Encyklopedia rezydentur
Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Czas trwania specjalizacji
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Pełnienie dyżurów medycznych 
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów radiologii i diagnostyki obrazowej organizowane przez CMKP
  • Sytuacja na rynku pracy
  • Konsultant krajowy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Radiologia i diagnostyka obrazowa

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Pełnienie dyżurów medycznych 
 5. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 6. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów radiologii i diagnostyki obrazowej organizowane przez CMKP
 7. Sytuacja na rynku pracy
 8. Konsultant krajowy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
 9. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 10. Wydarzenia
 11. Referencje

Czas trwania specjalizacji

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Łączny czas trwania szkolenia: 5 lat (261 tyg. i 1 dzień/1306 dni roboczych +  czas na samokształcenie: 6 tygodni/30 dni roboczych).

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r. 

Łączny czas trwania szkolenia: 4 lata i 6 miesięcy (235 tyg. /1175 dni roboczych +  czas na samokształcenie: 5 tygodni + 2 dni /27 dni roboczych).

Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
86.96%
89.37%
86.83%
75%
71.21%
kujawsko-pomorskie
86.83%
87.92%
87.14%
bd
74.24%
lubelskie
88.73%
89.86%
87.14%
71.98%
77.27%
lubuskie
-
87.92%
81.43%
68.6%
70.92%
łódzkie
87.92%
88.29%
88.57%
79.33%
76.02%
małopolskie
88.73%
90.34%
91.19%
74.08%
87.37%
mazowieckie
88.05%
90.1%
90.24%
78.64%
82.14%
opolskie
86.47%
88.78%
bd
76.7%
82.32%
podkarpackie
88.78%
87.44%
83.81%
71.5%
79.29%
podlaskie
86.47%
89.86%
87.14%
76.81%
76.26%
pomorskie
87.75%
89.61%
87.32%
78.26%
82.35%
śląskie
87.32%
88.16%
89.29%
75.36%
82.14%
świętokrzyskie
89.27%
89.13%
88.1%
64.73%
75.51%
warmińsko-mazurskie
87.25%
88.89%
88.67%
71.36%
70.71%
wielkopolskie
87.32%
88.41%
88.57%
75.48%
76.26%
zachodniopomorskie
87.8%
88.65%
87.62%
76.81%
60.1%
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
16
5
2
4
15
kujawsko-pomorskie
13
4
2
2
4
lubelskie
12
4
4
6
8
lubuskie
-
2
1
2
2
łódzkie
15
7
1
3
11
małopolskie
12
2
1
4
1
mazowieckie
37
6
2
5
5
opolskie
4
1
1
1
1
podkarpackie
6
7
1
3
2
podlaskie
14
2
1
2
3
pomorskie
27
2
1
1
5
śląskie
17
14
3
5
5
świętokrzyskie
1
4
1
4
4
warmińsko-mazurskie
4
1
1
4
4
wielkopolskie
13
7
2
5
4
zachodniopomorskie
7
4
2
4
6
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
bd
88.16%
86.83%
86.67%
76.02%
76.26%
kujawsko-pomorskie
bd
87.44%
bd
bd
bd
bd
lubelskie
bd
88.24%
87.8%
89.05%
75.52%
bc
lubuskie
-
86.47%
89.29%
bc
bc
80.41%
łódzkie
bd
88.73%
86.19%
85.57%
76.14%
66.67%
małopolskie
bd
87.75%
88.81%
87.62%
66.67%
-
mazowieckie
bd
88.24%
89.13%
86.67%
83.84%
80.93%
opolskie
bd
86.96%
-
81.9%
bc
bc
podkarpackie
bd
86.27%
85.24%
81.43%
59.28%
bd
podlaskie
bd
85.99%
86.9%
bc
74.62%
73.2%
pomorskie
bd
89.37%
87.92%
90%
bc
82.83%
śląskie
bd
87.44%
85.02%
86.67%
77.32%
79.8%
świętokrzyskie
-
86.47%
85.51%
85.24%
bc
73.71%
warmińsko-mazurskie
bd
86.96%
85.99%
79.05%
73.2%
bd
wielkopolskie
bd
87.68%
86.83%
87.62%
80.1%
73.23%
zachodniopomorskie
bd
86.71%
66.67%
71.26%
76.14%
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
6
8
1
1
1
1
kujawsko-pomorskie
5
5
1
1
1
1
lubelskie
11
6
1
1
1
1
lubuskie
-
4
1
1
1
1
łódzkie
3
2
1
1
1
1
małopolskie
7
4
1
1
1
-
mazowieckie
13
11
1
1
1
1
opolskie
1
6
-
1
1
1
podkarpackie
4
9
1
1
1
1
podlaskie
2
13
1
1
1
1
pomorskie
9
2
1
1
1
1
śląskie
10
5
1
1
1
1
świętokrzyskie
-
3
1
1
1
1
warmińsko-mazurskie
2
3
1
1
1
1
wielkopolskie
9
1
1
1
1
1
zachodniopomorskie
5
5
1
1
1
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy radiologia i diagnostyka obrazowa jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych 

