• Wskazania
  • Dawkowanie
  • Uwagi
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • Ciąża i laktacja
  • Przedawkowanie
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Deca-Durabolin®

inj. [roztw.]
50 mg/ml
1 amp. 1 ml

Cena i refundacja

100%
54,55
Eksploruj
Ostrzeżenia
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Inne

Wskazania

Leczenie osteoporozy. Wspomagająco do swoistego leczenia i zaleceń dietetycznych w stanach chorobowych charakteryzujących się ujemnym bilansem azotowym.Uwaga: terapia produktem leczniczym nie zastępuje terapii innymi produktami leczniczymi.

Dawkowanie

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku). Leczenie osteoporozy: 50 mg co 3 tyg. Jako dodatek do swoistego leczenia i zaleceń dietetycznych w stanach chorobowych charakteryzujących się ujemnym bilansem azotowym: 25-50 mg co 2 tyg. Uwaga: dla uzyskania optymalnego działania leczniczego niezbędne jest podawanie odpowiednich ilości wit., soli mineralnych i białek w diecie wysokokalorycznej. Uwaga: początek działania leczniczego może się znacznie różnić u każdego pacjenta. Jeśli w ciągu 3-6 m-cy leczenia nie nastąpi satysfakcjonująca poprawa, leczenie należy zakończyć. Dzieci i młodzież. Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci i młodzieży. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania produktu leczniczego u dzieci przed okresem dojrzewania.

Uwagi

Lek należy podawać w głębokim, wolnym wstrzyk. domięśniowym.

Działanie

Preparat zawiera ester dekanianowy nandrolonu. Ester dekanianowy wydłuża działanie produktu leczniczego do około 3 tyg. od jego podania. W krążeniu ester dekanianowy jest hydrolizowany do nandrolonu. Nandrolon ma budowę chemiczną zbliżoną do męskiego hormonu, testosteronu. W porównaniu z testosteronem ma silniejsze działanie anaboliczne, a słabsze działanie androgenne. Zostało to potwierdzone w badaniach na zwierzętach i może zostać wyjaśnione tym, że jest on metabolizowany do 5α-dihydronandrolonu, który zmniejsza zdolność wiązania z receptorem androgenowym, w przeciwieństwie do 5α-dihydrotestosteronu, który wykazuje zwiększenie wiązania z receptorem. Słabe działanie androgenne nandrolonu potwierdzono w warunkach klinicznych. Ryzyko wirylizacji wzrasta wraz ze zwiększeniem dawek oraz częstością stosowania i długością okresu leczenia.

Skład

1 amp. z 1 ml roztw. zawiera 50 mg/ml dekanianu nandrolonu.

Interakcje

Czynniki indukujące enzymy mogą zmniejszać, a leki hamujące enzymy mogą zwiększać stężenie dekanianu nandrolonu. Wymagane jest wtedy dostosowanie dawki produktu. Insulina i inne leki przeciwcukrzycowe. Sterydy anaboliczne mogą poprawiać tolerancję glukozy i zmniejszać zapotrzebowanie na insulinę i inne leki przeciwcukrzycowe u osób chorych na cukrzycę. Z tego względu należy monitorować pacjentów z cukrzycą, zwłaszcza na początku lub na zakończenie leczenia, a także okresowo w trakcie leczenia produktem. Leczenie przeciwzakrzepowe. Duże dawki produktu leczniczego mogą zwiększać działanie przeciwzakrzepowe pochodnych kumaryny (takich jak warfaryna, acenokumarol i fenprokumon). Dlatego podczas leczenia należy ściśle kontrolować czas protrombinowy i w razie potrzeby należy zmniejszyć dawki leków przeciwzakrzepowych. ACTH lub kortykosteroidy. Podawanie sterydów anabolicznych jednocześnie z ACTH lub kortykosteroidami może sprzyjać powstawaniu obrzęków; dlatego należy zachować ostrożność, podając te substancje czynne, zwłaszcza u pacjentów z chorobami serca lub wątroby, albo u osób ze skłonnością do obrzęków. Interakcje w badaniach laboratoryjnych. Sterydy anaboliczne mogą spowodować obniżenie stężenia globuliny wiążącej tyroksynę, a wskutek tego obniżenie stężenia tyroksyny całkowitej (T4) w surowicy krwi oraz zwiększenie wychwytu T3 i T4 na żywicy. Stężenie frakcji wolnej hormonu tarczycy pozostaje jednak niezmienione i nie występują żadne kliniczne oznaki wskazujące na zaburzenia czynności gruczołu tarczowego. Rekombinowana Ludzka Erytropoetyna. Podawanie produktu (50-100 mg/tydzień) w skojarzeniu z rhEPO (rekombinowana ludzka erytropoetyna), zwłaszcza u kobiet, umożliwia zmniejszenie dawki erytropoetyny, aby zmniejszyć objawy anemii.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na dekanian nandrolonu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą w tym olej arachidowy. Produkt leczniczy jest w związku z tym przeciwwskazany u pacjentów uczulonych na orzechy arachidowe (orzeszki ziemne) lub soję. Ciąża. Rozpoznanie lub podejrzenie raka gruczołu krokowego lub raka piersi u mężczyzn.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Wykaz B

Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

Badanie lekarskie: ponieważ rozpoznanie lub podejrzenie raka gruczołu krokowego jest przeciwwskazaniem do stosowania produktu leczniczego należy monitorować stan pacjentów przed rozpoczęciem leczenia oraz w trakcie leczenia produktem, wykonując w odstępach kwartalnych przez pierwszych 12 m-cy terapii, a następnie raz w roku następujące badania: badanie palpacyjne przez odbytnicę gruczołu krokowego i oznaczanie swoistego antygenu sterczowego (PSA), w celu wykluczenia łagodnego przerostu gruczołu krokowego lub subklinicznej postaci raka prostaty. Oznaczanie hematokrytu, hemoglobiny, w celu wykluczenia czerwienicy. Stany wymagające nadzoru: należy monitorować stan pacjentów, a zwłaszcza osób w podeszłym wieku, z następującymi schorzeniami: nowotwory rak gruczołu piersiowego, nadnerczak, rak oskrzeli oraz przerzuty nowotworowe w układzie kostnym. U tych pacjentów może samoistnie wystąpić hiperkalcemia, także podczas terapii sterydami anabolicznymi. W tym ostatnim przypadku może to świadczyć o pozytywnej reakcji guza na hormonoterapię. Mimo to, należy najpierw zastosować odpowiednie leczenie hiperkalcemii, a po przywróceniu prawidłowego poziomu wapnia można wznowić terapię hormonalną. Zaburzenia stwierdzone wcześniej u pacjentów z wcześniej stwierdzoną niewydolnością stwierdzonymi chorobami serca, nerek lub wątroby terapia substytucyjna sterydami anabolicznymi może powodować komplikacje w postaci obrzęków z lub bez zastoinowej niewydolności serca. W takim przypadku należy niezwłocznie przerwać leczenie. Pacjentów po zawale mięśnia sercowego, z niewydolnością serca, wątroby lub nerek, z nadciśnieniem tętniczym, padaczką lub migreną należy monitorować ze względu na ryzyko pogorszenia stanu klinicznego lub nawrotu choroby. W takim przypadku należy niezwłocznie przerwać leczenie. Cukrzyca. Lek może poprawiać tolerancję glukozy u pacjentów z cukrzycą. Leczenie przeciwzakrzepowe. Lek może nasilać przeciwzakrzepowe działanie pochodnych kumaryny. Działania niepożądane: jeżeli wystąpią działania niepożądane związane za stosowaniem sterydów anabolicznych należy przerwać podawanie produktu Deca-Durabolin i po ustąpieniu dolegliwości rozpocząć ponownie leczenie, stosując mniejsze dawki produktu. Wirylizacja: pacjentów należy poinformować o możliwości pojawienia się objawów wirylizacji. Zwłaszcza piosenkarzy i kobiety pracujące w zawodach wymagających używania głosu należy poinformować o ryzyku obniżenia głosu. Jeżeli wystąpią objawy wirylizacji, należy ponownie ocenić stosunek ryzyka do korzyści u danego pacjenta. (Niezgodne ze wskazaniami) stosowanie przez sportowców. Pacjenci uczestniczący w zawodach nadzorowanych przez Światową Agencję Antydopingową (WADA) przed zastosowaniem tego produktu powinni sprawdzić, czy nie figuruje on w kodeksie WADA, ponieważ lek może wpłynąć na wyniki testów antydopingowych. Niezgodne ze wskazaniami stosowanie sterydów anabolicznych w celu zwiększenia wydolności organizmu w sporcie wiąże się z poważnym zagrożeniem dla zdrowia i jest uważane za naganne. Subst. pomocnicze: lek zawiera olej arachidowy (olej z orzeszków ziemnych) i nie powinien być stosowany przez pacjentów ze stwierdzonym uczuleniem na orzechy arachidowe. Ze względu na możliwy związek między uczuleniem na orzechy arachidowe, a uczuleniem na soję, pacjenci uczuleni na soję także powinni unikać stosowania produktu leczniczego. Lek zawiera 100 mg alkoholu benzylowego w 1 ml roztworu i nie wolno go podawać przedwcześnie urodzonym niemowlętom ani noworodkom. Alkohol benzylowy może wywoływać reakcje toksyczne i anafilaktoidalne u niemowląt i dzieci do 3 lat. Dzieci i młodzież: u dzieci przed okresem dojrzewania należy monitorować wzrost i dojrzewanie płciowe, gdyż sterydy anaboliczne ogólnie oraz lek w dużych dawkach mogą przyspieszać kostnienie chrząstek nasadowych i dojrzewanie płciowe. Produkt nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działania niepożądane

