Encyklopedia rezydentur
Rehabilitacja medyczna
  • Czas trwania specjalizacji 
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów rehabilitacji medycznej organizowane przez CMKP
  • Sytuacja na rynku pracy 
  • Konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Rehabilitacja medyczna

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów rehabilitacji medycznej organizowane przez CMKP
 6. Sytuacja na rynku pracy 
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

Czas trwania szkolenia: 5 lat (261 tygodni + 1 dzień/1306 dni roboczych + czas na samokształcenie: 6 tygodni/30 dni roboczych).

Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
71.71%
78.26%
70.95%
56.62%
59.6%
kujawsko-pomorskie
77.45%
bc
82.38%
bd
65.31%
lubelskie
80.48%
bc
bc
bc
bc
lubuskie
bc
bc
bc
bc
bc
łódzkie
76.1%
79.23%
bc
bc
bc
małopolskie
63.46%
bc
bc
54.59%
bc
mazowieckie
77.78%
80%
57.07%
56.73%
57.22%
opolskie
bc
bc
bd
bc
bc
podkarpackie
65.7%
bc
bc
bc
bc
podlaskie
82.35%
69.08%
bc
73.56%
bc
pomorskie
82.44%
83.09%
bc
66.5%
bc
śląskie
62.32%
84.06%
69.23%
bc
70.41%
świętokrzyskie
bc
bc
bc
bc
60.1%
warmińsko-mazurskie
bc
bc
bc
bc
bc
wielkopolskie
81.46%
85.02%
bc
54.41%
bc
zachodniopomorskie
bc
bc
bc
bc
59.28%
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
6
1
5
7
4
kujawsko-pomorskie
5
2
4
4
5
lubelskie
9
5
6
14
7
lubuskie
4
1
5
4
7
łódzkie
5
2
5
6
11
małopolskie
10
5
12
12
12
mazowieckie
6
3
0
11
19
opolskie
2
1
3
5
3
podkarpackie
6
3
6
9
4
podlaskie
5
1
5
7
7
pomorskie
10
5
9
5
4
śląskie
7
2
3
0
7
świętokrzyskie
7
3
4
7
8
warmińsko-mazurskie
5
3
6
9
11
wielkopolskie
3
2
11
12
9
zachodniopomorskie
12
5
7
7
5
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
70.19%
89.22%
79.02%
bc
bc
60.61%
kujawsko-pomorskie
bc
bc
bd
bd
bd
bd
lubelskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
lubuskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
łódzkie
bc
bc
70.53%
62.32%
bc
bc
małopolskie
77.88%
bc
74.76%
74.29%
bc
74.75%
mazowieckie
86.47%
83.33%
72.55%
bc
bc
57.73%
opolskie
bc
bc
bc
64.08%
bc
bc
podkarpackie
bc
81.9%
bc
bc
56.57%
bd
podlaskie
bc
bc
bc
74.88%
bc
bc
pomorskie
64.39%
65.7%
80.98%
bc
bc
bc
śląskie
58.74%
bc
bc
83.33%
bc
bc
świętokrzyskie
bc
bc
bc
bc
bc
bc
warmińsko-mazurskie
bc
bc
bc
bc
bc
bd
wielkopolskie
bc
82.13%
bc
bc
bc
bc
zachodniopomorskie
bc
89.71%
bd
bc
bc
75.26%
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc 

202420232022202120202019
dolnośląskie
5
1
1
3
5
3
kujawsko-pomorskie
2
2
1
2
3
3
lubelskie
9
3
1
6
9
8
lubuskie
2
1
1
3
3
4
łódzkie
6
3
1
3
5
5
małopolskie
9
4
1
5
9
9
mazowieckie
5
2
1
3
5
5
opolskie
1
1
1
2
3
3
podkarpackie
8
3
1
3
8
6
podlaskie
1
2
1
3
5
6
pomorskie
9
4
1
3
3
3
śląskie
4
2
1
3
4
7
świętokrzyskie
6
3
1
2
3
3
warmińsko-mazurskie
2
1
1
3
8
8
wielkopolskie
4
7
1
9
8
8
zachodniopomorskie
4
3
1
8
4
4
bd
brak danych

Czy rehabilitacja medyczna jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł jednolity

