Encyklopedia rezydentur
Psychiatria
  • Czas trwania specjalizacji
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów psychiatrii organizowane przez CMKP 
  • Sytuacja na rynku pracy
  • Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii 
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Psychiatria

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów psychiatrii organizowane przez CMKP 
 6. Sytuacja na rynku pracy
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii 
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji

Łączny czas trwania szkolenia: 5 lat (261 tyg. i 1 dzień/1306 dni roboczych +  czas na samokształcenie: 6 tygodni/30 dni roboczych).

Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
86.71%
86.47%
85.24%
56.8%
62.12%
kujawsko-pomorskie
82.93%
85.02%
83.81%
bd
73.74%
lubelskie
83.82%
63.29%
79.05%
60.68%
58.16%
lubuskie
77.45%
77.29%
85.24%
57%
bc
łódzkie
83.41%
84.54%
86.67%
69.08%
62.76%
małopolskie
85.02%
84.06%
79.02%
50%
62.12%
mazowieckie
87.01%
84.54%
87.32%
69.57%
76.77%
opolskie
65.7%
78.26%
bd
bc
bc
podkarpackie
78.57%
60.19%
56.1%
57.77%
65.31%
podlaskie
71.71%
66.19%
84.29%
74.76%
61.22%
pomorskie
84.39%
86.47%
86.19%
65.22%
63.27%
śląskie
78.74%
66.67%
82.44%
57.77%
61.22%
świętokrzyskie
73.41%
76.33%
65.05%
bc
60.2%
warmińsko-mazurskie
64.15%
83.9%
77.56%
61.35%
62.76%
wielkopolskie
86.76%
85.27%
82.93%
69.57%
60.2%
zachodniopomorskie
60.39%
80.68%
64.56%
55.83%
62.63%
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
13
14
10
18
17
kujawsko-pomorskie
8
8
4
2
5
lubelskie
13
18
5
11
19
lubuskie
9
8
5
8
8
łódzkie
11
12
4
9
14
małopolskie
38
22
20
33
24
mazowieckie
36
32
15
18
11
opolskie
9
16
13
6
9
podkarpackie
16
14
10
12
21
podlaskie
22
3
3
3
7
pomorskie
22
18
3
10
15
śląskie
30
48
8
0
28
świętokrzyskie
17
9
8
6
9
warmińsko-mazurskie
10
8
5
8
7
wielkopolskie
18
16
20
9
14
zachodniopomorskie
32
13
12
11
13
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
85.51%
79.02%
55.39%
75.71%
59.37%
63.64%
kujawsko-pomorskie
72.46%
74.15%
bd
bd
bd
bd
lubelskie
79.71%
74.4%
bc
63.11%
62.89%
bc
lubuskie
54.37%
59.22%
bc
bc
bc
bc
łódzkie
80.49%
78.05%
83.41%
83.33%
61.73%
67.53%
małopolskie
81.64%
65.22%
61.84%
61.43%
59.39%
61.34%
mazowieckie
86.27%
76.23%
83.57%
73.81%
56.35%
57.07%
opolskie
55.07%
85.37%
bc
bc
bc
bc
podkarpackie
80.98%
bc
74.36%
81.43%
62.44%
bd
podlaskie
59.9%
62.32%
-
-
60.41%
bc
pomorskie
69.57%
80.19%
85%
84.29%
72.62%
68.18%
śląskie
66.35%
58.17%
60.89%
75.71%
64.65%
65.1%
świętokrzyskie
bc
79.05%
69.57%
79.52%
bc
58.85%
warmińsko-mazurskie
bc
bc
bc
bc
bc
bd
wielkopolskie
84.78%
77.07%
79.52%
87.62%
62.44%
57.58%
zachodniopomorskie
67.14%
71.98%
53.88%
82.38%
bc
58.25%
-
brak naboru
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
10
15
8
4
6
4
kujawsko-pomorskie
10
17
6
1
2
5
lubelskie
5
11
4
2
4
2
lubuskie
7
6
4
2
4
5
łódzkie
15
10
2
1
3
8
małopolskie
12
15
11
8
12
15
mazowieckie
27
30
6
4
9
20
opolskie
10
15
9
5
3
6
podkarpackie
11
19
11
2
6
12
podlaskie
9
19
-
-
2
4
pomorskie
14
17
2
2
3
9
śląskie
18
44
16
6
7
6
świętokrzyskie
12
16
8
2
3
6
warmińsko-mazurskie
7
6
4
2
2
3
wielkopolskie
5
15
2
1
3
4
zachodniopomorskie
11
20
6
4
6
10
-
brak naboru
bd
brak danych

