Encyklopedia rezydentur
Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla osób w trakcie szkolenia specjalizacyjnego ze zdrowia publicznego organizowane przez CMKP 
 6. Sytuacja na rynku pracy
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie szkolenia specjalizacyjnego
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

4 lata (209 tygodni/1045 dni roboczych + czas na samokształcenie: 4 tygodnie + 4 dni/24 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

4 lata (208 tygodni 4 dni/1044 dni roboczych + czas na samokształcenie: 4 tygodnie + 4 dni/24 dni roboczych)

Łączny czas trwania szkolenia 4 lata

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
-
bc
bc
bd
bc
kujawsko-pomorskie
-
-
-
bd
-
lubelskie
83.33%
-
62.25%
-
bc
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
80.48%
-
-
-
-
małopolskie
75.71%
63.7%
57.64%
bc
bc
mazowieckie
85.02%
-
74.02%
66.01%
63.13%
opolskie
-
-
bd
-
-
podkarpackie
-
-
-
bd
-
podlaskie
-
bc
bc
bc
bc
pomorskie
67.86%
bc
71.12%
bc
-
śląskie
-
bc
bc
55.77%
bc
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
bc
bc
bc
bd
wielkopolskie
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
-
1
1
2
1
kujawsko-pomorskie
-
-
-
0
-
lubelskie
1
-
1
-
2
lubuskie
-
-
-
-
-
łódzkie
1
-
-
-
-
małopolskie
1
1
2
1
1
mazowieckie
1
-
1
1
2
opolskie
-
-
0
-
-
podkarpackie
-
-
-
0
-
podlaskie
-
3
2
2
1
pomorskie
1
1
2
1
-
śląskie
-
1
1
0
2
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
3
2
2
1
wielkopolskie
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
bc
bc
69.55%
bc
bc
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
-
-
lubelskie
78.85%
-
-
-
71.86%
bc
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
-
-
53.92%
-
71.1%
73.23%
małopolskie
bc
65.53%
bc
bc
bc
77.27%
mazowieckie
73.32%
80%
81.9%
bc
-
69.54%
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
-
84.21%
bc
bc
bc
bc
pomorskie
-
64.11%
bc
-
-
-
śląskie
-
bc
bc
55.34%
bc
bc
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
bc
bc
bc
bc
bd
wielkopolskie
-
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
-
1
1
1
1
1
kujawsko-pomorskie
-
-
-
-
-
-
lubelskie
1
-
-
-
1
1
lubuskie
-
-
-
-
-
-
łódzkie
-
-
1
-
1
1
małopolskie
1
1
1
1
1
1
mazowieckie
2
1
1
1
-
1
opolskie
-
-
-
-
-
-
podkarpackie
-
-
-
-
-
-
podlaskie
-
1
1
2
2
1
pomorskie
-
1
1
-
-
-
śląskie
-
1
1
1
2
1
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
-
1
1
1
1
1
wielkopolskie
-
-
-
-
-
-
zachodniopomorskie
-
-
-
-
-
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy zdrowie publiczne jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Moduł jednolity

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
„Podstawy zdrowia publicznego”
10 dni (80 godzin dydaktycznych*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Podstawy organizacji i zarządzania”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Kształtowanie umiejętności interpersonalnych i społecznych”  
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Podstawy ekonomii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Polityka zdrowotna jako składowa polityki społecznej”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
„Organizacja ochrony zdrowia” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Prawo – kurs podstawowy”
8 dni (64 godziny dydaktyczne)
„Bioetyka w obszarze ochrony zdrowia”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Epidemiologia” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Nadzór sanitarno-epidemiologiczny”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Demografia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Metody analizy danych na potrzeby epidemiologii i promocji zdrowia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Biostatystyka”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
„Uwarunkowania zdrowia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie populacji (główne problemy zdrowotne w Polsce, strategie i metody przeciwdziałania głównym problemom zdrowotnym)”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Międzynarodowe problemy zdrowia – globalne zdrowie publiczne” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Podstawy promocji zdrowia”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
„Planowanie, realizacja i ocena efektów programów (interwencji) promocji zdrowia”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
„Ekonomika zdrowia”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Ratownictwo medyczne” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne” 
8 dni (64 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne” 
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowy)

