Publikacje
Wiadomości
Ministerstwo Zdrowia wprowadza zmiany w specjalizacjach

Ministerstwo Zdrowia wprowadza zmiany w specjalizacjach

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Medyków czeka sporo zmian. 

Te najważniejsze dotyczą m.in. nowych możliwości wyboru specjalizacji, terminów i zasad przeprowadzania egzaminu specjalizacyjnego. W rozporządzeniu określono tryb dokonywania przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych wymiany dyplomu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego oraz wzór umowy o staż. Ponadto wydłużono terminy przeprowadzania sesji Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) – do 31 maja w sesji wiosennej i do 20 grudnia w sesji jesiennej.

Zmiana była konieczna, ponieważ w art. 16rc ust. 10 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym zdający, który uzyskał z testu PES co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi, zostaje zwolniony z egzaminu ustnego wchodzącego w skład danego PES. Z doświadczeń w sesji egzaminacyjnej wiosna 2023 r. wynika, że znaczna grupa zdających (niekiedy jest to ponad 60%) uzyskuje takie wyniki i jest zwolniona z egzaminu ustnego. Zapadła decyzja, że w przyszłości terminy i liczby zespołów egzaminacyjnych będą ustalane dopiero po określeniu liczby zdających egzamin ustnyDyrektor CEM zawiadamia o miejscu i terminie egzaminu nie później niż 14 dni przed jego terminem. Pojawiła się obawa, że CEM może nie zdążyć przeprowadzić wszystkich egzaminów ustnych przy dotychczasowej długości sesji. Dlatego sesja PES została wydłużona

– wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia.

Na wniosek CEM podniesiono też wynagrodzenie zespołu egzaminacyjnego. 

W rozporządzeniu określono m.in.: wykaz specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych; wykaz modułów podstawowych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego i wykaz specjalizacji mających wspólny moduł podstawowy; wykaz modułów jednolitych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego; regulamin postępowania kwalifikacyjnego, szczegółowy sposób kierowania na szkolenie i odbywania szkolenia specjalizacyjnego, w tym przez lekarzy posiadających I lub II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty; formy specjalistycznego szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz sposoby ich prowadzenia; tryb uznawania stażu szkoleniowego, staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych odbytych za granicą lub w kraju za równoważne ze zrealizowaniem elementów określonych w danym programie specjalizacji i ewentualne skrócenie szkolenia specjalizacyjnego. 

W odpowiedzi na postulaty konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej oraz środowiska gastroenterologów podjęto decyzję o umożliwieniu lekarzom z tytułem specjalisty w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie transplantologii. Z kolei, w związku z zapotrzebowaniem na lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, uwzględniono postulat konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii dotyczący umożliwienia lekarzom z tytułem specjalisty w dziedzinie pediatrii odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży na podstawie skróconego programu specjalizacji, który uwzględnia wiedzę i umiejętności, jakie ma lekarz pediatra.

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie transplantologii klinicznej dla lekarzy z tytułem specjalisty w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej oraz szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży na podstawie programu specjalizacji właściwego dla lekarza posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii będą mogli odbywać lekarze, którzy zakwalifikowali się do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w wyżej wskazanych dziedzinach począwszy od  postępowania kwalifikacyjnego wiosna 2023 r.

– wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia. 

W załączniku nr 5 do nowego rozporządzenia dostosowano czas trwania poszczególnych modułów do zmian w programach specjalizacji i do nowych programów specjalizacji, które będą obowiązywać lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego począwszy od postępowania wiosna 2023 r.  

Pełna treść rozporządzenia jest dostępna tutaj

Przeczytaj więcej o zmianach w rekrutacji na specjalizacje.

Zaloguj się

ministerstwo-zdrowia
pes

Dołącz do dyskusjiAgnieszka Usiarczyk
Autor

Agnieszka Usiarczyk

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Dla Remedium pisze o sprawach ważnych dla młodego pokolenia lekarzy.

Polecane artykuły