Czy psychiatria jest specjalizacją priorytetową? - Tak [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych:

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Moduł jednolity

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie psychiatrii” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Psychiatria sądowa i orzecznictwo sądowo-psychiatryczne”
10 dni (80 godzin dydaktycznych: 40 wykładów i 40 ćwiczeń). 
Po 2 roku szkolenia; potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Psychogeriatria”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Wprowadzenie do psychoterapii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

*godzina dydaktyczna = 45 min

Staże kierunkowe

  Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

  ROK I

  StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
  Staż podstawowy w zakresie psychiatrii 
  15 tygodni (75 dni roboczych*) + 27 tygodni (135 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

  *dzień roboczy = 7h 35min

  KOLOKWIUM ROCZNE 1:

  • psychopatologia ogólna i szczegółowa,
  • diagnostyka i klasyfikacja zaburzeń psychicznych,
  • farmakoterapia i inne metody leczenia biologicznego, 
  • podstawy psychoterapii i socjoterapii,
  • ustawodawstwo psychiatryczne.

  ROK II

  StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
  Staż podstawowy w zakresie psychiatrii
  12 tygodni (60 dni roboczych).
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 
  Staż kierunkowy w zakresie neurologii
  8 tygodni (40 dni roboczych*)
  Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży

  *dzień roboczy = 7h 35min

  KOLOKWIUM ROCZNE 2: 

  • aktualne kierunki i historyczne tradycje psychiatrii,
  • teoretyczne i metodologiczne podstawy psychiatrii,
  • podstawy nauk o układzie nerwowym (neurologia kliniczna, neurofizjologia, neuroanatomia),
  • psychiatria dzieci i młodzieży.

  ROK III

  StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
  Staż podstawowy w zakresie psychiatrii
  32 tygodnie (160 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 
  Staż kierunkowy w zakresie zaburzeń nerwicowych i psychoterapii
  12 tygodni (60 dni roboczych).

  *dzień roboczy = 7h 35min

  KOLOKWIUM ROCZNE 3:

  • psychoterapia,
  • terapie społeczne,
  • psychiatria środowiskowa.

  *dzień roboczy = 7h 35min

  ROK IV

  StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
  Staż podstawowy w zakresie psychiatrii (cd.)
  34 tygodnie (170 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 
  Staż kierunkowy w zakresie leczenia uzależnień 
  8 tygodni (40 dni roboczych*)

  *dzień roboczy = 7h 35min

  KOLOKWIUM ROCZNE 4:

  • diagnostyka i leczenie zaburzeń nerwicowych,
  • zasady prowadzenia psychoterapii,
  • orzecznictwo o niezdolności do pracy w zaburzeniach psychicznych,
  • organizacja lecznictwa.
  • prawo medyczne,
  • psychiatria konsultacyjna.
  StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
  Staż podstawowy w zakresie psychiatrii (cd.) 
  42 tygodnie (210 dni roboczych*)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

  *dzień roboczy = 7h 35min

  StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
  Staż podstawowy w zakresie psychiatrii (cd.)
  42 tygodnie (210 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

  Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

  Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które lekarz ma obowiązek wykonać:

