Encyklopedia rezydentur
Psychiatria dzieci i młodzieży

Psychiatria dzieci i młodzieży

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów psychiatrii dzieci i młodzieży organizowane przez CMKP
 6. Sytuacja na rynku pracy 
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

5 lat (261 tygodni + 1 dzień/1306 dni roboczych + czas na samokształcenie: 6 tygodni/30 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

5 lat (261 tygodni + 1 dzień/1306 dni roboczych + czas na samokształcenie: 6 tygodni/30 dni roboczych)

Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
86.27%
86.83%
56.31%
2.38%
62.63%
kujawsko-pomorskie
83.57%
79.51%
86.67%
bd
69.9%
lubelskie
86.76%
77.29%
-
bc
-
lubuskie
-
-
81.95%
58.25%
77.27%
łódzkie
85.05%
91.79%
83.33%
55.83%
58.16%
małopolskie
89.86%
85.02%
81.95%
59.18%
58.67%
mazowieckie
87.25%
85.99%
83.81%
66.18%
66.84%
opolskie
76.1%
82.61%
bd
-
-
podkarpackie
-
79.71%
79.05%
69.23%
-
podlaskie
-
77.29%
-
70.29%
bc
pomorskie
-
87.92%
78.54%
-
62.76%
śląskie
78.74%
57.77%
70.95%
58.45%
69.7%
świętokrzyskie
82.61%
bc
-
bc
bc
warmińsko-mazurskie
87.75%
79.95%
-
74.76%
bc
wielkopolskie
85.51%
86.71%
81.46%
73.06%
75.76%
zachodniopomorskie
86.27%
82.61%
bc
70.05%
bc
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
5
4
8
6
5
kujawsko-pomorskie
2
6
5
3
5
lubelskie
1
3
-
1
-
lubuskie
-
-
1
2
3
łódzkie
6
1
2
5
7
małopolskie
1
5
5
5
6
mazowieckie
4
14
6
3
5
opolskie
2
1
1
-
-
podkarpackie
-
4
3
1
-
podlaskie
-
5
-
1
1
pomorskie
-
1
2
-
1
śląskie
4
6
5
0
3
świętokrzyskie
2
1
-
1
1
warmińsko-mazurskie
2
1
-
1
1
wielkopolskie
9
3
7
1
2
zachodniopomorskie
1
1
1
1
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
88.24%
76.96%
bd
65.7%
58.08%
74.23%
kujawsko-pomorskie
87.92%
61.35%
bd
bd
bd
bd
lubelskie
85.02%
72.22%
-
-
bc
-
lubuskie
82.93%
-
bd
bc
bc
bc
łódzkie
87.99%
84.06%
bd
64.76%
58.67%
bc
małopolskie
bc
76.7%
bd
bc
71.13%
bc
mazowieckie
88.65%
83.81%
87.14%
72.38%
71.72%
66.67%
opolskie
-
-
bd
bc
-
-
podkarpackie
80%
83.57%
bd
bc
-
-
podlaskie
90.69%
-
-
-
bc
bc
pomorskie
-
87.92%
-
72.86%
59.39%
-
śląskie
88.65%
79.71%
60.48%
bc
-
bc
świętokrzyskie
78.54%
86.76%
-
78.1%
bc
bc
warmińsko-mazurskie
86.83%
-
bd
-
68.56%
-
wielkopolskie
bc
-
bd
bc
69.54%
76.56%
zachodniopomorskie
87.44%
83.82%
bd
bc
56.85%
56.7%
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
2
5
2
6
3
3
kujawsko-pomorskie
1
5
8
4
2
3
lubelskie
1
1
-
-
1
-
lubuskie
1
-
2
2
1
1
łódzkie
1
2
1
2
4
4
małopolskie
0
11
1
3
3
3
mazowieckie
3
5
3
2
2
4
opolskie
-
-
1
1
-
-
podkarpackie
2
1
2
2
-
-
podlaskie
1
-
-
-
1
1
pomorskie
-
2
-
4
0
-
śląskie
2
4
5
2
-
2
świętokrzyskie
1
4
-
1
1
1
warmińsko-mazurskie
1
-
1
-
1
-
wielkopolskie
1
-
1
4
1
1
zachodniopomorskie
1
1
1
1
1
1
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy psychiatria dzieci i młodzieży jest specjalizacją priorytetową?

Tak [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Specjalizacja priorytetowa = specjalizacja deficytowa.