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
Wprowadzenie  do  specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej”
10 dni roboczych  (80  godzin  dydaktycznych*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Metody diagnostyki funkcjonalnej”
3 dni (24 godzin dydaktycznych)
„Podstawy terapii manualnej”
3 dni (24 godzin dydaktycznych)
„Terapia zajęciowa”
3 dni (24 godzin dydaktycznych)
„Medycyna fizykalna i balneologia”
5 dni + 5 dni (teoria i praktyka) - (80 godzin dydaktycznych)
Zaopatrzenie  ortopedyczne,  rehabilitacyjne  oraz  technologie wspomagające funkcjonowanie”
3 dni (24 godzin dydaktycznych)
„Rehabilitacja osób z chorobami narządu ruchu”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Rehabilitacja osób dorosłych z chorobami układu nerwowego”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Rehabilitacja osób w wieku rozwojowym”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Mózgowe porażenie dziecięce”
3 dni (24 godzin dydaktycznych)
„Rehabilitacja osób dorosłych z chorobami układu krążenia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Rehabilitacja osób dorosłych z chorobami układu oddechowego”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Rehabilitacja osób z chorobami reumatycznymi”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Rehabilitacja osób z chorobami metabolicznymi kości”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Rehabilitacja osób z chorobami onkologicznymi” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Rehabilitacja osób starszych”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Diagnostyka obrazowa w rehabilitacji”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
“Podstawy opieki  geriatrycznej dla lekarzy  specjalizujących się w wybranych specjalnościach szczegółowych”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Kurs atestacyjny”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”(cz. I: Zdrowie publiczne, cz. II: Orzecznictwo lekarskie)
8 dni (64 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

*godzina dydaktyczna = 45 min

Staże kierunkowe (podstawowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie rehabilitacji medycznej
145 tygodni (725 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny –potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
“Pediatria i rehabilitacja pediatryczna”
6 tygodni  (30  dni  roboczych): 2 tygodnie w oddziale   pediatrycznym i 4 tygodnie w   oddziale rehabilitacji pediatrycznej
“Choroby wewnętrzne”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
“Neurologia i rehabilitacja neurologiczna”
  6 tygodni  (30  dni  roboczych):  2 tygodnie w oddziale   neurologicznym i 4 tygodnie w   oddziale rehabilitacji neurologicznej
“Ortopedia i traumatologia narządu ruchu i rehabilitacja ogólnoustrojowa”
6 tygodni (30 dni roboczych)
“Rehabilitacja reumatologiczna”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
“Neurochirurgia”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
“Kardiologia i rehabilitacja kardiologiczna”
6 tygodni (30 dni roboczych)
“Choroby płuc i rehabilitacja pulmonologiczna”
6 tygodni (30 dni roboczych)
“Warsztaty ortopedyczne”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
“Staż kierunkowy w wysokospecjalistycznym ośrodku rehabilitacji”
6 tygodni (30 dni roboczych)
“Staż kierunkowy w przychodni rehabilitacyjnej”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
“Intensywna terapia i medycyna ratunkowa”
4 tygodnie (20 dni roboczych)

*dzień roboczy = 7h 35min

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych 

Wykaz i liczba zabiegów/procedur medycznych, które lekarz ma obowiązek samodzielne wykonać:

 • badanie  przedmiotowe  i  podmiotowe  dostosowane  do  specyfiki  zaburzeń  w  celu postawienia diagnozy funkcjonalnej i zaprogramowania kompleksowego postępowania  rehabilitacyjnego  odpowiedniego  do  stwierdzonego  rodzaju,  stopnia niepełnosprawności oraz istniejących przeciwwskazań, w oparciu o ICF;
 • dobór  odpowiedniego  zaopatrzenia  rehabilitacyjnego,  ortopedycznego  i  środków wspomagających  funkcjonowanie,  zapisanie  go  oraz  ocena  prawidłowości  jego wykonania i działania;
 • interpretacja badań RTG, TK, MRI, USG, EMG, PW;
 •  ocena sprawności i wydolności układu krążenia:
  • elektrokardiografia spoczynkowa i wysiłkowa (interpretacja wyników);
  • próby wysiłkowe;
  • telemetria;
  • oscylometria i oscylografia;
 • ocena sprawności i wydolności układu oddechowego:
  • spirometria, gazometria;
  • badania czynnościowe układu oddechowego;
 • ocena sprawności układu nerwowego:a)orientacyjna ocena wyższych czynności nerwowych i psychicznych,b)interpretacja wyniku badania płynu mózgowo-rdzeniowego;
 • ocena sprawności i wydolności układu narządu ruchu:a)ocena sprawności i wydolności narządu ruchu,b)ocena siły mięśniowej metodą Lovetta,c)testy czynnościowe wydolności fizycznej;
 • wykonywanie blokad nerwów obwodowych, punkcji lędźwiowej;
 • wykonywanie iniekcji do-i okołostawowych;
 • znajomość metodyki badań elektrodiagnostycznych i interpretacja wyników;
 • technika gipsowania i wykonywania szyn i łusek gipsowych oraz innych fiksatorów;
 • techniki stabilizacji kończyn i kręgosłupa;
 • zakładanie wyciągów pośrednich;
 • przeprowadzanie zabiegów resuscytacyjnych i udzielanie pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł jednolity