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie zdrowia publicznego
114 tygodni (570 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, wojewódzkiej, powiatowej lub granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej
12 tygodni (60 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne 
Staż kierunkowy w podmiocie leczniczym
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w jednostkach naukowo-badawczych i naukowo-dydaktycznych zajmujących się problematyką chorób o znaczeniu społecznym.
12 tygodni (60 dni roboczych)
Staż kierunkowy w placówkach administracji rządowej lub samorządowej zajmujących się problematyką ochrony zdrowia i pomocy społecznej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w instytucji pełniącej funkcje płatnika w systemie ochrony zdrowia. 
2 tygodnie (10 dni roboczych)

*dzień roboczy = 7h35min

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Oczekuje się, że lekarz po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie zdrowia publicznego wykaże się umiejętnością:

Umiejętność
1.
dokonywania oceny stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych populacji w oparciu o dostępne wskaźniki oraz podejmowane badania terenowe, a także wyciągania z tego wniosków praktycznych, ważnych dla stanu zdrowia ludności i prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej
2.
oceny znaczenia poszczególnych czynników środowiskowych i społecznych w kształtowaniu sytuacji zdrowotnej, w tym także umiejętność identyfikacji i eliminacji czynników szkodliwych dla zdrowia
3.
określenia zespołu czynników warunkujących zachowanie zdrowia jednostki i społeczeństwa oraz wykorzystanie tej wiedzy do propagowania polityki prozdrowotnej na każdym szczeblu decyzyjnym
4.
planowania i prowadzenia działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia populacji
5.
właściwego kierowania podmiotami leczniczymi szczebla podstawowego jaki i szczebli wyższych (zarówno publicznymi jak i niepublicznymi
6.
właściwej interpretacji i prawidłowego stosowania obowiązujących norm prawnych w obszarze funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i w relacji z pacjentem
7.
szkolenia kadry w dziedzinie zdrowia publicznego
8.
udziału w kształtowaniu polityki zdrowotnej w oparciu o współczesną wiedzę z dziedziny medycyny, nauk społecznych, prawnych, humanistycznych i zarządzania
9.
skutecznego kształtowania polityki zdrowotnej na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju
10.
analizy i interpretacji danych liczbowych i wskaźników przygotowanych w systemie obowiązującej sprawozdawczości oraz danych z badań specjalnie prowadzonych przez instytucje krajowe i międzynarodowe
11.
samodzielnego przygotowania i prowadzenia badań pozwalających na ocenę stanu zdrowia określonych grup ludności, a także badania zjawisk mających wpływ na zdrowotność albo związanych ze zdrowotnością;
12.
samodzielnego przygotowywania oraz kierowania programami i projektami profilaktycznymi i leczniczymi
13.
oceny jakości dowodów naukowych w podstawowym zakresie
14.
wykorzystania mierników stanu zdrowia do oceny stanu zdrowia populacji i definiowania jej problemów zdrowotnych
15.
wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i integrowania informacji z różnych źródeł oraz formułowania na tej podstawie krytycznych sądów na temat zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości oraz czynników wpływających na zdrowie
16.
przeprowadzania krytycznej analizy i interpretacji publikacji naukowych, ekspertyz i raportów z zakresu zdrowia publicznego
17.
pracy w grupie nad strategią wybranego problemu dotyczącego zdrowia publicznego integrując wiedzę teoretyczną z praktyką
18.
przedstawiania wyników badań w postaci samodzielnie przygotowanej prezentacji, referatu zawierających opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań
19.
zaprojektowania zbierania danych za pomocą kwestionariusza, założenia bazy danych i przygotowania danych do analizy statystycznej; 
20
scharakteryzowania badanej grupy oraz badanej populacji stosując techniki statystyki opisowej oraz estymacji przedziałowej
21
przeprowadzania obliczeń przy użyciu pakietu statystycznego, zinterpretowania wyników analizy, a także dobrania sposobu ich przedstawienia
22
rozpoznawania rodzajów bólu, oceny klinicznej (w tym ilościowa i jakościowa) oraz nabędzie wiedzę na temat aktualnych zasad leczenia bólu wg WHO

