitowymi
B77.8
Glistnica bez innych powikłań
B77.9
Glistnica, nieokreślona

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się