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
"Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej”(Kurs wprowadzający)
10 dni roboczych (80 godzin dydaktycznych)(w pierwszym roku odbywania szkolenia specjalizacyjnego)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka kliniczna w rehabilitacji część I”
5 dni (40 godzin dydaktycznych):
część teoretyczna 20 godz.część praktyczna 20 godz. Kurs zalecany jest do realizacji w I lub II roku odbywania szkolenia specjalizacyjnego
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych objętych programem kursu.
„Diagnostyka kliniczna w rehabilitacji część II”
5 dni (40 godzin dydaktycznych):część teoretyczna 20 godz.część praktyczna 20 godz. Kurs zalecany jest do realizacji w I lub II roku odbywania szkolenia specjalizacyjnego.
„Kinezyterapia i metody specjalne w kinezyterapii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych) część teoretyczna 20 godz.część praktyczna 20 godz.
„Medycyna fizykalna i balneologia”
10 dni (80 godzin dydaktycznych) część teoretyczna 40 godz.część praktyczna 40 godz.
„Zaopatrzenie w wyroby medyczne do indywidualnego stosowania oraz technologie wspomagające funkcjonowanie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne) część teoretyczna 16 godz. część praktyczna 8 godz.
„Zasady leczenia bólu w rehabilitacji – postępowanie farmakologiczne i niefarmakologiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych) część teoretyczna 24 godz.część praktyczna 16 godz.
„Rehabilitacja osób z chorobami narządu ruchu”
5 dni (40 godzin dydaktycznych) część teoretyczna 32 godz. część praktyczna 8 godz.
„Rehabilitacja osób dorosłych z chorobami układu nerwowego”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)część teoretyczna32 godz.część praktyczna 8 godz.
„Rehabilitacja w pediatrii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych):
część teoretyczna 32 godz.część praktyczna 8 godz.
„Rehabilitacja osób dorosłych z chorobami układu krążenia”
5 dni (40 godzin dydaktycznych) część teoretyczna 32 godz. część praktyczna 8 godz.
„Rehabilitacja osób dorosłych z chorobami układu oddechowego”
3 dni (24 godziny dydaktyczne) część teoretyczna 16 godz.część praktyczna 8 godz.
„Rehabilitacja osób z chorobami reumatycznymi”
3 dni (24 godziny dydaktyczne) część teoretyczna 20 godz. część praktyczna 4 godz.
„Rehabilitacja osób z chorobami metabolicznymi”
3 dni (24 godziny dydaktyczne) część teoretyczna 20 godz.część praktyczna 4 godz.
„Rehabilitacja onkologiczna z elementami medycyny paliatywnej osób z chorobą nowotworową”
3 dni (24 godziny dydaktyczne) część teoretyczna 20 godz. część praktyczna 4 godz.
„Rehabilitacja osób starszych”
5 dni (40 godzin dydaktycznych) część teoretyczna 32 godz. część praktyczna 8 godz.
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne).
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Rehabilitacja medyczna”(Kurs atestacyjny)
10 dni (80 godzin dydaktycznych)część teoretyczna 64 godz.część praktyczna - warsztaty 16 godz.
(w ostatnim roku odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych objętych programem kursu

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

Staż
Czas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie rehabilitacji medycznej
166 tygodni (830 dni roboczych).
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

