• Czas trwania specjalizacji 
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów urologii organizowane przez CMKP:
  • Sytuacja na rynku pracy
  • Konsultant krajowy w dziedzinie urologii
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Urologia

Czas trwania specjalizacji 

Łączny czas trwania szkolenia: 6 lat (313 tygodni + 2 dni /1567 dni roboczych + czas na samokształcenie: 7 tygodni + 1 dzień/36 dni roboczych)

Łączny czas trwania szkolenia 6 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
87.5%
88.89%
85.37%
79.33%
63.78%
kujawsko-pomorskie
89.22%
85.99%
75.71%
bd
71.94%
lubelskie
87.8%
-
85.71%
73.91%
72.45%
lubuskie
85.37%
85.85%
76.67%
56.8%
64.43%
łódzkie
87.68%
86.83%
86.83%
73.43%
78.35%
małopolskie
87.92%
88.41%
86.67%
74.88%
79.08%
mazowieckie
89.27%
85.99%
84.29%
74.76%
71.72%
opolskie
-
90.34%
bd
bc
bc
podkarpackie
85.9%
88.54%
80.73%
66.99%
-
podlaskie
85.51%
88.89%
83.81%
61.17%
76.26%
pomorskie
87.44%
bd
85.71%
65.69%
76.77%
śląskie
88.73%
bd
86.83%
61.84%
77.27%
świętokrzyskie
88.16%
bd
79.05%
56.52%
-
warmińsko-mazurskie
85.78%
bd
83.1%
78.16%
65.66%
wielkopolskie
87.25%
bd
79.51%
68.12%
65.48%
zachodniopomorskie
-
bd
79.27%
bc
56.57%
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
2
1
3
3
6
kujawsko-pomorskie
1
2
5
1
3
lubelskie
6
-
2
1
6
lubuskie
2
4
2
3
2
łódzkie
3
2
3
2
2
małopolskie
3
3
4
2
1
mazowieckie
7
7
6
7
6
opolskie
-
1
2
3
1
podkarpackie
5
2
3
4
-
podlaskie
2
1
2
3
1
pomorskie
8
2
3
4
2
śląskie
8
8
3
0
4
świętokrzyskie
2
1
1
4
-
warmińsko-mazurskie
3
1
3
2
2
wielkopolskie
6
5
4
3
3
zachodniopomorskie
-
2
3
4
3
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
bd
88.24%
80.49%
bc
bc
79.29%
kujawsko-pomorskie
-
85.29%
-
bd
bd
-
lubelskie
-
88.73%
-
bc
66.33%
56.19%
lubuskie
bd
84.8%
92.86%
75.24%
67.86%
74.75%
łódzkie
bd
85.02%
85.51%
79.52%
67.51%
bc
małopolskie
bd
-
85.99%
-
72.59%
68.69%
mazowieckie
bd
85.51%
83.81%
75.71%
57.65%
bc
opolskie
-
-
-
59.71%
bc
bc
podkarpackie
bd
86.96%
-
-
72.22%
-
podlaskie
bd
-
-
-
67.68%
-
pomorskie
bd
84.88%
-
bc
-
-
śląskie
bd
bd
-
86.67%
52.79%
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
bd
86.76%
81.46%
bc
bc
-
wielkopolskie
bd
81.37%
84.29%
-
-
61.86%
zachodniopomorskie
bd
63.48%
bd
bc
57.14%
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
3
3
1
1
1
1
kujawsko-pomorskie
-
2
-
1
1
-
lubelskie
-
1
-
1
1
1
lubuskie
1
1
1
1
3
1
łódzkie
1
3
1
1
1
1
małopolskie
1
-
1
-
2
1
mazowieckie
4
7
1
1
2
1
opolskie
-
-
-
1
1
1
podkarpackie
1
2
-
-
1
-
podlaskie
1
-
-
-
2
-
pomorskie
2
3
-
1
-
-
śląskie
2
1
-
1
2
-
świętokrzyskie
-
-
-
-
-
-
warmińsko-mazurskie
2
2
1
1
1
-
wielkopolskie
1
2
1
-
-
1
zachodniopomorskie
1
2
1
1
2
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy urologia jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł jednolity

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinKiedy + forma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie urologii” 
10 dni, dwa moduły po 5 dni każdy (80 godzin dydaktycznych*)
1 rok szkolenia; potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Chirurgia rekonstrukcyjna i mikrochirurgia”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Leczenie żywieniowe”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Onkologia urologiczna”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Endourologia i ESWL” 
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Neurourologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Urologia dziecięca”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Diagnostyka obrazowa w urologii” 
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Warsztaty dydaktyczne – laparoskopia w urologii”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne” - część I: Zdrowie publiczne + część II: Orzecznictwo lekarskie
część I: 5 dni (40 godzin dydaktycznych) + część II: 3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