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinTermin + forma zaliczenia
„Wprowadzenie do psychiatrii dzieci i młodzieży”
5 dni (40 godzin dydaktycznych*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu. Lekarz uczestniczy w kursie w pierwszym roku szkolenia specjalizacyjnego.
„Kompleksowe leczenie najważniejszych zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Psychoterapia w leczeniu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

*godzina dydaktyczna = 45 min

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży I (klinika lub oddział psychiatrii dzieci i młodzieży)
52 tygodnie (260 dni roboczych), w tym: 22 tygodnie w oddziale dziecięcym i 30 tygodni w oddziale młodzieżowym
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny – potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedurmedycznych objętych programem stażu.
Staż podstawowy w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży II(poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży)
30 tygodni (150 dni roboczych)

Rekomenduje się rozpoczynanie szkolenia specjalizacyjnego od stażu kierunkowego w zakresie psychiatrii ogólnej dorosłych w oddziale szpitalnym.

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w psychiatrii ogólnej dorosłych (oddział kliniczny i oddział szpitalny)
23 tygodnie (115 dni roboczych), w tym: 15 tygodni w oddziale klinicznym i 8 tygodni w oddziale szpitalnym
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny – potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedurmedycznych objętych programem stażu.
Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii ogólnej dorosłych (poradnia zdrowia psychicznego)
8 tygodni (40 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie zaburzeń nerwicowych dorosłych  
12 tygodni (60 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie pediatrii
12 tygodni (60 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie neurologii dziecięcej
16 tygodni (80 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii środowiskowej
23 tygodnie (115 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie leczenia uzależnień dzieci i młodzieży
16 tygodni (80 dni roboczych), w tym zaleca się 4 tygodnie stażu w ośrodku podwójnych diagnoz
Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii sądowej
8 tygodni (40 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie leczenia całościowych zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży 
8 tygodni (40 dni roboczych)
Staż kierunkowy (fakultatywny) – w poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolu, Domu Pomocy Społecznej, poradni genetycznej lub innym oddziale
4 tygodnie (20 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie pod nadzorem specjalisty

ProceduraSamodzielnie/asysta
PL u dzieci i młodzieży 
≥3, asysta
obserwacja terapii grupowej
≥12, asysta
obserwacja terapii rodzin
≥3 procesy terapeutyczne „za szybą”, asysta
prowadzenie pacjentów w trakcie stażu w psychiatrii dzieci i młodzieży 
≥30, samodzielnie
prowadzenie ustrukturalizowanych wywiadów
≥5, samodzielnie
umiejętność sformułowania dokładnej diagnozy w zakresie ogólnego rozwoju dziecka
≥10 pacjentów, samodzielnie
umiejętność sformułowania dokładnej diagnozy w zakresie psychopatologii rozwojowej
≥10 pacjentów, samodzielnie
umiejętność sformułowania dokładnej diagnozy w zakresie cech osobowości 
≥10 pacjentów, samodzielnie
badanie neurologiczne dzieci w różnym wieku
≥30 pacjentów, samodzielnie
udział w społeczności terapeutycznej
≥ 5 miesięcy, samodzielnie
udział w terapii grupowej jako koterapeuta
≥ 3 miesiące, samodzielnie
prowadzenie diagnostycznej sesji terapii rodzin jako koterapeuta
≥ 3, samodzielnie
prowadzenie terapii behawioralnej zgodnie z protokołem 
≥ 5 pacjentów, samodzielnie
umiejętność prowadzenia długoterminowej terapii farmakologicznej dzieci i młodzieży, praktyczne leczenie farmakologiczne co najmniej 3 grupami leków
≥10 pacjentów, samodzielnie
prowadzenie zintegrowanego leczenia nadzorowanego i udokumentowanego (psychoterapia, socjoterapia, farmakoterapia)
≥30 pacjentów, samodzielnie, w tym ≥3 pacjentów w każdym z poniższych zakresów:
a) interwencja kryzysowa (w tym próby samobójcze),
b) konsultacje,
c) zaburzenia depresyjne,
d) zaburzenia lękowe,
e) zaburzenia odżywiania,
f) psychozy,
g) zaburzenia osobowości,
h) zaburzenia hiperkinetyczne (ADHD),
i) całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm).

