Publikacje
Wiadomości
Młodzi uczeni tworzą przyszłość medycyny

Młodzi uczeni tworzą przyszłość medycyny

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu proponuje młodym naukowcom program stypendialny, który ułatwi im rozwój naukowy i realizację najbardziej rokujących przedsięwzięć badawczych. Wnioski z projektami można składać jeszcze przez tydzień. 

– „Uniwersytet Przyszłości" to pierwsza edycja projektu, który powstał z myślą o młodych naukowcach zatrudnionych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu chcących rozwijać swoje kariery naukowe. Dzięki niemu mają oni szansę na udział w działaniach badawczych prowadzonych na uczelni –

mówi Monika Maziak z zespołu ds. komunikacji, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. 

Zakwalifikowany uczestnik będzie mógł wziąć udział w programie szkoleniowo-mentoringowym, otrzyma comiesięczne stypendium badawcze w wysokości 2,5 tys. zł oraz grant na realizację celów badawczych (nawet do 50 tys. zł). 

Projekt jest skierowany do pracowników wrocławskiej uczelni medycznej, którzy nie ukończyli 35 r.ż. i mają stopień naukowy nie wyższy niż doktor i realizują lub zamierzają realizować projekt badawczy w jednej z 3 dyscyplin naukowych: nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu. 

Uczelnia podkreśla, że projekt ma służyć nie tylko rozwojowi jego uczestników, ale rozwojowi całej uczelni, skuteczniej przygotowując ją do koniecznych zmian i działań, które pozwolą realizować misję i wizję w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości. Jego celem jest wykreowanie w przestrzeni akademickiej optymalnych warunków dla rozwoju kadr medycznych i prowadzenia innowacyjnych badań naukowych.

— To dla mnie bardzo ważny projekt, wiążę z nim duże nadzieje. Nie mam wątpliwości, że to właśnie laureaci Uniwersytetu Przyszłości będą tworzyć podwaliny naszej uczelni – 

mówi prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

Wnioski z przedstawionymi projektami badawczymi można składać do 14 marca 2022 r. Plan powinien zawierać dokładnie opisany pomysł badawczy wraz z harmonogramem i kosztorysem działań. Kapituła wybierze w tym roku 7 laureatów, a następnie także po 7 w kolejnych trzech latach trwania programu.

– Ocenie podlega nie tylko sam pomysł badawczy, ale też dotychczasowy dorobek kandydata, jego motywacja. Uczelni zależy na wyłonieniu grupy szczególnie uzdolnionych i zaangażowanych naukowo młodych pracowników, którzy otrzymają wsparcie. Ta grupa według nas znacząco przyczyni się do wzmocnienia pozycji naukowej uczelni w najbliższych latach –

 dodaje Monika Maziak.

Uczestnictwo w programie nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Szczegółowe założenia oraz niezbędne dokumenty, które należy złożyć można znaleźć tutaj

praca-naukowa
uczelnie-medyczne
doktorat
stypendium


Agnieszka Usiarczyk
Autor

Agnieszka Usiarczyk

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Dla Remedium pisze o sprawach ważnych dla młodego pokolenia lekarzy.

Polecane artykuły