  Zabieg/proceduraLiczba
  oceny za pomocą nie mniej niż 3 różnych standaryzowanych skal klinicznych (np. PANSS, HDRS, MADRS, CGI, MMSE itp.)
  ≥20
  współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu zabiegów elektrowstrząsowych
  ≥3
  wydawanie opinii w sprawie zasadności przyjęcia bez zgody do szpitala psychiatrycznego,
  ≥20
  współudział w przygotowaniu opinii sądowo-psychiatrycznych w sprawach karnych
  ≥5
  współudział w przygotowaniu opinii sądowo-psychiatrycznych w sprawach cywilnych
  ≥3

  Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

  Pełnienie dyżurów medycznych

  Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

  Moduł jednolity

  Kursy specjalizacyjne

  Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu.

  Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaiczenia
    „Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie psychiatrii"(Kurs wprowadzający)
  5 dni (40 godzin dydaktycznych), (w pierwszym roku odbywania
  szkolenia specjalizacyjnego)
  potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
  sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
  Psychiatria sądowa i opiniowanie sądowo-psychiatryczne”
  10 dni (80 godzin), zalecany po drugim roku szkolenia
  specjalizacyjnego
  “Psychiatria środowiskowa i rehabilitacja psychiatryczna”
  5 dni (40 godzin dydaktycznych)
  “Wybrane zagadnienia z zakresu psychiatrii klinicznej”
  5 dni (40 godzin dydaktycznych)
  „Wprowadzenie do psychoterapii”
  5 dni (40 godzin dydaktycznych)
  „Orzecznictwo lekarskie”
  3 dni (24 godziny dydaktyczne)
  „Profilaktyka i promocja zdrowia”
  2 dni (16 godzin dydaktycznych)
  ”Psychiatria”(Kurs atestacyjny)
  5 dni (40 godzin dydaktycznych),
  (w ostatnim roku odbywania szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES)

  Staże kierunkowe (podstawowe)

  Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

  StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
  Staż podstawowy w zakresie psychiatrii
  148 tygodni (740 dni roboczych)w tym: 36 tygodni (180 dniroboczych) w pierwszym roku szkolenia tylko oddział ogólnopsychiatryczny
  zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych – potwierdzenie przez
  kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu.

  Staże kierunkowe (kierunkowe)

  StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
  Staż kierunkowy w zakresie chorób wewnętrznych
  6 tygodni (30 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
  Staż kierunkowy w zakresie neurologii
  4 tygodnie (20 dni roboczych)
  Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży
  8 tygodni (40 dni roboczych)
  Staż kierunkowy w zakresie zaburzeń nerwicowych i psychoterapii
  12 tygodni (60 dni roboczych)
  Staż kierunkowy w Centrum Zdrowia Psychicznego
  12 tygodni (60 dni roboczych)
  Staż kierunkowy w zakresie leczenia uzależnień
  8 tygodni (40 dni roboczych)
  Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii konsultacyjnej
  6 tygodni (30 dni roboczych)
  Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii sądowej
  8 tygodni (40 dni roboczych)

  Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

  Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

  Oznaczenie procedur:

  Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego

  Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta

  Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

  Zabiegi/procedury medyczneKod A
  Kod B
  Ocena stanu psychicznego za pomocą standaryzowanych skal klinicznych
  20
  0
  Kwalifikacja i przygotowanie pacjentów oraz
  przeprowadzenie zabiegów elektrowstrząsowych
  5
  0
  Przygotowanie opinii w sprawie zasadności przyjęcia bez zgody do szpitala psychiatrycznego
  20
  0
  Przygotowanie opinii sądowo-psychiatrycznych w sprawach karnych
  5
  0
  Przygotowanie opinii sądowo-psychiatrycznych w sprawach cywilnych
  3
  0
  Przeprowadzenie konsultacji psychiatrycznych dla innych lekarzy
  20
  0
  Prowadzenie pacjentów leczonych klozapiną
  5
  0
  Prowadzenie pacjentów leczonych litem
  5
  0
  Zastosowanie środków przymusu bezpośredniego zgodnie z UoOZP
  10
  0
  Prowadzenie pacjentów przyjętych bez zgody do szpitala psychiatrycznego
  5
  0
  Łącznie
  98
  0

  Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza
  w trakcie realizacji staży kierunkowych

  Zabiegi/procedury medyczneKod A
  Kod B
  Przeprowadzenie ogólnego badania internistycznego (staż kierunkowy w zakresie chorób wewnętrznych)
  5
  10
  Przeprowadzenie ogólnego badania neurologicznego (staż kierunkowy w zakresie neurologii)
  5
  10
  Badanie psychiatryczne osób poniżej 18 roku życia (staż kierunkowy w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży)
  5
  10
  Prowadzenie pacjentów z powikłanymi zespołami
  abstynencyjnymi (staż kierunkowy w zakresie leczenia uzależnień)
  5
  5
  Tworzenie planu terapii zdrowienia (staż kierunkowy w Centrum Zdrowia Psychicznego)
  5
  10
  Udzielanie świadczeń za pomocą narzędzi
  teleinformatycznych (staż kierunkowy w Centrum Zdrowia Psychicznego)
  10
  5
  Ocena wskazań do farmakoterapii lub psychoterapii oraz dobór technik psychoterapeutycznych (staż kierunkowy w zakresie zaburzeń nerwicowych i psychoterapii)
  5
  10
  Współudział w konsultacjach psychiatrycznych dla lekarzy innych specjalizacji (staż kierunkowy w zakresie psychiatrii konsultacyjnej)
  0
  20
  Łącznie
  40
  80

  Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów psychiatrii organizowane przez CMKP 

  • Seksuologia wieku rozwojowego
  • Podstawy endokrynologii praktycznej w oparciu o przypadki kliniczne

  Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 12.04.2024) 

  Sytuacja na rynku pracy

  • Liczba specjalistów psychiatrii: 4837* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
  • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
   • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
   • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

  Wynagrodzenie

  Dane aktualne
  Status specjalizacji
  Specjalizacja deficytowa
  Pierwsze dwa lata specjalizacji
  8308
  Po dwóch latach specjalizacji
  9063

  Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii 

  Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki 
  Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi
  ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź
  Tel.: 42 715 57 77

  Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

  Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie psychiatrii.

  W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

  • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 6 tygodni /30 dni roboczych
  • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej na temat objęty programem specjalizacji
  • powinien aktywnie uczestniczyć w: działalności edukacyjnej ośrodka prowadzącego szkolenia specjalizacyjne i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, posiedzeniach, konferencjach, sympozjach naukowych regionalnych lub krajowych oraz w innych kursach zawodowych, wydarzeniach naukowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

  Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie psychiatrii

  Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie psychiatrii

  • “Physical illness in patients with severe mental disorders. I. Prevalence, impact of medications and disparities in health care”, PMID: 21379357
  • “Stress and Depression”, PMID: 17716090
  • “Cannabidiol for the Reduction of Cue-Induced Craving and Anxiety in Drug-Abstinent Individuals With Heroin Use Disorder: A Double-Blind Randomized Placebo-Controlled Trial” PMID: 29307505

  Wydarzenia

  Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie psychiatrii. 

  Referencje

  1. Program specjalizacji: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0725-program-1.pdf (ostatni dostęp: 07.10.2020)
  2. https://kursy.cmkp.edu.pl/gz=1&spe=25&ro=2&year=2020&mie=&ue=&txt=&nr=&platforma=&open=false   (ostatni dostęp: 07.10.2020)
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001156 (ostatni dostęp: 27.10.2020)
  4. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, 03.03.2020
  5. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 06.10.2020)
  6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem:http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001218  (ostatni dostęp:15.07.2021)

  Zaloguj się