Publikacje
Wiadomości
Jak obliczyć średnią z ocen potrzebną do wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego?

Jak obliczyć średnią z ocen potrzebną do wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego?

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Na wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego należy wskazać średnią arytmetyczną, która uwzględnia wyłącznie oceny z egzaminów, bez ocen z zaliczeń itp. - resort zdrowia wyjaśnia w jaki sposób należy wyliczyć średnią z ocen.  


Jak tłumaczy Ministerstwo Zdrowia, w przypadku uzyskania identycznego wyniku postępowania przez dwóch lub więcej lekarzy ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie, uwzględnia się średnią arytmetyczną ocen z egzaminów uzyskaną w czasie studiów, liczoną do dwóch cyfr po przecinku, obliczoną na podstawie danych zawartych w karcie osiągnięć studenta ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała w uczelni. W przypadku lekarzy albo lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia poza terytorium naszego kraju, oblicza się średnią arytmetyczną ocen z egzaminów uzyskaną podczas studiów, liczoną do dwóch cyfr po przecinku, obliczoną na podstawie danych zawartych w suplemencie dyplomu lekarza albo lekarza dentysty, w odniesieniu do skali ocen, jaka obowiązywała w polskiej uczelni w danym roku. 

Zaloguj się

rekrutacja
miejsca-rezydenckie


Agnieszka Usiarczyk
Autor

Agnieszka Usiarczyk

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Dla Remedium pisze o sprawach ważnych dla młodego pokolenia lekarzy.


Źródła

  1. MZ

Polecane artykuły