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł jednolity

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinKiedy + forma zaliczenia
„Fizyczne i techniczne podstawy radiologicznych metod obrazowania” 
3 dni (24 godziny dydaktyczne*) 
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Ochrona radiologiczna - kurs e-learningowy”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Wybrane zagadnienia z radiologii i diagnostyki obrazowej”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
2 rok szkolenia, potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Podstawy ultrasonografii”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Kompleksowa diagnostyka obrazowa piersi”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Diagnostyka obrazowa układu mięśniowo-szkieletowego”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Neuroradiologia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Diagnostyka obrazowa chorób jamy brzusznej” 
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Diagnostyka obrazowa chorób klatki piersiowej” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Diagnostyka obrazowa serca i naczyń” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Radiologia zabiegowa”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych) 
„Zdrowie publiczne” - część I: Zdrowie publiczne + część II: Orzecznictwo lekarskie
część I: 5 dni (40 godzin dydaktycznych) + część II: 3 dni (24 godziny dydaktyczne) 
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne) 
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

*godzina dydaktyczna = 45 min

Staże kierunkowe (podstawowe)

  Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

  StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
  Staż podstawowy w zakresie głównych metod diagnostyki obrazowej: radiologii ogólnej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i USG 
  100 tygodni (500 dni roboczych*) w tym po 25 tygodni (125 dni roboczych): radiologia klasycznadiagnostyka ultrasonograficzna, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny. Może być odbywany w etapach.
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**

  Staże kierunkowe (kierunkowe)

   StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
   Radiologia pediatryczna 
   12 tygodni (60 dni roboczych)
   kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
   Radiologia zabiegowa 
   8 tygodni (40 dni roboczych)
   Radiologia onkologiczna
   12 tygodni (60 dni roboczych)
   Diagnostyka obrazowa piersi
   8 tygodni (40 dni roboczych)
   Diagnostyka obrazowa układu moczowo-płciowego oraz w położnictwie
   8 tygodni (40 dni roboczych)
   Diagnostyka obrazowa serca i dużych naczyń
   8 tygodni (40 dni roboczych)
   Neuroradiologia, diagnostyka obrazowa głowy i szyi oraz w stomatologii***
   16 tygodni (80 dni roboczych)
   Diagnostyka obrazowa układu mięśniowo- szkieletowego 
   8 tygodni (40 dni roboczych)
   Podstawy medycyny nuklearnej, w tym obrazowania hybrydowego
   8 tygodni (40 dni roboczych)
   Staż kierunkowy uzupełniający 
   24 tygodnie (120 dni roboczych)

   *dzień roboczy = 7h35min
   **potwierdzenie przez kierownika stażu wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
   ***2 tygodnie - część stomatologiczna jest realizowana w placówkach współpracujących z oddziałami chirurgii szczękowej, zakładami lub pracownią radiologii stomatologicznej

   Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

   Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać podczas stażu podstawowego oraz staży kierunkowych. Każda wykonana procedura musi być odpowiednio udokumentowana i zaświadczona przez kierownika specjalizacji/lekarza specjalistę.