Zaburzenia endokrynologiczne: wirylizacja. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: hiperlipidemia. Zaburzenia psychiczne: zwiększone libido. Zaburzenia naczyniowe: nadciśnienie. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: dysfonia. Zaburzenia żołądka i jelit: nudności. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zaburzenia czynności wątroby, plamica wątrobowa. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: trądzik, wysypka, wiąd, hirsutyzm. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: przedwczesne kostnienie chrząstek nasadowych. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: utrudnione oddawanie moczu. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: łagodny rozrost prostaty, priapizm, powiększenie prącia, powiększenie łechtaczki, rzadkie miesiączkowanie, brak miesiączki. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: obrzęki, reakcje w miejscu podania. Badania diagnostyczne: zmniejszenie stężenia cholesterolu HDL, zmniejszenie liczby plemników, zwiększenie stężenia hemoglobiny. Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach: celowe niewłaściwe zastosowanie. Powyższa terminologia wykorzystana do opisu działań niepożądanych ma również uwzględniać synonimy i terminy pokrewne. Dzieci i młodzież. Następujące działania niepożądane występowały u dzieci stosujących androgeny przed okresem dojrzewania przedwczesne dojrzewanie płciowe, wzrost częstości występowania erekcji, powiększenie prącia, przedwczesne kostnienie chrząstek nasadowych.

Ciąża i laktacja

Produkt leczniczy jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży. Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania produktu Deca-Durabolin u kobiet w ciąży. Produkt jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży ze względu na możliwość maskulinizacji płodu. W razie zajścia w ciążę produkt należy odstawić. Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania produktu Deca-Durabolin w czasie karmienia piersią. W związku z tym produktu nie należy stosować w czasie karmienia piersią.

Przedawkowanie

Ostra toksyczność dekanianu nandrolonu u zwierząt jest bardzo niska. Nie ma doniesień opisujących ostre przedawkowanie produktu leczniczego u ludzi. Przewlekłe przedawkowanie dla poprawy wydolności w sporcie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia osoby nadużywającej ten produkt leczniczy.

ICD-10

Nowotwory

C50
Nowotwór złośliwy piersi

Nowotwory in situ

D05
Rak in situ piersi
D24
Nowotwór niezłośliwy piersi

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

M80
Osteoporoza ze złamaniami patologicznymi
M81
Osteoporoza bez złamań patologicznych
M82
Osteoporoza w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Deca-Durabolin®

inj. [roztw.]
50 mg/ml
1 amp. 1 ml

Cena i refundacja

100%
54,55

Zaloguj się

Powiązane poradniki

Bóle korzeniowe, kolka nerkowa czy złamanie kręgu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Wystawianie karty, poradnik krok po kroku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objaw alarmujący wymagający wielokierunkowej diagnostyki
Zapisuję
Zapisz
Zapisane