• Opis
    • Poradniki

Choroby układu pokarmowego

K71
Toksyczne uszkodzenie wątroby

Jeśli konieczne, dla określenia czynnika toksycznego, użyj dodatkowych kodów z rozdziału o przyczynach zewnętrznych chorób i śmierci (Rozdział XX)
K71.0
Toksyczna choroba wątroby z zastojem żółci

Zastój żółci z uszkodzeniem hepatocytów. Czysty zastój żółci

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
K71.1
Toksyczna choroba wątroby z martwicą wątroby

Niewydolność wątroby (ostra) (przewlekła) polekowa

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
K71.2
Toksyczna choroba wątroby z ostrym zapaleniem wątroby
K71.3
Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym przetrwałym zapaleniem wątroby
K71.4
Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym zrazikowym zapaleniem wątroby
K71.5
Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym aktywnym zapaleniem wątroby

Toksyczne uszkodzenie wątroby z toczniopodobnym zapaleniem wątroby

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
K71.6
Toksyczna choroba wątroby z zapaleniem wątroby niesklasyfikowanym gdzie indziej
K71.7
Toksyczna choroba wątroby ze zwłóknieniem i marskością wątroby
K71.8
Toksyczna choroba wątroby z innymi zaburzeniami wątroby

Toksyczne uszkodzenie wątroby z: ogniskowym rozrostem guzowatym, ziarniniakami wątrobowymi, plamicą wątroby, zamknięciem naczyń

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
K71.9
Toksyczna choroba wątroby, nieokreślona

Poradniki

Żółte zabarwienie skóry, twardówki oraz błon śluzowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Subiektywne odczucie powodujące chęć drapania
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objaw alarmujący wymagający wielokierunkowej diagnostyki
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Diagnostyka chorób wątroby i dróg żółciowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Substancja czynna

Substancje czynne dla kodu K71

Wyszukaj leki z Timonacic
Wyszukaj leki z Silibinin
Wyszukaj leki z Silymarin

Leki

Dostępne produkty lecznicze dla kodu K71

Postać: inf. doż. [roztw.]
Dawka: 500 mg/ml
Postać: granulat do przyg. roztw. doust.
Dawka: 3 g/5 g
Postać: granulat do przyg. roztw. doust.
Dawka: 3 g/5 g
Postać: granulat do przyg. roztw. doust.
Dawka: 3 g/5 g
Postać: tabl.
Dawka: 100 mg

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się