Encyklopedia rezydentur
Reumatologia

Reumatologia

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów reumatologii organizowane przez CMKP 
 6. Sytuacja na rynku pracy
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii 
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie: 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
90.69%
90.34%
93.33%
78.37%
-
kujawsko-pomorskie
88.73%
89.37%
86.34%
bd
76.29%
lubelskie
88.97%
90.82%
85%
75.85%
75.76%
lubuskie
85.85%
87.92%
bc
bc
bc
łódzkie
90.98%
89.37%
87.14%
79.13%
78.28%
małopolskie
89.22%
90.82%
-
-
86.36%
mazowieckie
90.44%
88.78%
83.33%
76.81%
77.78%
opolskie
-
88.89%
bd
bc
65.82%
podkarpackie
89.22%
85.99%
84.76%
78.37%
bc
podlaskie
88.05%
80.98%
82.68%
79.61%
76.53%
pomorskie
90.24%
92.03%
-
62.14%
bc
śląskie
90.69%
88.16%
88.1%
73.3%
83.84%
świętokrzyskie
92.16%
88.29%
82.44%
59.08%
bc
warmińsko-mazurskie
87.44%
-
87.32%
bc
bc
wielkopolskie
88.89%
88.89%
84.88%
61.84%
83.84%
zachodniopomorskie
88.78%
85.02%
77.45%
bc
66.67%
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
1
1
1
1
-
kujawsko-pomorskie
2
1
1
1
1
lubelskie
1
2
1
3
2
lubuskie
3
1
1
1
1
łódzkie
1
1
1
1
1
małopolskie
2
3
-
-
1
mazowieckie
7
6
6
3
2
opolskie
-
1
1
1
1
podkarpackie
4
3
1
2
1
podlaskie
2
1
1
2
1
pomorskie
5
1
-
1
1
śląskie
3
4
1
0
1
świętokrzyskie
1
1
1
1
1
warmińsko-mazurskie
3
-
1
1
1
wielkopolskie
6
2
1
2
1
zachodniopomorskie
3
3
1
2
2
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
90.73%
91.18%
bc
bc
-
-
kujawsko-pomorskie
89.37%
87.25%
-
-
-
-
lubelskie
86.76%
-
89.05%
bc
59.39%
bc
lubuskie
-
83.33%
bc
bc
bc
bc
łódzkie
89.37%
88.24%
bc
bc
bc
bc
małopolskie
90.2%
88.41%
77.07%
62.14%
bc
61.34%
mazowieckie
89.51%
bc
89.37%
83.33%
75.76%
bc
opolskie
88.78%
-
-
80%
bc
bc
podkarpackie
-
86.96%
bc
-
bc
bd
podlaskie
80.68%
85.02%
bc
bc
bc
bc
pomorskie
88.78%
88.81%
-
66.5%
-
-
śląskie
89.86%
88.24%
87.62%
84.29%
bc
bc
świętokrzyskie
87.92%
87.75%
-
-
bc
-
warmińsko-mazurskie
89.13%
-
-
81.16%
bc
bd
wielkopolskie
88.24%
88.78%
90.34%
bc
bc
bc
zachodniopomorskie
85.85%
bc
bc
bc
bc
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
1
1
1
1
-
-
kujawsko-pomorskie
2
1
-
-
-
-
lubelskie
1
-
1
1
1
1
lubuskie
-
1
1
1
1
1
łódzkie
1
1
1
1
1
1
małopolskie
1
1
1
1
1
1
mazowieckie
6
1
1
1
1
1
opolskie
1
-
-
1
1
1
podkarpackie
-
1
1
-
1
1
podlaskie
1
1
1
1
1
1
pomorskie
1
1
-
1
-
-
śląskie
3
1
1
0
1
1
świętokrzyskie
1
1
-
-
1
-
warmińsko-mazurskie
1
-
-
1
1
1
wielkopolskie
4
1
1
1
1
1
zachodniopomorskie
2
1
1
1
1
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy reumatologia jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka obrazowa”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
70 tygodni (350 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Kardiologia”
16 tygodni (80 dni roboczych)
„Choroby płuc”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Gastroenterologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Endokrynologia”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Nefrologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Hematologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Reumatologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Choroby zakaźne”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Neurologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
„Psychiatria”
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty

Zabieg/proceduraLiczba
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
5
intubacja dotchawicza
5
kardiowersja elektryczna
5
defibrylacja serca
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
5
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
5
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
5
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
badanie per rectum
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
5
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
5
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
50

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Zarys reumatologii –podział chorób reumatycznych, epidemiologia, główne grupy chorób, patogeneza, diagnostyka i leczenie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne), w 1 roku szkolenia
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Podstawy immunologii i immunologiczne techniki laboratoryjne”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Reumatologia wieku rozwojowego” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Diagnostyka obrazowa chorób narządu ruchu” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Aktualne rekomendacje diagnostyczne i terapeutyczne w reumatologii”**
4 dni (32 godziny dydaktyczne)

Kursy specjalizacyjne fakultatywne

Wymagane jest zaliczenie 5 dni (40 godzin szkolenia) kursów wybranych przez lekarza.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia, uwagi
„Choroby stawów wywołane przez kryształy i diagnostyka laboratoryjna płynu stawowego” 
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Spondyloartropatie zapalne i związek zakażenia z zapaleniem stawów: reaktywne zapalenia stawów i spondyloartropatie zapalne, choroby zakaźne a choroby reumatyczne”
2 dni (16 godzin dydaktycznych).
„Twardzina ograniczona i uogólniona” 
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Postępy w diagnozowaniu i leczeniu chorób reumatycznych z elementami genetyki klinicznej: zarys genetyki klinicznej, postępy w diagnozowaniu i leczeniu niektórych chorób reumatycznych”
2 dni (16 godzin dydaktycznych).
„Zespoły chorobowe obejmujące układ mięśniowo-szkieletowy” 
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Zasady rehabilitacji chorób reumatycznych”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Osteoporozy pierwotne i wtórne”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Kapilaroskopia jako metoda diagnostyczna zaburzeń mikrokrążenia w chorobach wewnętrznych”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Toczeń rumieniowaty układowy i układowe zapalenia naczyń”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Stany zagrożenia życia w reumatologii”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie reumatologii
62 tygodnie (310 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu .

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwania, miejsceForma zaliczenia, uwagi
“Reumatologia wieku rozwojowego” 
6 tygodni (30 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
“Metody obrazowania układu kostno-stawowego” 
1 tydzień (5 dni roboczych).
“Ortopedia”
1 tydzień (5 dni roboczych).
“Neurologia”
1 tydzień (5 dni roboczych).
“Rehabilitacja”
1 tydzień (5 dni roboczych).
“Poradnia reumatologiczna”
6 tygodni (30 dni roboczych)
“Dermatologia”
1 tydzień (5 dni roboczych)
“Poradnia leczenia bólu”
1 tydzień (5 dni roboczych)
“Staż w oddziale wskazanym przez konsultanta wojewódzkiego”
4 tygodnie (20 dni roboczych).

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Lekarz zobowiązany jest nabyć umiejętności:

 • wstrzyknięć do- i okołostawowych,
 • pobrania płynu stawowego w celu diagnostycznym.

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Diagnostyka obrazowa”
3 dni (24  godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Alergologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Onkologia kliniczna”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Medycyna paliatywna”
2 dni (16 godzin dydaktycznych).
„Toksykologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Geriatria”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Diabetologia”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych
67 tygodni* (335 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

* w tym co najmniej 6 miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiego stopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
„Intensywna opieka medyczna”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
„Szpitalny oddział ratunkowy”
12 tygodni (60 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży podstawowych: 

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
3
3
nakłucie jamy opłucnej w przypadku płynu
10
3
nakłucie jamy otrzewnej w przypadku wodobrzusza
10
3
nakłucia żył obwodowych – iniekcje dożylne, pobrania krwi obwodowej
30
5
nakłucie tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi do badania gazometrycznego
30
5
pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
6
2
cewnikowanie pęcherza moczowego
20
4
badanie per rectum
20
2
przetoczenie krwi lub preparatu krwiopochodnego
20
2
wprowadzenie zgłębnika do żołądka
5
2
wykonanie i interpretacja 12-odprowadzeniowego EKG
30
2
badanie palpacyjne gruczołu piersiowego
10
2

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej BLS / ALS
5
1
kardiowersja elektryczna
3
3
intubacja dotchawicza
10
3
pomiar szczytowego przepływu wydechowego
3
3

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
Kurs wprowadzający: „Reumatologia”
 3 dni (24 godziny dydaktyczne)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Podstawy immunologii i immunologiczne technikilaboratoryjne”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Reumatologia wieku rozwojowego”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Choroby rzadkie”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Diagnostyka obrazowa chorób narządu ruchu”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Układowe choroby tkanki łącznej i zapalenia naczyń”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Rehabilitacja w chorobach reumatycznych”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Leczenie bólu”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny (podsumowujący): „Aktualne rekomendacjediagnostyczne i terapeutyczne w reumatologii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych) w ostatnim roku odbywaniaszkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES

Staże kierunkowe (podstawowe)

Nazwa stażuCzas trwaniaForma zaliczenia
Staż podstawowy w zakresie reumatologii
99 tygodni (495 dni roboczych)
kolokwium z wiedzy teoretycznej + sprawdzian umiejętności praktycznych

Staże kierunkowe (kierunkowe)

Nazwa stażuCzas trwania Forma zaliczenia
Staż kierunkowy w zakresie reumatologii wieku rozwojowego
12 tygodni (60 dni roboczych)
kolokwium z wiedzy teoretycznej + sprawdzian umiejętności praktycznych
Staż kierunkowy w zakresie metod obrazowania układu kostno-stawowego
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie ortopedii
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie rehabilitacji
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w poradni reumatologicznej
6 tygodni (30 dni roboczych)
Staż kierunkowy w oddziale dermatologii
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie reumatologii w innym ośrodku
6 tygodni (30 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie w procesie diagnostyczno-terapeutycznympacjentów z ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń
3
0
prowadzenie w procesie diagnostyczno-terapeutycznympacjentów z innym zapaleniem naczyń, w tym: zapalenienaczyń związane ze złogami IgA (plamica Schonleina Henocha,  ziarniniakowatość kwasochłonna z zapaleniem naczyń (zespół Churga i Strauss), leukocytoklastycznezapalenie naczyń
3
0
prowadzenie w procesie diagnostyczno-terapeutycznympacjentów z olbrzymiokomórkowym zapaleniem tętnic
3
0
prowadzenie pacjentów z polimialgią reumatyczną
5
0
prowadzenie pacjentów z toczniem rumieniowatymukładowym
5
0
prowadzenie pacjentów z twardzina układową
5
0
prowadzenie w procesie diagnostyczno-terapeutycznympacjentów z zapaleniem skórnomięśniowym/wielomięśniowym
5
0
prowadzenie pacjentów z zesztywniającym zapaleniemstawów kręgosłupa
5
0
prowadzenie pacjentów z spondyloartropatią bez zmianradiologicznych
3
0
prowadzenie pacjentów z Zespołem Sjögrena
3
0
prowadzenie pacjentów z dną moczanową
3
0
nakłucie jamy stawowej z pobraniem płynu stawowegoi/lub iniekcji dostawowej
15
5

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów reumatologii organizowane przez CMKP 

 • Podstawy immunologii
 • Przygotowanie pacjenta z obciążeniami internistycznymi do zabiegu operacyjnego
 • Nowości w leczeniu i monitorowaniu cukrzycy. Otyłość - patomechanizm i metody leczenia.

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 12.04.2024)

Sytuacja na rynku pracy

 • Liczba specjalistów reumatologii : 1983**Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z reumatologii może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779

Konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii 

 Prof. dr hab. n. med.Brygida Kwiatkowska
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
ul. Spartańska 102-637 Warszawa
Tel: +48 (22) 670-93-26; e-mail: dyrektor.kliniczny@spartanska.pl

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie reumatologii.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych (moduł podstawowy) i 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych (moduł specjalistyczny),
 • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, albo pracy poglądowej na temat objęty programem specjalizacji 
 • powinien aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach oddziałów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i Towarzystwa Internistów Polskich oraz w konferencjach ogólnopolskich organizowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie reumatologii

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie  w zakresie reumatologii

 •  “2010 Rheumatoid arthritis classification criteria: An American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative”, PMID: 20872595
 • “Non-steroidal anti-inflammatory drugs for spinal pain: a systematic review and meta-analysis”, PMID: 28153830
 • ”Exercise for ankylosing spondylitis: An evidence-based consensus statement” PMID: 26493464

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie reumatologii. 

Referencje

 1. Program specjalizacji obowiązujący do jesieni 2022: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0757-program-1.pdf (ostatni dostęp: 20.05.2024)  
 2. Program specjalizacji obowiązujący od wiosny 2023: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/02/0757-program-1.pdf (ostatni dostęp: 20.05.2024)
 3. https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002814  (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 5. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne (ostatni dostęp: 01.01.2024)
 6. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001535 (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 8. https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-krajowi (ostatni dostęp: 15.05.2024) 

Zaloguj się