*godzina dydaktyczna = 45 min

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Urologia 
136 tygodni (680 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Chirurgia ogólna
44 tygodnie (220 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Chirurgia naczyniowa
8 tygodni (40 dni roboczych)
Przeszczepianie nerek 
8 tygodni (40 dni roboczych)
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Endourologia
8 tygodni (40 dni roboczych)
ESWL
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Urologia dziecięca 
8 tygodni (40 dni roboczych)
Ginekologia operacyjna
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Urologia onkologiczna
8 tygodni (40 dni roboczych)
Onkologia kliniczna
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Radioterapia onkologiczna
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Urologia laparoskopowa 
16 tygodni (80 dni roboczych)
Nefrologia i dializoterapia
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w urologicznym ośrodku klinicznym 
2 tygodnie (10 dni roboczych), odbywany w roku poprzedzającym przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie urologii ma obowiązek wykonać w czasie stażu kierunkowego w zakresie chirurgii ogólnej co najmniej 25 zabiegów jako operujący oraz 75 asyst do zabiegów chirurgicznych i laparoskopowych, zgodnie z przedstawionym poniżej wykazem. Lekarz ma przedstawiać kierownikowi specjalizacji co 4 miesiące wykaz zabiegów i asyst wykonanych podczas stażu. 

Wykaz zabiegów i procedur medycznych, do których lekarz powinien asystować w czasie stażu w zakresie chirurgii ogólnej:

1) zabiegi endoskopowe – diagnostyczne i lecznicze, w obrębie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego;

2) operacje otwarte i laparoskopowe wykonywane w trybie planowym:

 • operacje żołądka i dwunastnicy,
 • operacje wątroby i dróg żółciowych,
 • operacje jelita cienkiego i/lub grubego,
 • operacje odbytu i odbytnicy,
 • operacje trzustki,
 • wycięcie śledziony,
 • operacje przepuklin brzusznych,
 • operacje żylaków kończyn dolnych,
 • operacje naczyniowe (tętnic i żył);

3) operacje i zabiegi ze wskazań nagłych i pilnych:

 • intubacja,
 • tracheostomia,
 • operacje i zabiegi z powodu krwawienia z przewodu pokarmowego,
 • operacje z powodu uwięźnięcia przepukliny,
 • operacje z powodu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego;

4) operacje i zabiegi z zakresu tzw. małej chirurgii, w tym m.in.:

 • nacięcie i drenaż ropni,
 • leczenie zastrzału.

Godziny do przepracowania, samodzielnie/z asystą lub pod nadzorem specjalisty, odpowiedniej procedury:

Rodzaj procedury Operator*Asysta**
Ultrasonografia przezodbytnicza (TRUS) 
50 
20
Biopsja stercza (tru-cut) pod kontrolą TRUS 
30
20
Adenomektomia stercza 
0
5
Operacje nerki (np. heminefrektomia, częściowe wycięcie, plastyka połączenia miedniczkowo-moczowodowego, nefrektomia prosta)
5
15
Nefrektomia radykalna 
5
10
Cystektomia radykalna
0
10
Wytworzenie ortotopowego pęcherza jelitowego lub zastępczego zbiornika na mocz
0
4
Prostatektomia radykalna 
0
10
Elektroresekcja przezcewkowa stercza (TURP)
5
15
Elektroresekcja przezcewkowa guza pęcherza (TURT) 
30
30
Przezskórne usunięcie kamienia z nerki (PCNL)
0
5
Ureteroskopowe usunięcie kamienia z moczowodu (URSL) 
10 
20
ESWL
10
10
Zabiegi laparoskopowe
5
20
Zabiegi na narządach moszny i prącia
20
30
Hemikastracja z dostępu pachwinowego 
3
5
Nefrostomia przezskórna (PCN)
10
10
Cewnikowanie moczowodów, założenie stentu DJ 
20
20
Badania urodynamiczne
10
10
Cystoskopia
30
30

Łącznie 243 jako operator i  299 jako asysta 

*Operator – wykonywanie zabiegu/procedury jako operator z asystą i/lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego

