Encyklopedia rezydentur
Transfuzjologia kliniczna
  • Czas trwania specjalizacji 
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów transfuzjologii klinicznej organizowane przez CMKP
  • Sytuacja na rynku pracy 
  • Konsultant krajowy w dziedzinie transfuzjologii klinicznej
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Transfuzjologia kliniczna

Czas trwania specjalizacji 

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy - 3 lata (156 tygodni + 3 dni / 783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni / 18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny - 2 lata (104 tygodnie + 2 dni / 522 dni robocze + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni / 12 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy - 2 lata (104 tygodnie + 2 dni / 522 dni robocze + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni / 12 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny - 2 lata (104 tygodnie + 2 dni / 522 dni robocze + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni / 12 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 4 lata

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
bc
56.04%
bd
-
bc
kujawsko-pomorskie
bc
bc
bd
bd
-
lubelskie
75.36%
bc
bd
bc
bc
lubuskie
bc
-
bd
-
bc
łódzkie
-
-
bd
-
bc
małopolskie
-
-
bd
bc
bc
mazowieckie
bc
bc
bc
bc
bc
opolskie
bc
bc
bd
bc
bc
podkarpackie
bc
bc
bc
bc
bc
podlaskie
bc
60.68%
bc
bc
bc
pomorskie
bc
bc
bc
bc
bc
śląskie
bc
bc
bc
bc
bc
świętokrzyskie
bc
bc
bc
bc
-
warmińsko-mazurskie
bc
-
-
bc
bc
wielkopolskie
bc
bc
bc
bc
bc
zachodniopomorskie
bc
bc
bc
bc
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
4
3
2
-
1
kujawsko-pomorskie
1
1
1
0
-
lubelskie
8
1
6
7
7
lubuskie
2
-
1
-
1
łódzkie
-
-
1
-
1
małopolskie
-
-
1
1
1
mazowieckie
4
4
2
2
2
opolskie
2
2
2
3
3
podkarpackie
3
2
2
2
2
podlaskie
1
1
1
2
1
pomorskie
4
2
2
2
2
śląskie
3
2
1
0
3
świętokrzyskie
2
1
2
2
-
warmińsko-mazurskie
1
-
-
1
1
wielkopolskie
3
2
1
1
2
zachodniopomorskie
5
1
2
1
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
bd
bc
bc
bc
-
bc
kujawsko-pomorskie
bd
bc
bd
-
-
-
lubelskie
bd
bc
bc
bc
bc
bc
lubuskie
bd
bc
bc
-
-
-
łódzkie
-
bc
-
-
-
-
małopolskie
-
-
bc
-
bc
bc
mazowieckie
bd
68.63%
75.85%
bc
bc
bc
opolskie
bd
bc
bc
bc
bc
bc
podkarpackie
bd
bc
bc
bc
bc
bd
podlaskie
bd
-
-
-
bc
81.44%
pomorskie
bd
bc
56.86%
bc
bc
bc
śląskie
bd
75.36%
bc
bc
bc
bc
świętokrzyskie
bd
bc
bc
bc
bc
bc
warmińsko-mazurskie
bd
-
-
bc
bc
bd
wielkopolskie
bd
bc
bc
bc
bc
bc
zachodniopomorskie
bd
bc
bc
bc
bc
-
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
6
1
1
2
-
1
kujawsko-pomorskie
1
1
1
-
-
-
lubelskie
4
1
1
4
5
3
lubuskie
1
1
1
-
-
-
łódzkie
-
1
-
-
-
-
małopolskie
-
-
1
-
1
1
mazowieckie
3
1
1
1
1
1
opolskie
1
1
1
2
2
2
podkarpackie
2
1
1
2
1
1
podlaskie
1
-
-
-
1
1
pomorskie
1
1
1
1
1
1
śląskie
2
1
1
1
2
1
świętokrzyskie
1
1
1
1
1
1
warmińsko-mazurskie
1
-
-
1
1
1
wielkopolskie
2
1
1
1
1
1
zachodniopomorskie
1
1
1
2
1
-
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy transfuzjologia kliniczna jest specjalizacją priorytetową?