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do psychiatrii dziecii młodzieży”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Kompleksowe leczenie najważniejszych zaburzeńpsychicznych dzieci i młodzieży
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Psychoterapia w leczeniu zaburzeń psychicznych dziecii młodzieży”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
„Uzależnienia u dzieci i młodzieży”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Psychiatria sądowa i opiniowanie sądowo-psychiatryczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Choroby rzadkie jako problem medyczny i społeczny. Diagnostyka genetyczna chorób rzadkich. Plan dla Chorób Rzadkich”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
Kurs atestacyjny (podsumowujący)*: „Psychiatria dzieci i młodzieży”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)

*Kurs atestacyjny należy odbyć  w ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES.

Staże kierunkowe

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży
95 tygodni (475 dni roboczych) w tym zaleca się odbycie przynajmniej 36 tygodni (180 dni roboczych) stażu w oddziale psychiatrii dziecięcej
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
40 tygodni (200 dni roboczych); możliwość realizacji stażu w formie pojedynczych dni (obowiązek samodzielnego zrealizowania minimum 500 wizyt)
Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii ogólnej dorosłych – w oddziale klinicznym lub szpitalnym
12 tygodni (60 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii ogólnej dorosłych -  poradnia zdrowia psychicznego
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie pediatrii
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie neurologii dziecięcej
8 tygodni (40 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii środowiskowej dla dziecii młodzieży
24 tygodnie (120 dni roboczych)
Staż kierunkowy w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii sądowej
8 tygodni (40 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie leczenia zaburzeń ze spektrum autyzmu
8 tygodni (40 dni roboczych); możliwość realizacji stażuw formie pojedynczych dni
Staż kierunkowy w zakresie oddziaływań dodatkowych w psychiatrii dzieci i młodzieży*
4 tygodnie (20 dni roboczych)

*Zgodnie z zainteresowaniami lub potrzebami edukacyjnymi lekarza, w uzgodnieniu z kierownikiem specjalizacji: poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub przedszkole lub dom pomocy społecznej lub poradnia genetyczna lub poradnia/oddział chorób metabolicznych lub ośrodek wczesnej pomocy psychologicznej/wczesnej interwencji/wczesnego wspomagania rozwoju lub poradnia zaburzeń snu lub oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, który posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży inny niż macierzysty.

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
prowadzenie co najmniej 30 pacjentów (zebranie wywiadów od rodziców i pacjenta, prowadzenie historii choroby i innej niezbędnej dokumentacji)
30
0
prowadzenie ustrukturalizowanych wywiadów
5
0
umiejętność sformułowania dokładnej diagnozy w zakresie: ogólnego rozwoju dziecka
10
0
umiejętność sformułowania dokładnej diagnozy w zakresie psychopatologii rozwojowej
10
0
umiejętność sformułowania dokładnej diagnozy w zakresie cech osobowości
10
0
udział w społeczności terapeutycznej
15
0
udział w terapii grupowej jako obserwator lub koterapeuta
0
12
udział w diagnostycznej sesji terapii rodzin jako obserwator lub koterapeuta
0
12
umiejętność prowadzenia długoterminowej terapii farmakologicznej dzieci i młodzieży, praktyczne leczenie farmakologiczne co najmniej 3 grupami leków
10
0
prowadzenie zintegrowanego leczenia nadzorowanego i udokumentowanego (psychoterapia, socjoterapia, farmakoterapia) w zakresie interwencji kryzysowej (w tym próby samobójcze)
3
0
prowadzenie zintegrowanego leczenia nadzorowanego i udokumentowanego (psychoterapia, socjoterapia, farmakoterapia) w zakresie konsultacji
3
0
prowadzenie zintegrowanego leczenia nadzorowanego i udokumentowanego (psychoterapia, socjoterapia, farmakoterapia) w zakresie zaburzeń depresyjnych
4
0
prowadzenie zintegrowanego leczenia nadzorowanego i udokumentowanego (psychoterapia, socjoterapia, farmakoterapia) w zakresie zaburzeń lękowych
4
0
prowadzenie zintegrowanego leczenia nadzorowanego i udokumentowanego (psychoterapia, socjoterapia, farmakoterapia) w zakresie zaburzeń odżywiania
3
0
prowadzenie zintegrowanego leczenia nadzorowanego i udokumentowanego (psychoterapia, socjoterapia, farmakoterapia) w zakresie psychoz
3
0
prowadzenie zintegrowanego leczenia nadzorowanego i udokumentowanego (psychoterapia, socjoterapia, farmakoterapia) w zakresie zaburzeń osobowości
3
0
prowadzenie zintegrowanego leczenia nadzorowanego i udokumentowanego (psychoterapia, socjoterapia, farmakoterapia) w zakresie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
4
0
prowadzenie zintegrowanego leczenia nadzorowanego i udokumentowanego (psychoterapia,socjoterapia, farmakoterapia) w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu
3
0
przeprowadzenie przynajmniej 40 samodzielnych konsultacji pacjentów i kwalifikacja do przyjęcia do oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży chorych zgłaszających się w trybie nagłym
40
0

