Publikacje
Wiadomości
Nowa nazwa, nowy regulamin

Nowa nazwa, nowy regulamin

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zmienia nazwę na Centrum e-Zdrowia. Starym nazewnictwem można posługiwać się do końca roku.

Według zarządzenia resortu zdrowia, Centrum oprócz zmiany nazwy otrzymuje także nowy statut i regulamin organizacyjny, na podstawie którego będzie pracowało. Zarządzenie opublikowano 4 czerwca w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

Zgodnie ze statutem, do zadań Centrum e-Zdrowia należy m.in. realizacja zadań w zakresie rozwoju e-zdrowia w szczególności:

  • a) budowa, wdrażanie, rozwój i utrzymanie systemów teleinformatycznych i udostępnianie e-usług dla pacjentów, osób wykonujących zawód medyczny, podmiotów wykonujących działalność leczniczą i innych interesariuszy systemu zdrowia w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych i optymalizacji procesów funkcjonujących w systemie zdrowia,
  • b) monitorowanie planowanych, budowanych oraz funkcjonujących systemów teleinformatycznych na poziomie centralnym i regionalnym, w zakresie ich komplementarności i interoperacyjności z systemami teleinformatycznymi Centrum, w tym prowadzenie analiz, ekspertyz i udzielanie niezbędnego doradztwa,
  • c) współpraca i wymiana informacji dotyczących tworzonych i wykorzystywanych rozwiązań z zakresu eusług publicznych z innymi podmiotami publicznymi,
  • d) opracowywanie analiz, raportów opinii oraz wkładów do dokumentów, w tym projektów aktów prawnych lub założeń aktów prawnych, przygotowywanych przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zdrowia,
  • e) proponowanie celów i priorytetów rozwoju e-zdrowia w Polsce i inicjowanie działań ukierunkowanych na ich realizację,
  • f) prowadzenie działalności informacyjnej związanej z zakresem działalności Centrum,
  • g) pełnienie funkcji podmiotu odpowiedzialnego za funkcjonowanie lub techniczno-organizacyjną obsługę systemów teleinformatycznych w zakresie określonym w aktach prawnych,
  • h) realizacja zadań Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej w zakresie wymiany recepty transgranicznej w postaci elektronicznej,
  • i) prowadzenie, w zakresie wskazanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, kontroli dotyczących prawidłowości funkcjonowania systemów teleinformatycznych w systemie zdrowia,
  • j) pełnienie funkcji operatora usługi kluczowej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Centrum e-Zdrowia będzie zajmować się także realizacją zadań z zakresu statystyki publicznej, określonych w przepisach, w tym prowadzeniem badań statystycznych statystyki publicznej w ochronie zdrowia na użytek polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia oraz statystyki publicznej oraz zadaniami zleconymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Dyrektorem CSIOZ jest Agnieszka Kister, która w maju zastąpiła Bartłomieja Wnuka.

Treść zarządzenia można znaleźć na: http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2020/42/journal/6139

A.U.

 

 

 

 

 

 

dokumentacja-medyczna
ministerstwo-zdrowia
e-zdrowie

Dołącz do dyskusjiAgnieszka Usiarczyk
Autor

Agnieszka Usiarczyk

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Dla Remedium pisze o sprawach ważnych dla młodego pokolenia lekarzy.

Polecane artykuły