Encyklopedia rezydentur
Położnictwo i ginekologia
  • Czas trwania specjalizacji 
  • Progi i liczba miejsc
  • Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
  • Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
  • Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów położnictwa i ginekologii organizowane przez CMKP
  • Sytuacja na rynku pracy 
  • Konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii
  • Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
  • Wydarzenia
  • Referencje

Położnictwo i ginekologia

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów położnictwa i ginekologii organizowane przez CMKP
 6. Sytuacja na rynku pracy 
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

5 lat (261 tygodni + 1 dzień/1306 dni roboczych + czas na samokształcenie: 6 tygodni/30 dni roboczych)

Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
83.82%
64.49%
67.14%
54.61%
59.69%
kujawsko-pomorskie
81.64%
76.33%
58.05%
bd
62.63%
lubelskie
87.32%
79.51%
83.81%
53.62%
59.09%
lubuskie
80%
84.39%
bc
bc
67.01%
łódzkie
77.8%
87.32%
70%
66.99%
66.49%
małopolskie
77.56%
67.31%
68.78%
66.99%
65.15%
mazowieckie
88.29%
86.47%
85.48%
73.3%
73.74%
opolskie
68.63%
62.93%
bd
61.35%
64.65%
podkarpackie
70.24%
78.74%
57.14%
65.05%
65.66%
podlaskie
68.6%
80%
68.1%
64.25%
62.63%
pomorskie
79.9%
87.92%
81.46%
75.85%
70.92%
śląskie
83.82%
81.16%
80.98%
59.71%
67.87%
świętokrzyskie
74.15%
81.16%
75.12%
58.6%
74.24%
warmińsko-mazurskie
70.24%
64.73%
80.48%
63.29%
69.19%
wielkopolskie
86.47%
84.06%
55.83%
66.99%
65.15%
zachodniopomorskie
61.95%
69.57%
76.67%
65.53%
64.29%
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
20
27
24
14
10
kujawsko-pomorskie
12
14
13
7
5
lubelskie
8
8
15
12
13
lubuskie
10
6
3
3
2
łódzkie
15
9
15
5
5
małopolskie
28
35
23
14
13
mazowieckie
25
31
15
12
10
opolskie
11
9
6
5
2
podkarpackie
17
15
11
5
6
podlaskie
14
11
12
6
6
pomorskie
15
4
10
3
8
śląskie
30
26
23
0
13
świętokrzyskie
4
3
4
3
2
warmińsko-mazurskie
20
18
9
7
5
wielkopolskie
15
13
30
16
18
zachodniopomorskie
28
18
15
7
6
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
61.95%
62.32%
77.29%
bc
72.59%
75.25%
kujawsko-pomorskie
70.1%
69.08%
bd
bd
bd
bd
lubelskie
66.83%
82.84%
81.9%
87.62%
66.48%
bc
lubuskie
79.02%
78.74%
70.73%
77.18%
63.78%
bc
łódzkie
66.67%
69.12%
83.09%
84.76%
66.67%
61.34%
małopolskie
80.19%
75.36%
86.23%
82.38%
73.23%
56.19%
mazowieckie
88.29%
85.02%
84.05%
84.76%
72.28%
84.85%
opolskie
87.8%
77.78%
bc
74.29%
bc
bc
podkarpackie
73.43%
80.19%
bc
82.86%
66.5%
bd
podlaskie
76.81%
87.75%
bc
bc
bc
70.1%
pomorskie
78.26%
86.72%
86.19%
75.24%
86.36%
78.28%
śląskie
57.07%
77.78%
83.33%
79.05%
65.99%
70.71%
świętokrzyskie
68.12%
80.88%
bc
bc
63.13%
60.61%
warmińsko-mazurskie
71.22%
75.85%
bc
bc
bc
bd
wielkopolskie
56.76%
79.02%
78.05%
84.76%
59.6%
66.15%
zachodniopomorskie
78.26%
81.37%
bc
bc
61.73%
bc
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
20
12
5
1
1
1
kujawsko-pomorskie
8
10
3
1
1
1
lubelskie
9
4
2
1
1
1
lubuskie
8
6
2
1
1
1
łódzkie
15
16
3
1
1
1
małopolskie
12
16
4
1
1
1
mazowieckie
4
11
2
1
1
1
opolskie
5
7
1
1
1
1
podkarpackie
11
7
2
1
1
1
podlaskie
9
3
2
1
1
1
pomorskie
7
4
1
1
1
1
śląskie
20
19
3
1
1
1
świętokrzyskie
4
4
1
1
1
1
warmińsko-mazurskie
8
9
4
1
1
1
wielkopolskie
15
8
6
1
1
1
zachodniopomorskie
24
16
4
1
1
1
bd
brak danych

Czy położnictwo i ginekologia jest specjalizacją priorytetową? - Nie [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowej ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”).