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
punkcja lędźwiowa u dzieci i młodzieży
0
3
prowadzenie ustrukturalizowanych wywiadów
5
0
badanie neurologiczne dzieci w różnym wieku
30
0
udział w społeczności terapeutycznej
15
0
udział w terapii grupowej jako obserwator lubkoterapeuta
0
12
udział w diagnostycznej sesji terapii rodzin jako obserwator lub koterapeuta
0
12
prowadzenie terapii behawioralnej zgodnie z protokołem
5
0
umiejętność prowadzenia długoterminowej terapii farmakologicznej dzieci i młodzieży, praktyczne leczenie farmakologiczne co najmniej 3 grupami leków
10
0
prowadzenie zintegrowanego leczenia nadzorowanego i udokumentowanego (psychoterapia, socjoterapia, farmakoterapia) w zakresie interwencji kryzysowej (w tym próby samobójcze)
3
0
prowadzenie zintegrowanego leczenia nadzorowanego i udokumentowanego (psychoterapia, socjoterapia, farmakoterapia)w zakresie konsultacji
3
0
prowadzenie zintegrowanego leczenia nadzorowanego i udokumentowanego (psychoterapia, socjoterapia, farmakoterapia) w zakresie zaburzeń depresyjnych
4
0
prowadzenie zintegrowanego leczenia nadzorowanego i udokumentowanego (psychoterapia, socjoterapia, farmakoterapia) w zakresie zaburzeń lękowych
3
0
prowadzenie zintegrowanego leczenia nadzorowanego i udokumentowanego (psychoterapia, socjoterapia, farmakoterapia)w zakresie zaburzeń odżywiania
3
0
prowadzenie zintegrowanego leczenia nadzorowanego i udokumentowanego (psychoterapia, socjoterapia, farmakoterapia) w zakresie psychoz
3
0
prowadzenie zintegrowanego leczenia nadzorowanego i udokumentowanego (psychoterapia, socjoterapia, farmakoterapia)w zakresie zaburzeń osobowości
3
0
prowadzenie zintegrowanego leczenia nadzorowanego i udokumentowanego (psychoterapia, socjoterapia, farmakoterapia) w zakresie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
4
0
prowadzenie zintegrowanego leczenia  nadzorowanego i udokumentowanego (psychoterapia, socjoterapia, farmakoterapia) w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu
4
0
zrealizowanie przynajmniej 500 wizyt w Poradni Zdrowia Psychicznego
500
0

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów psychiatrii dzieci i młodzieży organizowane przez CMKP

 • Seksuologia wieku rozwojowego

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 12.04.2024)

Sytuacja na rynku pracy 

 • Liczba specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży: 573**Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu. [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja deficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
8308
Po dwóch latach specjalizacji
9063

Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

Dr n. med.Aleksandra Lewandowska
Szpital im. Józefa Babińskiego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łodzi
 ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź
Tel. 42 71 55 777;
e-mail: aleksandra_lewandowska@poczta.onet.pl

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. 

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 6 tygodni(6 dni w każdym roku specjalizacji)
 • jest zobligowany do studiowania piśmiennictwa, udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych oraz do opublikowania min. 1 pracy naukowej.

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży 

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży 

 • “Annual Research Review: A meta‐analysis of the worldwide prevalence of mental disorders in children and adolescents” PMID: 25649325
 • “Cyberbullying: its nature and impact in secondary school pupils” PMID: 18363945

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu Kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. 

Referencje

 1. Program specjalizacji obowiązujący do jesieni 2022: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0756-program-1.pdf (ostatni dostęp: 20.05.2024)  
 2. Program specjalizacji obowiązujący od wiosny 2023: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/02/0756-program-1.-pdf_10919913_11094909.pdf (ostatni dostęp: 20.05.2024)
 3. https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002814  (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 5. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne (ostatni dostęp: 01.01.2024)
 6. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001535 (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 8. https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-krajowi (ostatni dostęp: 15.05.2024) 

Zaloguj się