Nie [3]

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka obrazowa”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
70 tygodni (350 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Kardiologia”
16 tygodni (80 dni roboczych)
„Choroby płuc”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Gastroenterologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Endokrynologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Nefrologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Hematologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Reumatologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Choroby zakaźne”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Neurologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Psychiatria”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty

Zabieg/proceduraLiczba
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
5
intubacja dotchawicza
5
kardiowersja elektryczna
5
defibrylacja serca
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
5
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
5
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
5
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
badanie per rectum
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
5
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
5
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
50

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka obrazowa”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
70 tygodni (350 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Kardiologia”
16 tygodni (80 dni roboczych)
„Choroby płuc”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Gastroenterologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Endokrynologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Nefrologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Hematologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Reumatologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Choroby zakaźne”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Neurologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Psychiatria”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty

Zabieg/proceduraLiczba
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
5
intubacja dotchawicza
5
kardiowersja elektryczna
5
defibrylacja serca
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
5
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
5
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
5
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
badanie per rectum
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
5
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
5
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
50

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Zasady pobierania, preparatyki, badania, magazynowania i wydawania krwi i jej składników. Zasady leczenia krwią i jej składnikami oraz produktami krwiopochodnymi”
5 dni / 40 h dyd.
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Immunohematologia”
5 dni / 40 h dyd.
„Stosowane techniki aferezy”
1 dzień  / 8 h dyd.
„Choroby przenoszone drogą krwi”
1 dzień  / 8 h dyd.
„Zaburzenia hemostazy” 
2 dni  16 h dyd.
„Repetytorium i aktualizacja wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień objętych szkoleniem specjalizacyjnym w dziedzinie transfuzjologii klinicznej” 
5 dni / 40 h dyd.

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie transfuzjologii klinicznej
58 tygodni  / 290 dni  roboczych
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie hematologii 
8  tygodnie / 40  dni roboczych
kolokwium teoretyczne +sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w zakresie onkologii i hematologiidziecięcej
4 tygodnie / 20  dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie perinatologii 
2 tygodnie / 10 dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie kardiochirurgii
4 tygodnie / 20  dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie chemioterapii nowotworów
4 tygodnie / 20  dni roboczych
Staż kierunkowy w oddziale transplantacji komórek krwiotwórczych
2 tygodnie / 10 dni roboczych
Staż kierunkowy w zakresie chorób zakaźnych
2 tygodnie / 10 dni roboczych

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Wykaz i minimalna liczba badań, zabiegów i procedur medycznych, które lekarz jest zobowiązany wykonać samodzielnie (pod nadzorem specjalisty) lub w których jest zobowiązany uczestniczyć jako pierwsza asysta:

Zabieg / procedura medycznaLiczbawykonanie/asysta
Przetoczenie składników krwi, łącznie ze wszystkimi czynnościami poprzedzającymi transfuzję i postępowaniem po przetoczeniu 
65
asysta
Badanie lekarskie krwiodawców, łącznie z kwalifikacją do oddawania krwi lub osocza
100
samodzielne wykonanie
Lecznicza afereza 
3
asysta
Afereza preparatywna
30
Infuzje lub wstrzyknięcia leków krwiopochodnych
5
Oznaczanie grup krwi układu ABO, Rh oraz antygenów z innych układów grupowych
50
samodzielne wykonanie
Wykonanie próby zgodności przed przetoczeniem krwi i jej składników
50
Identyfikacja klinicznie istotnych przeciwciał 
50
Wykrywanie klinicznie istotnych przeciwciał 
20
Pobieranie komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej 
3
asysta
Transfuzja dopłodowa lub transfuzja wymienna u noworodków
3
Procedura krążenia pozaustrojowego 
5
Wykonanie biopsji szpiku u dzieci
3
Postępowanie w przypadku powikłania poprzetoczeniowego oraz interpretacja związanych z nim wyników badań 
10
samodzielne wykonanie
Pobieranie materiału biologicznego (krew, płyny ustrojowe, plwocina itp.) do badańmikrobiologicznych i interpretacja wyników badań 
10
asysta
Wykonywanie krwioupustu
3
Interpretacja badania rozmazu krwi obwodowej 
10

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Diagnostyka obrazowa”
3 dni (24  godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
2 dni (16 godzin dydaktycznych).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Diabetologia”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
67 tygodni* (335 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

* w tym co najmniej 6 miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiego stopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Szpitalny oddział ratunkowy”
12 tygodni (60 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży podstawowych: 

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
3
3
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
10
3
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
10
3
nakłucia żył obwodowych – iniekcje dożylne, pobrania krwi obwodowej
30
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
30
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
6
2
cewnikowanie pęcherza moczowego
20
4
badanie per rectum
20
2
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
20
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
2
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
30
2
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
10
2

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
5
1
kardiowersja elektryczna
3
3
intubacja dotchawicza
10
3
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
3
3

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Transfuzjologia kliniczna - zasady pobierania,preparatyki, badania, magazynowania i wydawania krwi i jejskładników. Zasady leczenia krwią i jej składnikami oraz produktamikrwiopochodnymi”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Immunohematologia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Stosowane techniki aferezy”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Choroby przenoszone drogą krwi”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Zaburzenia hemostazy”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny (podsumowujący)*: „Transfuzjologia kliniczna”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

*Kurs atestacyjny należy odbyć  w ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES.

