Wyszukiwarka leków
Agapurin®
  • Wskazania
  • Dawkowanie
  • Uwagi
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • Ciąża i laktacja
  • Przedawkowanie
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Agapurin®

tabl. draż.
100 mg
60 szt.

Cena i refundacja

100%
11,00
Eksploruj
Ostrzeżenia
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Inne

Spis treści

 1. Wskazania
 2. Dawkowanie
 3. Uwagi
 4. Działanie
 5. Skład
 6. Interakcje
 7. Przeciwwskazania
 8. Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
 9. Działania niepożądane
 10. Ciąża i laktacja
 11. Przedawkowanie
 12. ICD-10

Wskazania

Zaburzenia obwodowego krążenia tętniczego i tętniczo-żylnego spowodowane miażdżycą, cukrzycą, a także zaburzenia pochodzenia zapalnego lub czynnościowego; chromanie przestankowe lub bóle spoczynkowe, angiopatia cukrzycowa, zarostowa choroba naczyń tętniczych, zmiany troficzne (zespół pozakrzepowy, owrzodzenie podudzi, zgorzel), angioneuropatie. Zaburzenia krążenia w obrębie gałki ocznej (ostre i przewlekłe zaburzenia krążenia w obrębie siatkówki i naczyniówki oka). Zaburzenia czynności ucha wewnętrznego (zaburzenia słuchu, nagła utrata słuchu itp.) spowodowane zaburzeniami krążenia. Stany niedokrwienia mózgu (stany po udarze mózgu, zaburzenia czynności mózgu pochodzenia naczyniowego z objawami takimi, jak brak koncentracji, zawroty głowy, zaburzenia pamięci itp.).

Dawkowanie

Dawka 100 mg. Dorośli. Początkowa dawka zalecana do stosowania w pierwszym tyg. leczenia to 200 mg (2 tabl.) 3x/dobę. W przypadku znacznego spadku ciśnienia tętniczego krwi lub wystąpienia działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego lub OUN dawkę początkową można zmniejszyć do 100 mg (1 tabl.) 3x/dobę. W długotrwałym leczeniu należy stosować dawkę 100 mg (1 tabl.) 3x/dobę. Dzieci i młodzież. Istnieje ograniczone doświadczenie dotyczące stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Z tego względu nie zaleca się stosowania pentoksyfiliny w tej grupie wiekowej. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek. U pacjentów z niewydolnością nerek (ClCr <30 ml/min) dawkę należy zmniejszyć do 50-70% zazwyczaj zalecanej dawki, w zależności od indywidualnej tolerancji leczenia. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby konieczne jest zmniejszenie dawki. Decyzję o stosowanej dawce podejmuje lekarz prowadzący w zależności od stopnia nasilenia niewydolności wątroby i indywidualnej tolerancji leczenia. Maks. dawka: nie należy przekraczać dawki 1200 mg/dobę. Dawka 400 mg. Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabl. 400 mg 2-3x/dobę. Pacjenci z obniżonym lub zmiennym ciśnieniem tętniczym mogą wymagać specjalnego schematu dawkowania. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (ClCr <30 ml/min) dawkę należy zmniejszyć do 50-70% zazwyczaj zalecanej dawki, w zależności od indywidualnej tolerancji leczenia należy zmniejszyć dawkowanie do 1-2 tabl./dobę. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby konieczne jest zmniejszenie dawki. Decyzję o stosowanej dawce podejmuje lekarz prowadzący w zależności od stopnia nasilenia niewydolności wątroby i indywidualnej tolerancji leczenia. Inne. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia można przyspieszyć działanie pentoksyfiliny poprzez jednoczesne podanie produktu leczniczego i pentoksyfiliny w postaci wlewu dożylnego. Dzieci i młodzież. Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania u dzieci.

Uwagi

Tabl. należy połykać w całości, po jedzeniu, popijając odpowiednią ilością wody.

Działanie

Pentoksyfilina zwiększa zaburzoną elastyczność erytrocytów i hamuje ich agregację, zmniejsza agregację płytek krwi, zmniejsza stężenie fibrynogenu, zmniejsza przyleganie leukocytów do śródbłonka, aktywację leukocytów i następcze uszkodzenia śródbłonka oraz zmniejsza lepkość krwi. Pentoksyfilina poprawia mikrokrążenie poprzez zwiększenie płynności krwi i działanie przeciwzakrzepowe.

Skład

1 tabl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg pentoksyfiliny (Pentoxifyllinum).

Interakcje

Produkt może nasilać działanie leków przeciwnadciśnieniowych (w tym inhibitorów konwertazy angiotensyny) lub innych produktów leczniczych obniżających ciśnienie tętnicze krwi (np. azotanów). Lek może nasilać działanie insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych (zwiększone ryzyko hipoglikemii). Z tego względu pacjenci chorzy na cukrzycę powinni być starannie monitorowani. Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu u pacjentów stosujących pentoksyfilinę jednocześnie z antagonistami wit. K lub lekami antyagregacyjnymi zgłaszano przypadki nasilenia działania przeciwzakrzepowego. W przypadku rozpoczynania stosowania lub modyfikacji dawki pentoksyfiliny u tych pacjentów zalecane jest ścisłe monitorowanie działania przeciwzakrzepowego. U niektórych pacjentów jednoczesne stosowanie pentoksyfiliny i teofiliny może zwiększać stężenie teofiliny w osoczu i nasilać działania niepożądane związane z jej stosowaniem. U niektórych pacjentów jednoczesne stosowanie pentoksyfiliny i cyprofloksacyny może spowodować wzrost stężenia pentoksyfiliny w surowicy. Z tego względu może wystąpić zwiększenie częstości i nasilenie działań niepożądanych związanych z jednoczesnym stosowaniem tych 2 substancji czynnych.

Przeciwwskazania

Produktu leczniczego nie wolno stosować u pacjentów: po niedawno przebytym ostrym zawale serca lub udarze mózgu, u których występuje znacząco nasilone krwawienie i choroby z dużym ryzykiem krwotoków, z wylewem do siatkówki, uczulonych na pentoksyfilinę, inne metyloksantyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Wykaz B

Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

Jeśli wystąpią 1-sze objawy przedmiotowe reakcji anafilaktycznej lub rzekomoanafilaktycznej należy przerwać stosowanie produktu leczniczego oraz skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Należy rozważyć stosunek korzyści do ryzyka związanego ze stosowaniem pentoksyfiliny u pacjentów z niedociśnieniem tętniczym, ciężkimi zaburzeniami rytmu serca, zaawansowaną miażdżycą naczyń wieńcowych i mózgowych, ostrym zawałem serca, cukrzycą, ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Należy uważnie monitorować pacjentów z poważnymi zaburzeniami rytmu serca, zaawansowaną miażdżycą naczyń wieńcowych i mózgowych z niedociśnieniem tętniczym i po przebytym zawale serca. Zaburzenia czynności nerek (ClCr < 30 ml/min) i ciężka niewydolność wątroby mogą spowodować opóźnienie wydalania pentoksyfiliny. W takim przypadku należy zmniejszyć dawkę produktu leczniczego i monitorować pacjenta. Należy uważnie monitorować pacjentów ze zwiększoną skłonnością do krwawień. Należy uważnie monitorować pacjentów stosujących pentoksyfilinę jednocześnie z antagonistami wit. K lub lekami antyagregacyjnymi. Należy uważnie monitorować pacjentów stosujących pentoksyfilinę jednocześnie z lekami przeciwcukrzycowymi. Należy zachować ostrożność podczas stosowania pentoksyfiliny u pacjentów, u których istnieje szczególnie duże ryzyko wystąpienia nagłego spadku ciśnienia tętniczego krwi. Należy uważnie monitorować pacjentów stosujących pentoksyfilinę jednocześnie z cyprofloksacyną. Produkt nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (bardzo rzadko) niedokrwistość aplastyczna, trombocytopenia (małopłytkowość) - podczas leczenia zalecane jest monitorowanie morfologii. Zaburzenia układu immunologicznego: (rzadko) wstrząs anafilaktyczny (wstrząs) - w niektórych przypadkach w kilka minut po podaniu produktu leczniczego obserwowano wystąpienie ciężkiej reakcji alergicznej (obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs anafilaktyczny). W takim przypadku należy natychmiast przerwać stosowanie produktu leczniczego i rozpocząć leczenie reakcji alergicznej; (nieznana) reakcja anafilaktyczna, reakcja rzekomoanafilaktyczna. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (rzadko) hipoglikemia. Zaburzenia psychiczne: (rzadko) niepokój, zaburzenia snu, omamy; (nieznana) pobudzenie. Zaburzenia układu nerwowego: (niezbyt często) zawroty głowy, ból głowy; (nieznana) jałowe zapalenie opon mózgowordzeniowych. Zaburzenia oka: (niezbyt często) niewyraźne widzenie. Zaburzenia serca: (rzadko) tachykardia, palpitacje, arytmia, dusznica bolesna. Zaburzenia naczyniowe: (niezbyt często) uderzenie gorąca; (rzadko) niedociśnienie; (bardzo rzadko) krwawienia (np. do skóry, błon śluzowych, żołądka, jelit) - w przypadku wystąpienia krwawienia do siatkówki należy natychmiast przerwać leczenie; (nieznana) obniżenie ciśnienia tętniczego. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: (nieznana) skurcz oskrzeli. Zaburzenia żołądka i jelit: (często) nudności, wymioty, wzdęcia, ból brzucha biegunka; (nieznana) zaburzenie żołądka i jelit, dyskomfort w nadbrzuszu, uczucie pełności w brzuchu (uczucie sytości). Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (rzadko) cholestaza, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferaz). Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (rzadko) skórne reakcje alergiczne, rumień (zaczerwienienie skóry), świąd, pokrzywka, zwiększona potliwość; (nieznana) obrzęk naczynioruchowy.

Ciąża i laktacja

Ze względu na brak doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania produktu leczniczego w okresie ciąży, nie zaleca się stosowania pentoksyfiliny u kobiet w ciąży. Pentoksyfilina w niewielkich ilościach przenika do mleka matki. Ze względu na brak doświadczenia klinicznego, lekarz powinien dokładnie ocenić potencjalne korzyści wynikające z leczenia dla matki względem potencjalnego ryzyka dla dziecka karmionego piersią. Produkt leczniczy nie jest wskazany do stosowania w okresie karmienia piersią.

Przedawkowanie

Objawy: początkowym objawem ostrego przedawkowania pentoksyfiliny mogą być nudności, zawroty głowy, tachykardia lub spadek ciśnienia. Ponadto mogą wystąpić: gorączka, pobudzenie, uderzenia gorąca, utrata świadomości, zanik odruchów, drgawki toniczno-kloniczne oraz fusowate wymioty, będące objawem krwawienia z przewodu pokarmowego. Postępowanie: nie ma swoistej odtrutki dla pentoksyfiliny. W przypadku przedawkowania, aby zapobiec dalszemu wchłanianiu ogólnemu substancji czynnej należy przeprowadzić płukanie żołądka lub podać węgiel aktywny. Leczenie jest objawowe, może wymagać intensywnej opieki medycznej.

ICD-10

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej

E10.5
Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)
E11.5
Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)
E12.5
Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)
E13.5
Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)
E14.5
Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)

Choroby oka i przydatków oka, ucha i wyrostka sutkowatego

H35.0
Retinopatia nieproliferacyjna i zmiany naczyniowe siatkówki

Choroby układu krążenia

I64
Udar mózgu, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy
I67.2
Miażdżyca tętnic mózgowych
I70.2
Miażdżyca tętnic kończyn
I73.0
Zespół Raynauda
I73.1
Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń [Buergera]
I73.9
Choroba naczyń obwodowych, nieokreślona
I83.0
Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem
I83.2
Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem i zapaleniem
I87.0
Zespół po zapaleniu żył

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

R20.2
Parestezje

Urazy obejmujące liczne okolice ciała

T34
Odmrożenie z martwicą tkanki
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

Agapurin®

tabl. draż.
100 mg
60 szt.

Cena i refundacja

100%
11,00

Zaloguj się

Powiązane poradniki

Niedokrwienny, krwotoczny oraz żylny
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Nie tylko zaburzenia elektrolitowe
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Vertigo oraz dizziness
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Pierwotny ból głowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Napięciowy, klasterowy oraz wtórny ból głowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane