Kalkulatory medyczne
Reumatologia
Skala DAS28
  • Oblicz
  • Opis
  • Interpretacja
  • Fizjologia
  • Parametry
  • Kody ICD-10
  • Źródła

Skala DAS28

ocena aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Reumatologia
mg/l
mm
mm/h

Opis

Kalkulator medyczny skali DAS28 OB i DAS28 CRP służy do oceny aktywności choroby i stopnia uszkodzenia stawów w RZS. Narzędzie wykorzystywane jest w reumatologii.

Interpretacja

Ocena aktywności choroby:

Punkty
<2,6
Remisja
Punkty
2,6-3,2
Niska aktywność
Punkty
3,3-5,1
Umiarkowana aktywność
Punkty
>5,1
Wysoka aktywność

Ocena odpowiedzi na leczenie:

niska aktywność/zmiana aktywności >1,1
Dobra 
aktywność niska lub umiarkowana/zmiana aktywności o 0,6-1,2  lub aktywność wysoka/zmiana aktywności >1,2
Umiarkowana 
aktywność niska lub umiarkowana/zmiana aktywności <0,6 lub aktywność wysoka/zmiana aktywności <1,2
Brak odpowiedzi

Fizjologia

Skala DAS (ang. Disease Activity Score) jest zalecana przez ACR/EULAR do oceny skuteczności leczenia w praktyce klinicznej. Zwykle używa się wskaźnika DAS28.

Parametry

Do oceny wskaźnika DAS wykorzystujemy:

 • liczbę obrzękniętych stawów;
 • liczbę bolesnych stawów (uwzględnia się 28 stawów: nadgarstka, śródręczno-paliczkowe, międzypaliczkowe bliższe, łokciowe, barku i kolana);
 • OB lub CRP;
 • ogólną ocenę aktywności choroby przez pacjenta wg wzrokowej skali analogowej (VAS, 0–100).

Kody ICD-10

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

M05
Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów
M06
Inne reumatoidalne zapalenia stawów
M08
Młodzieńcze zapalenie stawów

Źródła

 1. Kryteria ACR/EULAR 2010. Zob. tabela Skale do oceny aktywności RZS. Autor: Désirée Van Der Heijde.Poradniki związane z kalkulatorem

Szybka męczliwość, trudności w koncentracji, kłopoty z pamięcią
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Neutrocytoza oraz limfocytoza
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Neutropenia oraz limfopenia
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Powiększenie węzłów chłonnych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Naturalny mechanizm obronny organizmu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Przewlekła choroba zapalna stawów i innych narządów
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Swędzące bąble pokrzywkowe
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Zaloguj się