   Staż podstawowy w zakresie głównych metod diagnostyki obrazowej: radiologii ogólnej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i USG

   Zabieg/proceduraLiczba
   Interpretowanie badań RTG
   500, w tym 50 badań kontrastowych
   samodzielne wykonanie i interpretowanie badań USG
   500
   interpretowanie badań TK
   200
   interpretowanie badań MR
   150

    Staż kierunkowy w zakresie radiologii pediatrycznej

   Zabieg/proceduraLiczba
   samodzielne wykonanie i zinterpretowanie USG narządów jamy brzusznej i miednicy małej 
   80
   USG przezciemiączkowe
   40
   samodzielne wykonanie i interpretowanie cystouretrografii mikcyjnych
   20
   samodzielne wykonanie i interpretowanie urografii
   10
   samodzielne wykonanie i interpretowanie badań kontrastowych przewodu pokarmowego (badania przełyku, jelita grubego)
   10
   samodzielne wykonanie i interpretowanie badań TK 
   25
   samodzielne wykonanie i interpretowanie badań MR
   20

   Staż kierunkowy w zakresie radiologii zabiegowej 

   Zabieg/proceduraLiczba
   udział w badaniach angiologicznych
   20
   zabiegi radiologiczne: biopsja i drenaż przezskórny; nakłucia i cewnikowania żył i tętnic; angioplastyka; implantacja stentów i stentgraftów; udrażnianie farmakologiczne i mechaniczne naczyń; embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych lub/i naczyniaków, przetok, malformacji tętniczo-żylnych
   10

    Staż kierunkowy w zakresie radiologii onkologicznej 

   Zabieg/proceduraLiczba
   samodzielne zaplanowanie i interpretowanie badań TK u pacjentów onkologicznych
   20
   samodzielne zaplanowanie i interpretowanie badań MR u pacjentów onkologicznych
   10

   Staż kierunkowy w zakresie diagnostyki obrazowej piersi 

   Zabieg/proceduraLiczba
   interpretowanie badań mammograficznych
   50
   wykonanie pod nadzorem specjalisty badań ultrasonograficznych piersi
   25
   asysta przy biopsjach piersi
   25

   Staż kierunkowy w zakresie diagnostyki obrazowej układu moczowo-płciowego oraz w położnictwie

   Zabieg/proceduraLiczba
   interpretowanie badania urograficznego
   15
   interpretowanie badania TK
   30
   interpretowanie badania MR
   30
   wykonanie pod nadzorem specjalisty badań ultrasonograficznych (badanie USG przez powłoki brzuszne) nerek, pęcherza moczowego (nie dotyczy badań endoskopowych), gruczołu krokowego
   25
   wykonanie pod nadzorem specjalisty badań kobiecych narządów rodnych (nie dotyczy badań przezpochwowych)
   25
   asysta przy badaniach endorektalnych USG gruczołu krokowego i przezpochwowych badaniach USG narządów rodnych
   10
   asysta przy biopsjach patologii nerek wykonywanych pod kontrolą badań obrazowych
   10

    Staż kierunkowy w zakresie diagnostyki obrazowej serca i dużych naczyń

   Zabieg/proceduraLiczba
   planowanie, nadzór oraz interpretowanie badań wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych
   50
   planowanie, nadzór oraz interpretowanie badań angio-TK serca
   50
   planowanie, nadzór oraz interpretowanie badań angio-TK tętnic wieńcowych
   25
   interpretowanie badań MR serca
   25

   Staż kierunkowy w zakresie neuroradiologii, diagnostyki obrazowej głowy i szyi oraz w stomatologii 

   Zabieg/proceduraLiczba
   interpretowanie badań TK mózgu, kości czaszki i szyi
   200
   interpretowanie badań MR mózgu i rdzenia 
   200
   interpretowanie badań MR szyi
   25
   interpretowanie badań angiografii mózgowej (w wybranej technice: DSA, angio-TK, angio-MR);
   50
   interpretowanie radiogramów (w tym projekcjach specjalnych) podstawy czaszki i kości twarzy
   50
   interpretowanie zdjęć stomatologicznych wewnątrzustnych (zębowych, zgryzowych i skrzydłowo-zgryzowych) oraz pantomograficznych
   25

   Staż kierunkowy w zakresie diagnostyki obrazowej układu mięśniowo-szkieletowego 

   Zabieg/proceduraLiczba
   interpretowanie badań układu kostno-stawowego w oparciu o główne techniki (w tym także stosowane w przypadku mnogich urazów kości i urazów wielonarządowych)
   200

   Staż kierunkowy w zakresie podstaw medycyny nuklearnej, w tym obrazowania hybrydowego

   Zabieg/proceduraLiczba
   asysta przy badaniach scyntygraficznych oraz zinterpretowanie tych badań
   20
   asysta przy badaniach SPECT/CT, PET/CT lub PET/MRI oraz zinterpretowanie tych badań
   20

   Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

   Pełnienie dyżurów medycznych 

   Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

   Moduł jednolity

   Kursy specjalizacyjne

   Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

   Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinKiedy + forma zaliczenia
     „Radiologia i diagnostyka obrazowa - fizyczne i techniczne podstawy radiologicznych metod obrazowania”
   (Kurs wprowadzający)
   3 dni (24 godziny dydaktyczne)
   (w pierwszym roku odbywania szkolenia specjalizacyjnego)
   potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
   „Ochrona radiologiczna”
   3 dni (24 godziny dydaktyczne).
   „Wybrane zagadnienia z radiologii i diagnostyki obrazowej”
   5 dni (40 godzin dydaktycznych)
   zalecany w drugim roku odbywania szkolenia specjalizacyjnego
   „Podstawy ultrasonografii”
   3 dni (24 godziny dydaktyczne)
   zalecany w drugim roku odbywania szkolenia specjalizacyjnego
   „Kompleksowa diagnostyka obrazowa piersi”
   2 dni (16 godzin dydaktycznych)
   „Diagnostyka obrazowa układu mięśniowo-szkieletowego”
   2 dni (16 godzin dydaktycznych)
   „Neuroradiologia”
   2 dni (16 godzin dydaktycznych)
   „Diagnostyka obrazowa chorób jamy brzusznej”
   3 dni (24 godziny dydaktyczne).
   „Diagnostyka obrazowa chorób klatki piersiowej”
   2 dni (16 godzin dydaktycznych)
   „Diagnostyka obrazowa serca i naczyń”
   2 dni (16 godzin dydaktycznych)
   „Radiologia zabiegowa”
   2 dni (16 godzin dydaktycznych)
   „Układ moczowy i narządy rodne”
   2 dni (16 godzin dydaktycznych)
   „Radiologia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa”
   3 dni (24 godziny dydaktyczne)
   „Radiologia pediatryczna”
   2 dni (16 godzin dydaktycznych)
   „Orzecznictwo lekarskie”
   3 dni (24 godziny dydaktyczne)
   „Profilaktyka i promocja zdrowia”
   2 dni (16 godzin dydaktycznych)
   „Radiologia i diagnostyka
   obrazowa"(Kurs atestacyjny)
   5 dni (40 godzin dydaktycznych)
   (w ostatnim roku odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES)

   Staże kierunkowe (podstawowe)

   Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

   StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
   Staż podstawowy w zakresie głównych metod diagnostyki obrazowej: radiologii ogólnej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego
   i USG
   103 tygodnie (515 dni roboczych)w tym:1) radiologia klasyczna – 28 tygodni (140 dni roboczych)2) diagnostyka ultrasonograficzna – 25 tygodni (125 dni roboczych)3) tomografia komputerowa – 25 tygodni (125 dni roboczych)4) rezonans magnetyczny – 25 tygodni (125 dni roboczych).
   kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

   Staże kierunkowe (kierunkowe)

   StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
   Staż kierunkowy w zakresie radiologii pediatryczne
   14 tygodni (70 dni roboczych).
   kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
   Staż kierunkowy w zakresie radiologii zabiegowej
   8 tygodni (40 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie radiologii onkologicznej
   12 tygodni (60 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie diagnostyki obrazowej piersi
   8 tygodni (40 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie diagnostyki obrazowej układu moczowo-
   płciowego oraz w położnictwie
   8 tygodni (40 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie diagnostyki obrazowej serca i dużych naczyń
   8 tygodni (40 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie neuroradiologii, diagnostyki obrazowej
   głowy i szyi
   16 tygodni (80 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie diagnostyki obrazowej układu mięśniowo-
   szkieletowego
   8 tygodni (40 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie podstaw medycyny nuklearnej,
   w tym obrazowania hybrydowego
   4 tygodnie (20 dni roboczych)

   Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

   Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

   Oznaczenie procedur:

   Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego

   Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta

   Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

   Zabiegi/procedury medyczneKod A
   Kod B
   Zinterpretowanie badań RTG
   50
   0
   Wykonanie i zinterpretowanie badań USG
   500
   0
   Zinterpretowanie badań tomografii komputerowej
   500
   0
   Zinterpretowanie badań rezonansu magnetycznego
   500
   0
   Łącznie
   200
   0

   Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu kierunkowego:

   Zabiegi/procedury medyczneKod A
   Kod B
   Badania w zakresie radiologii pediatrycznej
   Wykonanie i zinterpretowanie badań USG narządów jamy brzusznej i miednicy małej
   120
   0
   Wykonanie i zinterpretowanie badań przezciemiączkowych
   80
   0
   Wykonanie i zinterpretowanie badań ultrasonografii
   dopplerowskiej
   50
   0
   Zinterpretowanie zdjęć rentgenowskich jamy brzusznej
   40
   0
   Wykonanie i zinterpretowanie cystouretrografii mikcyjnych
   20
   0
   Wykonanie i zinterpretowanie badań TK (mózgu, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy, układu naczyniowego)
   40
   0
   Wykonanie i zinterpretowanie badań MR (mózgu, kanału kręgowego, klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy, układu naczyniowego)
   40
   0
   Procedury w zakresie radiologii zabiegowej
   Udział w badaniach angiograficznych
   0
   20
   Asysta w zabiegach radiologicznych: biopsjach, drenażach przezskórnych, nakłuciach i cewnikowaniu żył i tętnic, angioplastyce, implantacji stentów i stentgraftów, udrażnianiach farmakologicznych i mechanicznych naczyń, embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych lub/i malformacji tętniczo-
   żylnych, przetok oponowych.
   0
   10
   Badania w zakresie radiologii onkologicznej
   Zaplanowanie i zinterpretowanie badań TK u pacjentów onkologicznych
   40
   0
   Zaplanowanie i zinterpretowanie badań MR u pacjentówonkologicznych
   20
   0
   Procedury w zakresie diagnostyki obrazowej piersi
   Interpretowanie badań mammograficznych
   50
   0
   Wykonanie i zinterpretowanie badań ultrasonograficznych piersi
   50
   0
   Asysta przy biopsjach piersi
   0
   25
   Badania w zakresie diagnostyki obrazowej układu moczowo-płciowego oraz w położnictwie
   Zinterpretowanie badań urograficznych
   20
   0
   Zinterpretowanie badań TK i MR poszczególnych narządów układu moczowo-płciowego
   50
   0
   Wykonanie i zinterpretowanie badań USG nerek, pęcherza moczowego (nie dotyczy badań endoskopowych), gruczołu krokowego
   25
   0
   Wykonanie i zinterpretowanie badań kobiecych narządów rodnych (nie dotyczy badań przezpochwowych)
   25
   0
   Asysta przy badaniach endorektalnych USG gruczołu
   krokowego i przezpochwowych badaniach USG narządów rodnych
   0
   10
   Asysta przy biopsjach patologii nerek wykonywanych pod kontrolą badań obrazowych
   0
   10
   Badania w zakresie diagnostyki obrazowej serca i dużych naczyń
   Zaplanowanie, nadzór oraz zinterpretowanie badań
   wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych
   50
   0
   Zaplanowanie, nadzór oraz zinterpretowanie badań angio-TK serca
   25
   0
   Zaplanowanie, nadzór oraz zinterpretowanie badań angio-TK tętnic wieńcowych
   25
   0
   Zinterpretowanie badań MR serca
   25
   0
   Badania w zakresie neuroradiologii, diagnostyki obrazowej głowy i szyi
   Zinterpretowanie badań tomografii komputerowej mózgu, kości czaszki i szyi
   200
   0
   Zinterpretowanie badań rezonansu magnetycznego mózgu i rdzenia
   200
   0
   Zinterpretowanie badań szyi
   25
   0
   Zinterpretowanie badań angiografii mózgowej (w wybranej technice: DSA, angio-TK, angio-MR)
   50
   0
   Zinterpretowanie radiogramów (w tym projekcjach
   specjalnych) podstawy czaszki i kości twarzy
   50
   0
   Badania w zakresie diagnostyki obrazowej układu mięśniowo-szkieletowego
   Zinterpretowanie badań układu kostno-stawowego w oparciu o główne techniki (w tym także stosowane w przypadku mnogich urazów kości i urazów wielonarządowych)
   200
   0
   Badania w zakresie podstaw medycyny nuklearnej, w tym obrazowania hybrydowego
   Asysta przy badaniach scyntygraficznych oraz
   ich zinterpretowanie
   0
   20
   Asysta przy badaniach SPECT/TK, PET/TK lub PET/MR oraz ich zinterpretowanie
   0
   20
   Łącznie
   1520
   115

   Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów radiologii i diagnostyki obrazowej organizowane przez CMKP

   • Podstawy ultrasonografii tarczycy

   Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 12.04.2024) 

   Sytuacja na rynku pracy

   • Liczba specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej: 4 589**Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawód [4]
   • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
    • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
    • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

   Wynagrodzenie

   Dane aktualne
   Status specjalizacji
   Specjalizacja niedeficytowa
   Pierwsze dwa lata specjalizacji
   7552
   Po dwóch latach specjalizacji
   7779

   Konsultant krajowy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

   Prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
   Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP CSK MSW
   ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
   Tel. (22) 508-15-60

   Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

   Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej

   W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

   • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 6 tygodni /30 dni roboczych
   • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej - na temat objęty programem specjalizacji 
   • bierze aktywny udział w zjazdach, sympozjach, konferencjach tematycznych i zebraniach organizowanych pod patronatem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PTLR)

   Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

   Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej 

   • “Prognostic Value of Serial Cardiac 123I-MIBG Imaging in Patients with Stabilized Chronic Heart Failure and Reduced Left Ventricular Ejection Fraction”, PMID:18483106
   • “Basic principles of diffusion-weighted imaging”, PMID: 12595101
   • “Fast robust automated brain extraction”, PMID: 12391568

   Wydarzenia

   Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. 

   Referencje

   1. Program specjalizacji: https://cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0726-program-1.pdf (ostatni dostęp: 07.10.2020)
   2. https://kursy.cmkp.edu.pl/gz=1&spe=26&ro=2&year=2020&mie=&ue=&txt=&nr=&platforma=&open=false (ostatni dostęp: 07.10.2020)
   3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001156 (ostatni dostęp: 27.10.2020)
   4. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, 03.03.2020
   5. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 06.10.2020)
   6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem:http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001218(ostatni dostęp: 15.07.2021)

   Zaloguj się