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Moduł jednolity

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Podstawy zdrowia publicznego”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych objętych programemkursu
„Podstawy organizacji i zarządzania”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Kształtowanie umiejętności interpersonalnych i społecznych”  
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Podstawy ekonomii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Polityka zdrowotna jako składowa polityki społecznej”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
„Organizacja ochrony zdrowia” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Prawo – kurs podstawowy”
8 dni (64 godziny dydaktyczne)
„Bioetyka w obszarze ochrony zdrowia”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Epidemiologia” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Nadzór sanitarno-epidemiologiczny”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Demografia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Metody analizy danych na potrzeby epidemiologii i promocji zdrowia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Biostatystyka”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
„Uwarunkowania zdrowia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie populacji (główne problemy zdrowotne w Polsce, strategie i metody przeciwdziałania głównym problemom zdrowotnym)”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
„Międzynarodowe problemy zdrowia – globalnezdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Ekonomika zdrowia”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Podstawy promocji zdrowia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych) 
„Planowanie, realizacja i ocena efektów programów (interwencji) promocji zdrowia”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
„Ekonomika zdrowia”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
”Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny (podsumowujący): „Zdrowiepubliczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Nazwa stażuCzas trwaniaForma zaliczenia
Staż podstawowy w zakresie zdrowia publicznego
116 tygodni (580 dni roboczych)
kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej objętej programemstażu
Staż kierunkowy w Głównym InspektoracieSanitarnym lub wojewódzkiej, powiatowej lubgranicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej
12 tygodni (60 dni roboczych)
Staż kierunkowy w podmiocie leczniczym
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w jednostkach naukowobadawczych i naukowo-dydaktycznych zajmującychsię problematyką chorób o znaczeniu społecznym
12 tygodni (60 dni roboczych)
Staż kierunkowy w placówkach administracjirządowej lub samorządowej zajmujących się problematyką ochrony zdrowia i pomocy społecznej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w instytucji pełniącej funkcjepłatnika w systemie ochrony zdrowia
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Wymagane umiejętności praktyczne

