Kalkulatory medyczne
Anestezjologia i Intensywna Terapia
Skala APACHE II

Skala APACHE II

ocena ciężkości stanu zdrowia u osób dorosłych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Anestezjologia i Intensywna Terapia
°C
mm/Hg
/min
%
mmol/l
mmHg
mmHg
/min
mmol/l
mg/dl
103/mm3
lat

Opis

Kalkulator medyczny APACHE II służy do oceny ciężkości stanu zdrowia u osób dorosłych. Narzędzie wykorzystywane jest w intensywnej terapii.

Interpretacja

Im większa liczba punktów, tym gorsze rokowanie.

Fizjologia

APACHE II (ang. Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II) jest skalą umożliwiającą ocenę ciężkości stanu zdrowia u osób dorosłych. Klasyfikacja opiera się na wynikach 12 rutynowo wykonywanych pomiarów czynności życiowych i parametrów fizjologicznych.

Wynik oceny w skali APACHE II ma istotne znaczenie rokownicze u chorych leczonych w intensywnej terapii.

Parametry

Do oceny wskaźnika APACHE II oceniamy:

 • temperaturę ciała (odbytnica) [oC];
 • średnie ciśnienie tętnicze [mm/Hg];
 • częstotliwość oddechów [liczba/min];
 • pH krwi tętniczej;
 • niewydolność nerek;
 • hematokryt [%];
 • stężenie K w surowicy [mmol/l];
 • skalę Glasgow;
 • FiO2 [x 100%];
 • PaO2 [mm Hg];
 • AaDO2 [mm Hg];
 • obecność chorób przewlekłych;
 • HR [liczba/min];
 • stężenie Na w surowicy [mmol/l];
 • stężenie kreatyniny w surowicy [mg/dl];
 • poziom leukocytów [x 103/mm3];
 • wiek.

Źródła

 1. Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE., APACHE II: a severity of disease classification system., Crit Care Med. 1985 Oct;13(10):818-29.

Zaloguj się