Staże kierunkowe

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie transfuzjologii klinicznej
65 tygodni (325 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w zakresie hematologii
8 tygodni (40 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie perinatologii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie kardiochirurgii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chemioterapii nowotworów
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie transplantacji komórek krwiotwórczych
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
badanie lekarskie krwiodawców, łącznie z kwalifikacjądo oddawania krwi lub osocza
100
0
lecznicza afereza
0
3
afereza preparatywna
0
30
oznaczanie grup krwi układu AB0, Rh oraz antygenówz innych układów grupowych
50
0
próby zgodności przed przetoczeniem krwi i jejskładników z umiejętnością pełnej interpretacji
50
0
wykrywanie klinicznie istotnych przeciwciał
50
0
identyfikacja klinicznie istotnych przeciwciał
20
0
postępowanie w przypadku reakcji poprzetoczeniowejoraz interpretacji związanych z nią wyników badań
10
0

Procedury obowiązkowe do wykonania w trakcie odbywania staży kierunkowych nie podlegają rozliczeniu w Elektronicznej Karcie Specjalizacji. Zaliczenie całości stażu oznacza zaliczenie wymaganych programem stażu operacji, zabiegów oraz procedur medycznych.

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
wykonywanie transfuzji krwi i jej składników, w tymu dzieci
0
25
postępowanie w przypadku stwierdzenia niepożądanejreakcji poprzetoczeniowej
0
2
wykonywanie krwioupustu
0
3
interpretacja badania rozmazu krwi obwodowej
10
0
wykonywanie biopsji szpiku kostnego wrazz interpretacją wyniku, w tym u dzieci
0
8
interpretacja wyników badań laboratoryjnychwykonywanych w hematologii
35
0
nadzorowanie wykonania przetoczenia krwi, jejskładników i produktów krwiopochodnych
10
0
kwalifikacja do chemioterapii, interpretacja badańlaboratoryjnych
15
0
wykonanie zabiegów transfuzji wymiennej u noworodkalub transfuzji dopłodowej
0
3
ustalenie wskazania do przetoczenia krwi i jejskładników u noworodka
ustala kierownik stażu
0
prowadzenie krążenia pozaustrojowego w przebieguróżnych operacji kardiochirurgicznych
0
5
zamawianie składników krwii nadzorowanie transfuzji
50
0
pobieranie komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej
0
2
pobieranie szpiku kostnego
0
2
pobieranie materiału biologicznego (krew, plwocina,płyny ustrojowe itp.) do badań mikrobiologicznych iinterpretacja wyników badań
0
10

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów transfuzjologii klinicznej organizowane przez CMKP

 • Cukrzyca cz.1 - patogeneza, rozpoznanie i leczenie
 • Cukrzyca cz.2 - jak postępować z pacjentami z powikłaniami cukrzycy
 • Podstawy transplantacji trzustki

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp 12.04.2024)

Sytuacja na rynku pracy 

 • Liczba specjalistów transfuzjologii klinicznej: 256* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z transfuzjologii klinicznej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej [5]?
  • Lekarze w trakcie specjalizacji z transfuzjologii klinicznej nie realizują tego typu świadczeń.

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779

Konsultant krajowy w dziedzinie transfuzjologii klinicznej

Prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon
Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok
Tel. (85) 744-70-02

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie  transfuzjologii klinicznej.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 6 tygodni / 30 dni roboczych (6 dni w każdym roku specjalizacji);
 • lekarz powinien uczestniczyć w wydarzeniach edukacyjnych: konferencjach, seminariach, warsztatach, posiedzeniach naukowych organizowanych przez Towarzystwo Internistów Polskich;
 • lekarz jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej - na temat objęty programem specjalizacji (moduł specjalistyczny);
 • lekarz jest zobowiązany do uczestniczenia w konferencjach naukowo-szkoleniowych i posiedzeniach naukowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT), szczególnie przez Sekcję Transfuzjologiczną PTHiT, w tym uczestniczenia w przynajmniej:
  • jednym zjeździe PTHiT;
  • jednej konferencji „Postępy w hemostazie” lub „Innowacje w hemostazie”.

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie transfuzjologii klinicznej:

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie transfuzjologii klinicznej:

 • "Transfusion medicine. First of two parts--blood transfusion”, PMID: 9971869
 • "Transfusion medicine. Second of two parts--blood conservation”, PMID: 10021474
 • "Transfusion medicine: looking to the future”, PMID: 12531595

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w transfuzjologii klinicznej.

Referencje

Zaloguj się