Kalkulatory medyczne
Hematologia
Wskaźnik R-IPI

Wskaźnik R-IPI

ocena prognostyczna chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL)
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Hematologia

Opis

Kalkulator medyczny R-IPI (DLBCL) służy do oceny rokowania w rozlanym chłoniaku z dużych komórek B. Narzędzie wykorzystywane jest w celu oszacowania całkowitego przeżycia i 4-letniego odsetka przeżycia wolnego od progresji u pacjentów chorujących na DLBCL.

Interpretacja

Punkty
0
Bardzo korzystne rokowanie: szacowane całkowite przeżycie (OS) - 94%; przewidywany 4-letni odsetek przeżycia wolnego od progresji: 94%
Punkty
1-2
Korzystne rokowanie: szacowane całkowite przeżycie (OS) - 79%; przewidywany 4-letni odsetek przeżycia wolnego od progresji: 80%
Punkty
3-5
Niekorzystne rokowanie: szacowane całkowite przeżycie (OS) - 55%; przewidywany 4-letni odsetek przeżycia wolnego od progresji: 53%

Fizjologia

Rozlany chłoniak z dużych komórek B (DLBCL) jest nowotworem złośliwym należącym do grupy chłoniaków nieziarniczych (non-Hodgkin lymphomas). Jest najczęstszym nowotworem złośliwym limfoidalnym u dorosłych, stanowiącym 31% wszystkich NHL w krajach zachodnich.

Ponad 50% chorych na DLBCL ma więcej niż 65 lat, czyli jest w wieku uznawanym za podeszły w odniesieniu do tej grupy nowotworów.

Etiologia większości DLBCL pozostaje niewyjaśniona.

Parametry

Do oceny wskaźnika R-IPI wykorzystujemy:

  • wiek;
  • stan ogólny według skali ECOG;
  • aktywność LDH (dehydrogenazy mleczanowej);
  • obecność chłoniaka poza węzłami chłonnymi;
  • stopień zaawansowania klinicznego w skali Ann Arbor.

Kody ICD-10

Nowotwory

C83
Chłoniak nieziarniczy rozlany
C84
Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T
C85
Inne i nieokreślone postacie chłoniaka nieziarniczego

Źródła

  1. Martelli, Maurizio; Ferreri, Andrés J.M.; Agostinelli, Claudio; Di Rocco, Alice; Pfreundschuh, Michael; Pileri, Stefano A. (2013). Diffuse large B-cell lymphoma. Critical Reviews in Oncology/Hematology, 87(2), 146–171. doi:10.1016/j.critrevonc.2012.12.009 
  2. https://hematoonkologia.pl/kalkulator-hematologa/r-ipi (ostatni dostęp: 7.09.2021)Poradniki związane z kalkulatorem

Zwiększenie liczby płytek krwi
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Subiektywne odczucie powodujące chęć drapania
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Wystawianie karty, poradnik krok po kroku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objaw alarmujący wymagający wielokierunkowej diagnostyki
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Zaloguj się