• Wskazania
  • Dawkowanie
  • Uwagi
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • Ciąża i laktacja
  • Przedawkowanie
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Divascan®

tabl.
2,5 mg
60 szt.

Cena i refundacja

100%
29,51
Eksploruj
Ostrzeżenia
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Inne

Wskazania

Leczenie profilaktyczne migreny (z aurą bądź bez aury). Leczenie retinopatii cukrzycowej we wczesnym stadium. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u dorosłych.

Dawkowanie

Migrena: zwykle 1-2 (maks. 3) tabl. 3x/dobę. Ponieważ lek łagodzi objawy migreny, a nie likwiduje ich całkowicie, jednoczesne podawanie innych leków przerywających napad jest w razie potrzeby zalecane. Retinopatia cukrzycowa: 2 tabl. 3x/dobę. Jeśli leczenie przebiega pomyślnie, po kilku m-cach można zmniejszyć dawkę do 1 tabl. 3x/dobę. Dzieci i młodzież. Nie ma wystarczającego doświadczenia w stosowaniu iprazochromu u dzieci.

Uwagi

Tabl. należy połykać w całości popijając niewielką ilością płynu. Produkt leczniczy jest przeznaczony do długotrwałego leczenia. Skuteczność leku zwiększa się wraz z czasem trwania leczenia. Pierwsze zmniejszenie częstości napadów jest spodziewane po upływie 4 tyg. Po upływie 3 m-cy można spodziewać się pełnej skuteczności leku. Nie ma przeciwwskazań do dłuższego stosowania. Jeśli napady pogłębią się lub nie ustaną, należy skonsultować się z lekarzem.

Działanie

Iprazochrom zapobiega miejscowym zaburzeniom metabolicznym w procesie patomechanizmu migreny. Powoduje zablokowanie amin biogennych, a tym samym hamuje; pobudzanie chemoreceptorów, wzrost przepuszczalności naczyń i rozwój obrzęku okołoogniskowego. Iprazochrom wykazuje działanie antagonistyczne wobec serotoniny i zmniejsza przepuszczalność i kruchość naczyń krwionośnych w układzie kapilarnym.

Skład

1 tabl. zawiera 2.5 mg substancji farmakologicznie czynnej - iprazochromu.

Interakcje

Jak dotąd nie stwierdzono interakcji z innymi produktami leczniczymi ani innych rodzajów interakcji.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stwierdzona nadwrażliwość na substancję czynną iprazochrom, lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych leku ciąża i laktacja dzieci i młodzieży poniżej 18 rż.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Wykaz B

Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Preparat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działania niepożądane

W trakcie leczenia może pojawić się czerwonawo-brązowe zabarwienie moczu. Oznacza to, że substancja czynna jest wydalana z moczem. Jest to objaw całkowicie niegroźny. Rzadko: obserwowano skórne reakcje alergiczne (wysypka alergiczna polekowa) ustępujące po kilku dniach od odstawienia leczenia. Bardzo rzadko: na początku leczenia lekiem może wystąpić utrata apetytu.

Ciąża i laktacja

Nie ma dowodów na działanie embriotoksyczne; jednak, z powodu braku wystarczającego doświadczenia, nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Przedawkowanie

Nie zgłoszono ani jednego przypadku przedawkowania.

ICD-10

Choroby układu nerwowego

G43
Migrena
G44.8
Inne określone zespoły bólu głowy

Choroby oka i przydatków oka, ucha i wyrostka sutkowatego

H36.0
Retinopatia cukrzycowa (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .3)
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Divascan®

tabl.
2,5 mg
60 szt.

Cena i refundacja

100%
29,51

Zaloguj się

Powiązane poradniki

Vertigo oraz dizziness
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Nie tylko zaburzenia elektrolitowe
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Pierwotny ból głowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Kiedy należy pogłębić diagnostykę?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Napięciowy, klasterowy oraz wtórny ból głowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane