Kardiologia na drodze do nowoczesności - rozmowa z prof dr hab. n. med. Jarosławem Drożdżem

Od zamierzchłych czasów choroby układu krążenia odciskały swoje piętno na ludzkości, stanowiąc wiodącą przyczynę zgonu. Człowiek jednak, w swojej ciekawości, stara się zgłębiać mechanizmy i przyczyny występujących w jego otoczeniu zjawisk. Z dociekliwości powstała cała dziedzina medycyny - kardiologia - skupiająca się na chorobach serca i układu krążenia, a przede wszystkim - na ich sprawnym leczeniu. O tym, jak ta dyscyplina rozwinęła się na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza, opowie nam prof. Jarosław Drożdż - kierownik II Kliniki Kardiologii na UM w Łodzi, Konsultant Wojewódzki, klinicysta i naukowiec.

AM: Panie Profesorze, w realiach polskiej ochrony zdrowia kardiologia definitywnie zajmuje miejsce na podium wśród wszystkich medycznych specjalności. Coraz lepiej funkcjonuje prewencja, a dostęp do specjalistów jest na najwyższym poziomie. Na mapie dostrzec można gęstą sieć pracowni hemodynamicznych, a standard opieki nad pacjentem nie odbiega od najlepszych europejskich ośrodków. Rodzi się tym samym pytanie, czy było tak zawsze? Jakie działania przekuły się w dzisiejsze osiągnięcia?

praca-naukowa

Dołącz do dyskusji