Czy trzeba raportować "covidogodziny" aby otrzymać dodatek do wynagrodzenia?

Nie można uzależniać przyznania dodatku covidowego od liczby świadczeń udzielonych w danym miesiącu w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem SARS – CoV-2 oraz od wymiaru czasu, który lekarz poświęca na udzielanie tych świadczeń – to odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pytania związku zawodowego lekarzy OZZL. 

Na początku grudnia Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zwrócił się ministra zdrowia z wnioskiem o przedstawienie jednoznacznego stanowiska w sprawie wypłat dodatku covidowego. Jak podkreśla dr Krzysztof Bukiel, przewodniczący ZK OZZL, do Związku trafiają sygnały, że wielu dyrektorów szpitali źle interpretuje przepisy dotyczące dodatku i odmawia jego wypłacenia uprawnionym lekarzom. Resort wyjaśnił Związkowi komu i w jakiej wysokości przysługują pieniądze.

covid-19
dodatek-covidowy

Dołącz do dyskusji


Agnieszka Usiarczyk
Autor

Agnieszka Usiarczyk

Dziennikarka specjalizująca się w tematyce zdrowotnej, zwłaszcza w obszarach medycyny, ochrony zdrowia i zdrowego odżywiania. Dla Remedium pisze o sprawach ważnych dla młodego pokolenia lekarzy.