Umiejętność:
dokonywania oceny stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych populacji w oparciu o dostępne wskaźniki oraz podejmowane badania terenowe, a także wyciągania z tego wniosków praktycznych, ważnych dla stanu zdrowia ludności i prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej;
oceny znaczenia poszczególnych czynników środowiskowych i społecznych w kształtowaniu sytuacji zdrowotnej, w tym także umiejętność identyfikacji i eliminacji czynników szkodliwych dla zdrowia;
określenia zespołu czynników warunkujących zachowanie zdrowia jednostki i społeczeństwa oraz wykorzystanie tej wiedzy do propagowania polityki prozdrowotnej na każdym szczeblu decyzyjnym;
planowania i prowadzenia działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia populacji;
właściwej interpretacji i prawidłowego stosowania obowiązujących norm prawnych w obszarze funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i w relacji z pacjentem;
udziału w kształtowaniu polityki zdrowotnej w oparciu o współczesną wiedzę z dziedziny medycyny, nauk społecznych, prawnych, humanistycznych i zarządzania;
skutecznego kształtowania polityki zdrowotnej na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju;
analizy i interpretacji danych liczbowych i wskaźników przygotowanych w systemie obowiązującej sprawozdawczości oraz danych z badań specjalnie prowadzonych przez instytucje krajowe i międzynarodowe;
samodzielnego przygotowania i prowadzenia badań pozwalających na ocenę stanu zdrowia określonych grup ludności, a także badania zjawisk mających wpływ na zdrowotność albo związanych ze zdrowotnością;
samodzielnego przygotowywania oraz kierowania interwencjami zdrowia publicznego/interwencjami prozdrowotnymi;
oceny jakości dowodów naukowych w podstawowym zakresie;
wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i integrowania informacji z różnych źródeł oraz formułowania na tej podstawie krytycznych sądów na temat zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości oraz czynników wpływających na zdrowie;
przeprowadzania krytycznej analizy i interpretacji publikacji naukowych, ekspertyz i raportów z zakresu zdrowia publicznego;
pracy w grupie nad strategią wybranego problemu dotyczącego zdrowia publicznego integrując wiedzę teoretyczną z praktyką;
przedstawiania wyników badań w postaci samodzielnie przygotowanej prezentacji, referatu zawierających opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań;
zaprojektowania zbierania danych za pomocą kwestionariusza, założenia bazy danych i przygotowania danych do analizy statystycznej;
scharakteryzowania badanej grupy oraz badanej populacji stosując techniki statystyki opisowej oraz estymacji przedziałowej;
przeprowadzania obliczeń przy użyciu pakietu statystycznego, zinterpretowania wyników analizy, a także dobrania sposobu ich przedstawienia;
nawiązywania i utrzymywania partnerskiej współpracy z interesariuszami;
efektywnej komunikacji z interesariuszami;
pełnienia roli przywódczych i kierowniczych w podmiotach leczniczych szczebla podstawowego jaki i szczebli wyższych (zarówno publicznymi jaki niepublicznymi);
szkolenia kadry w dziedzinie zdrowia publicznego.

Przykładowe kursy doskonalące dla osób w trakcie szkolenia specjalizacyjnego ze zdrowia publicznego organizowane przez CMKP 

 • Wiosenna Szkoła Prawa Medycznego: Farmaceuta - zawód przyszłości

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp 12.04.2024)

Sytuacja na rynku pracy

 • Liczba specjalistów zdrowia publicznego: 2120* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji ze zdrowia publicznego może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? Lekarze w trakcie specjalizacji ze zdrowia publicznego nie pełnią świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779

<strong>Konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego</strong>

Dr hab. n. med. Jarosław Pinkas
Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Kleczewska 61/63, 01-826 Warszawa
Tel. (22) 56 01 150

Praca naukowa i samorozwój w czasie szkolenia specjalizacyjnego

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa i najważniejszych wydarzeń w dziedzinie zdrowia publicznego. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie zdrowia publicznego.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego lekarz:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 4 tygodnie + 4 dni/24 dni roboczych;
 • powinien uczestniczyć w wydarzeniach edukacyjnych: konferencjach, seminariach, warsztatach, posiedzeniach naukowych organizowanych przez towarzystwa zajmujące się problematyką zdrowia publicznego co najmniej raz do roku.
 • Lekarz jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej – na temat objęty programem specjalizacji

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie zdrowia publicznego

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie zdrowia publicznego

 • “Housing and Health: Time Again for Public Health Action”, PMID: 11988443
 • “Social marketing in public health”, PMID: 15760292
 • “Alcohol and public health”, PMID: 15705462

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu Kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie zdrowia publicznego.

Referencje

 1. Program specjalizacji obowiązujący do jesieni 2022: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/02/0730-program-1.pdf  (ostatni dostęp: 20.05.2024)  
 2. Program specjalizacji obowiązujący od wiosny 2023: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/02/0730-program-1-.pdf (ostatni dostęp: 20.05.2024)
 3. https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002814  (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 5. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne (ostatni dostęp: 01.01.2024)
 6. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001535 (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 8. https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-krajowi (ostatni dostęp: 15.05.2024) 

Zaloguj się