Staże kierunkowe (kierunkowe)

Staż
Czas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w poradni rehabilitacyjnej
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
Staż kierunkowy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chorób wewnętrznych
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie neurologii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie rehabilitacji neurologicznej
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie ortopedii i traumatologii osób dorosłych
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie ortopedii i traumatologii dzieci
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie rehabilitacji narządu ruchu
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie neurochirurgii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie rehabilitacji wieku rozwojowego
łącznie 4 tygodnie (20 dni roboczych)
w tym: 1) oddział dzienny rehabilitacji dla dzieci 1 tydzień (5 dni roboczych)2) poradnia rehabilitacji dla dzieci 1 tydzień (5 dni roboczych) będące w strukturze oddziału/jednostki.
Staż kierunkowy w zakresie kardiologii
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie rehabilitacji kardiologicznej
łącznie 2 tygodnie (10 dni roboczych) w tym: 1) 8 dni roboczych w oddziale rehabilitacji kardiologicznej realizowanej w warunkach oddziału stacjonarnego 2) 2 dni robocze w oddziale rehabilitacji kardiologicznej realizowanej w warunkach oddziału dziennego będącego w strukturze jednostki/oddziału.
Staż kierunkowy w oddziale chorób płuc
1 tydzień (5 dni roboczych)
Staż kierunkowy w oddziale rehabilitacji pulmonologicznej
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie rehabilitacji reumatologicznej
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w wysokospecjalistycznym ośrodku rehabilitacji
3 tygodnie (15 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Oznaczenie procedur:

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
Badanie przedmiotowe i podmiotowe dostosowane do specyfiki zaburzeń, postawienie diagnozy funkcjonalnej i zaprogramowanie kompleksowego postępowania rehabilitacyjnego odpowiedniego do stwierdzonego rodzaju, stopnia niepełnosprawności oraz istniejących przeciwwskazań w oparciu o ICF
10
10
Wykonanie badania fizykalnego chorego kardiologicznego dla potrzeb rehabilitacji
10
10
Interpretacja elektrokardiogramu spoczynkowego, wysiłkowego
10
10
Analiza badania czynnościowego układu oddechowego: spirometria, test marszowy
10
10
Ocena sprawności i wydolności narządu ruchu
10
10
Dobór i wykonanie każdego rodzaju zabiegu fizykalnego, dobór parametrów zabiegowych, techniki wykonania zabiegu, łączenie bodźców, oceny skóry przed zabiegiem i po zabiegu, rozpoznanie reakcji niepożądanych, objawów nietolerancji
10
10
Wykonanie metod ilościowych i jakościowych elektrodiagnostyki z zastosowaniem prądu neofaradycznego, stałego, chronaksymetria, wykreślanie krzywej I/t, wsp. Akomodacji
10
10
Programowanie rehabilitacji, w tym osób z zaopatrzeniem protetycznym i ortotycznym, zaopatrzonych w środki pomocnicze oraz w sprzęt wspomagający funkcjonowanie
10
10
Dobór odpowiedniego rodzaju ćwiczeń
10
10
Dobór odpowiedniego wyrobu medycznego do indywidualnego stosowania i środków wspomagających funkcjonowanie, zapisanie go oraz ocena prawidłowości jego wykonania i działania
10
10
Wykonywanie blokad nerwów obwodowych, znieczuleń miejscowych
10
10
Wykonywanie iniekcji do- i okołostawowych
10
10
Aplikacja tapingu medycznego w leczeniu bólu, obrzęku
10
10
Zlecanie badań dodatkowych, interpretacji ich wyników i zastosowania uzyskanej wiedzy w procesie diagnozy funkcjonalnej
10
10
Ocena siły mięśniowej wg skali Lovetta, wg Medical Research Council (MRC)
10
10
Interpretacja wyników podstawowych badań
10
10
Wykonanie pomiaru i zapis zakresu ruchu w stawach wg SFTR
10
10
Ustalanie celów krótkoterminowych i długoterminowych rehabilitacji
10
10
Wykonanie badania USG stawów i tkanek miękkich
10
10
Łącznie
190
190

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza
w trakcie realizacji staży kierunkowych