**Asysta – asystowanie do zabiegu/procedury. 

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł jednolity

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwaniaForma zaliczenia
„Wprowadzenie dospecjalizacji w dziedzinie urologii”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Chirurgia rekonstrukcyjna i mikrochirurgia”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Leczenie żywieniowe”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych).
„Onkologia urologiczna”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Endourologia i ESWL”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
Urologia czynnościowa
2 dni (16 godzin dydaktycznych
„Urologia dziecięca”
2 dni (16 godzin dydaktycznych
„Diagnostyka obrazowa w urologii”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Warsztaty dydaktyczne – laparoskopiaw urologii”
2 dni (16 godzin dydaktycznych
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych
Kurs atestacyjny (podsumowujący): „Urologia”
(40 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Nazwa stażuCzas trwaniaForma zaliczenia
Staż podstawowy w zakresie urologii
(885 dni roboczych)
złożenie kolokwium z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej
12 tygodni ( 60 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chirurgii naczyniowej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie przeszczepiania nerek
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie ESWL
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie urologii dziecięcej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie ginekologii operacyjnej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie urologii onkologicznej
24 tygodnie   (120 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie onkologii klinicznej
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie radioterapiionkologicznej
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie urologiilaparoskopowej
14 tygodni (70 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie urologii robotowej
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie nefrologii idializoterapii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w urologicznym ośrodkuklinicznym innym niż macierzysty
4 tygodnie (20 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży podstawowych: 

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
Staż podstawowy
biopsja stercza (tru-cut)
30
10
adenomektomia stercza
0
5
operacje nerki (np. heminefrektomia, częściowe wycięcie,plastyka połączenia miedniczkowo-moczowodowego,nefrektomia prosta)
5
15
nefrektomia radykalna
5
10
cystektomia radykalna
0
10
prostatektomia radykalna
0
20
elektroresekcja przezcewkowa stercza (TURP)
20
20
elektroresekcja przezcewkowa guza pęcherza (TURT)
30
20
uretrotomia optyczna
5
5
przezskórne usunięcie kamienia z nerki (PCNL)
5
10
RIRS (wsteczna giętka ureterorenoskopia)
0
10
ureteroskopowe usunięcie kamienia z moczowodu (URSL)
10
20
zabiegi laparoskopowe
5
20
 drobne zabiegi urologiczne (operacja stulejki i wodniaka,meatotomia, cystostomia)
20
30
hemikastracja z dostępu pachwinowego
3
5
nefrostomia przezskórna (PCN)
20
10
cewnikowanie moczowodów, założenie stentu DJ
20
20
badania urodynamiczne
0
10
cystoskopia
30
10
zabiegi z zakresu urologii czynnościowej i rekonstrukcyjnej(założenie taśmy podcewkowej, plastyka cewki moczowej,wszczepienie sztucznego zwieracza)
0
15
Staże kierunkowe
operacje nietrzymania moczu
0
5
drobne zabiegi urologiczne u dzieci (stulejka, wodniakjądra)
0
5
zabiegi endourologiczne u dzieci
0
5
operacja wnętrostwa u dzieci
0
3
cystografia mikcyjna u dzieci
0
3
ESWL
2
10

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów urologii organizowane przez CMKP:

 • Rak nerki: wybrane zagadnienia kliniczne i molekularne
 • Endokrynne aspekty zaburzeń płodności i dysfunkcji seksualnych
 • Andrologia kliniczna
 • Urologia rekonstrukcyjna
 • Obrazowanie wieloparametrycznym rezonansem magnetycznym u chorych na raka stercza

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 06.10.2020) 

Sytuacja na rynku pracy

 • Liczba specjalistów urologii: 1515**Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z urologii może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779

Konsultant krajowy w dziedzinie urologii

Prof. dr hab. Tomasz Szydełko
Uniwersyteckie Centrum Urologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Tel. (71) 733 10 10

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie urologii.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze: 7 tygodni + 1 dzień/36 dni roboczych
 • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej - na temat objęty programem specjalizacji 
 • bierze udział w zjazdach, sympozjach, konferencjach tematycznych i zebraniach organizowanych przez European Association of Urology (EAU) oraz w kursie organizowanym przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne (EAU) w ramach European Urology Residents Education Programme (EUREP) przeznaczonym dla adeptów urologii, którzy odbywają szósty rok szkolenia specjalizacyjnego. 
 • uczestniczy w co najmniej trzech kongresach Polskiego Towarzystwa Urologicznego (uczestnictwo potwierdzone certyfikatem) oraz co najmniej połowie posiedzeń regionalnego oddziału PTU rocznie.

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie urologii:

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie urologii:

 • “EAU guidelines on prostate cancer. Part 1: Screening, diagnosis, and local treatment with curative intent - Update 2013”, PMID: 24207135
 • “Worldwide prevalence estimates of lower urinary tract symptoms, overactive bladder, urinary incontinence and bladder outlet obstruction”, PMID: 21231991
 • “Recurrent Uncomplicated Urinary Tract Infections in Women: AUA/CUA/SUFU Guideline”, PMID: 31042112

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie urologii.

Referencje

 1. Program specjalizacji: https://cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0729-program-1.pdf (ostatni dostęp: 07.10.2020)
 2. https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 07.10.2020)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001156 (ostatni dostęp: 27.10.2020)
 4. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, 03.03.2020
 5. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 06.10.2020)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.Dostępne do pobrania pod adresem:http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001218(ostatni dostęp: 15.07.2021)

Zaloguj się