Publikacje
Opinie
Powrót szpitali tymczasowych? - komentarz do konferencji MZ

Powrót szpitali tymczasowych? - komentarz do konferencji MZ

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Trzecia fala epidemii zmusiła rząd do nowych rozwiązań, które zostały przedstawione przez Ministra Zdrowia na ostatniej konferencji. Obostrzenia regionalne, dystans, dezynfekcja, maseczki… i szpitale tymczasowe. Czy to właściwe kroki? Kto będzie skierowany do pracy w przygotowywanych przez Ministerstwo jednostkach?

Podczas ostatniej, piątkowej, konferencji, Minister zdrowia Adam Niedzielski, ocenił bieżącą sytuację epidemiologiczną i podkreślił powracający trend wzrostowy w odniesieniu do liczby nowych zakażeń wirusem Sars-Cov-2. Ostatnie dni pokazują ok. 15 tys. nowych przypadków chorych, co automatycznie przekłada się na większe obłożenie szpitali. Z tygodnia na tydzień liczba ta rośnie mniej więcej o ⅓ - tak jak rośnie liczba testów zlecanych przez lekarzy POZ w celu wykrycia zakażenia. Została też przedstawiona sytuacja epidemiczna w poszczególnych regionach kraju. W dalszym ciągu najwyższy wskaźnik dziennej liczby zachorowań w przeliczeniu na 100 tys. mieszańców odnotowuje się w województwie warmińsko-mazurskim (57,4). Na drugim miejscu plasuje się województwo pomorskie ze wskaźnikiem bliskim 45, a tuż za nim, powyżej średniej krajowej (30) mamy województwa: mazowieckie, lubuskie, kujawsko-pomorskie i podkarpackie. Minister tłumaczy tę sytuację nowymi wariantami koronawirusa, które rzekomo dominują we wspomnianych regionach. Z tego powodu podtrzymuje zaostrzenie obostrzeń w woj. warmińsko-mazurskim i wprowadza je w woj. pomorskim, ale dopiero od 13 do 20 marca. Zastanówmy się chwilę nad logiką takiego postępowania. Konferencja odbyła się 5 marca. Jeżeli ministerstwo stoi na stanowisku zamykania infrastruktury w regionach o najwyższych wskaźnikach zachorowalności, działając możliwie jak najszybciej, to dlaczego na wdrożenie ograniczeń mieszkańcy woj. pomorskiego mają czekać ponad tydzień? Jaka jest w ogóle logika regionalnej izolacji, która jest odkładana w czasie, w sytuacji, kiedy ludzie przemieszczają się między województwami, chociażby z powodu pracy? 

Zaloguj się

covid-19

Dołącz do dyskusji

Polecane artykuły