Choroby układu nerwowego

G53
Zaburzenia nerwów czaszkowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

G53.0
Nerwoból po przebytym półpaścu (B02.2†)

Popółpaścowe zapalenie zwoju kolanka, popółpaścowy nerwoból nerwu trójdzielnego

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
G53.1
Porażenia wielu nerwów czaszkowych w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00–B99†)
G53.2
Porażenia wielu nerwów czaszkowych w sarkoidozie (D86.8†)
G53.3
Porażenia wielu nerwów czaszkowych w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)
G53.8
Inne zaburzenia nerwów czaszkowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się