Zabiegi/procedury medyczneKod A
Kod B
Prowadzenie resuscytacji oddechowo-krążeniowej w zakresie podstawowym
0
5
Techniki zapewnienia i utrzymania drożności dróg oddechowych
0
10
Wykonanie defibrylacji/kardiowersji elektrycznej serca
0
5
Nakłucia tętnicy obwodowej w celu pobrania krwi dobadania gazometrycznego
0
5
Prowadzenie tlenoterapii
0
10
Wykonanie znieczulenia miejscowego/regionalnego
3
5
Uruchomienie i dokonanie podstawowych nastawów respiratora
0
10
Monitorowanie parametrów życiowych na odległość „telemonitoring”
0
5
Tlenoterapia i metody nieinwazyjnego wspomagania wentylacji; nieinwazyjna wentylacja mechaniczna, wentylacja domowa
0
5
Ocena deficytu neurologicznego chorych na stwardnienie rozsiane w EDSS
3
5
Oceny deficytu neurologicznego chorych po udarze mózgu w NIHSS
3
5
Interpretacja wyniku badania płynu mózgowo-rdzeniowego
0
3
Ocena funkcji motoryki dużej w wieku rozwojowym skalą GMFSC
0
3
Umiejętność interpretacji badania radiografii konwencjonalnej w podstawowych jednostkach chorobowych w ortopedii: w urazach, chorobach zapalnych i zwyrodnieniowych stawów, guzach i zmianach guzopodobnych, zakażeniach
3
5
Umiejętność oceny tkanek miękkich w USGw podstawowych jednostkach chorobowych w ortopedii:w urazach, chorobach zapalnych i zwyrodnieniowych stawów, guzach i zmianach guzopodobnych, zakażeniach
3
5
Umiejętność interpretacji badania CT i MR w podstawowych jednostkach chorobowych w ortopedii: w urazach, chorobach zapalnych i zwyrodnieniowych stawów, guzach i zmianach guzopodobnych, zakażeniach, w neurologii: guzy tętniaki, udary mózgu
3
5
Zabieg: alloplastyka stawu biodrowego całkowita lub połowicza
0
2
Zabieg: alloplastyka stawu kolanowego
0
2
Artroskopia dowolnego stawu
0
2
Operacja kręgosłupa bez użycia implantów
0
1
Operacja kręgosłupa z użyciem implantó
0
1
Zespolenie odłamów kostnych przy pomocy stabilizatora zewnętrznego lub stabilizacji wewnętrznej
0
2
Założenie opatrunku gipsowego
0
3
Operacja korekcyjna wrodzonych lub nabytych deformacji narządu ruchu wykonana u chorego w wieku rozwojowym*
0
3
Zabieg neurochirurgiczny
0
3
Punkcja lędźwiowa
0
3
Łącznie
18
113

* w przypadku odbywania stażu w oddziale ortopedii i traumatologii dziecięcej

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów rehabilitacji medycznej organizowane przez CMKP

 • Diagnostyka i leczenie zawrotów głowy oraz zaburzeń równowagi - problem inderdyscyplinarny

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp 12.04.2024)

Sytuacja na rynku pracy 

 • Liczba specjalistów rehabilitacji medycznej: 2215* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja niedeficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
7552
Po dwóch latach specjalizacji
7779

Konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej

 Prof. dr hab.Małgorzata Łukowicz 
Samodzielny PublicznySzpital Kliniczny im. Prof. Grucy CMKP w Otwocku
Ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock
e-mail: mlukowicz@cmkp.edu.pl

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie  rehabilitacji medycznej.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 6 tygodni/30 dni roboczych;
 • zobowiązany uczestniczyć w posiedzeniach oddziału terenowego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji oraz kongresach, sympozjach i konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Rehabilitacji;
 • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej – na temat objęty programem specjalizacji.

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie  rehabilitacji medycznej

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie  rehabilitacji medycznej 

 • “First-in-Man Intrathecal Application of Neurite Growth-Promoting Anti-Nogo-A Antibodies in Acute Spinal Cord Injury”; PMID:29869587
 • “Physiotherapy in Parkinson’s Disease: A Meta-Analysis of Present Treatment Modalities”; PMID:32917125
 • “Cueing for people with Parkinson's disease with freezing of gait: A narrative review of the state-of-the-art and novel perspectives”; PMID: 28890341

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu Kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie  rehabilitacji medycznej. 

Referencje

Zaloguj się