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Pełnienie dyżurów medycznych 

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł jednolity

Kursy specjalizacyjne

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinKiedy + forma zaliczenia
“Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii”
3 dni (24 godziny dydaktyczne*)
1. rok; sprawdzian + potwierdzenie uczestnictwa
“Patofizjologia ciąży, porodu i połogu”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
1./2./3. rok; sprawdzian + potwierdzenie uczestnictwa
“Diagnostyka i terapia płodu”
5 dni (40 godzin dydaktycznych.)
“Choroby przenoszone drogą płciową”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
2. rok; sprawdzian + potwierdzenie uczestnictwa
“Stany naglące i krwotoki w położnictwie i ginekologii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych.)
“Endokrynologia ginekologiczna, ginekologia wieku rozwojowego”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
3./4. rok; sprawdzian + potwierdzenie uczestnictwa
“Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych narządów płciowych”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
4./5. rok;  sprawdzian + potwierdzenie uczestnictwa
“Ultrasonografia - kurs praktyczny indywidualny”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
1., 2., 3. i 4. rok szkolenia po 1 tygodniu (5 dni roboczych); sprawdzian wstępny + sprawdzian końcowy + samodzielne wykonanie min. 25 badań
“Endoskopia - kurs praktyczny indywidualny”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
2., 3., 4. i 5. rok szkolenia po 1 tygodniu (5 dni roboczych); sprawdzian wstępny + sprawdzian końcowy + samodzielne wykonanie min. 1 laparoskopii i min. 1 histeroskopii podczas każdego tygodnia kursu
“Ratownictwo medyczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
sprawdzian testowy i praktyczny  + potwierdzenie uczestnictwa
“Zdrowie publiczne” - część I: Zdrowie publiczne + część II: Orzecznictwo lekarskie
część I: 5 dni (40 godzin dydaktycznych) + część II: 3 dni (24 godziny dydaktyczne)
kolokwium + potwierdzenie uczestnictwa
“Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

*godzina dydaktyczna = 45 min

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

  StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
  Blok porodowy + oddział położniczy
  58 tygodni (290 dni roboczych*)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
  Patologia ciąży
  40 tygodni (200 dni roboczych)
  Ginekologia
  57 tygodni (285 dni roboczych)
  Poradnia położniczo-ginekologiczna
  12 tygodni (60 dni roboczych)
  kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny; 3. rok: 4 tygodnie (20 dni roboczych) + 4. rok: 8 tygodni (40 dni roboczych)

  *dzień roboczy = 7h 35min

  Staże kierunkowe (kierunkowe)

   StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
   Neonatologia i intensywna terapia noworodków
   4 tygodnie (20 dni roboczych)
   kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
   Endokrynologia ginekologiczna
   4 tygodnie (20 dni roboczych)
   Ginekologia onkologiczna (w tym radioterapia i chemioterapia)
   12 tygodni (60 dni roboczych)
   kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny; radioterapia: 1 tydzień (5 dni roboczych), chemioterapia: 1 tydzień (5 dni roboczych)
   Chirurgia ogólna (w tym chirurgia gruczołu sutkowego)
   8 tygodni (40 dni roboczych)
   kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny; 1. rok szkolenia specjalizacyjnego
   Urologia
   4 tygodnie (20 dni roboczych)
   kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
   Anestezjologia i intensywna terapia
   4 tygodnie (20 dni roboczych)

   *dzień roboczy = 7h 35min

   Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

   Wykaz i liczba zabiegów, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie/w asyście pod nadzorem specjalisty. Wymagane procedury podzielono na trzy kategorie: położnicze, ginekologiczne i diagnostyczne.

   • Każda wykonana procedura musi być odpowiednio udokumentowana i zaświadczona przez kierownika specjalizacji.
   • 50% procedur można wykonać w innej akredytowanej jednostce (za zgodą kierownika specjalizacji).

   W zakresie położnictwa:

   Zabieg/proceduraSamodzielnie/asysta
   Porody fizjologiczne
   100/30
   Pomoc ręczna/kleszcze położnicze/próżnociąg położniczy/poród pośladkowy
   30/5
   Cięcia cesarskie
   40/10
   Badania USG w okresie ciąży
   200/0

   W zakresie ginekologii:

   Zabieg/proceduraSamodzielnie/asysta
   Wycięcie macicy drogą brzuszną, nadpochwowe wycięcie trzonu macicy
   25/10 (min. 5 laparoskopowo)
   Przezpochwowe wycięcie macicy
   5/5
   Radykalne wycięcie macicy
   0/5
   Operacje na przydatkach (min. 15 laparoskopii)
   30/10
   Histeroskopia operacyjna
   20/5
   Operacje pochwy i krocza
   10/5
   Operacje szyjki macicy
   10/5
   Operacje w wysiłkowym nietrzymaniu moczu
   10/5
   Wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy
   50/0

   Procedury diagnostyczne:

   Zabieg/proceduraSamodzielnie/asysta
   Histeroskopia diagnostyczna
   25/5
   Kolposkopia
   30/5
   Laparoskopia diagnostyczna
   25/5
   Ginekologiczne badanie USG
   100/10

   Łączna liczba zabiegów i procedur obligatoryjnych: 710/120

   Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów położnictwa i ginekologii organizowane przez CMKP:

   Endokrynologia

   • Endokrynne aspekty zaburzeń płodności i dysfunkcji seksualnych
   • Aktywność fizyczna i układ endokrynny
   • Seksuologia wieku rozwojowego 

   Kursy zabiegowe:

   • Histeroskopia zabiegowa
   • Laparoskopia w ginekologii

   Neonatologia:

   • Metody wspomagania oddechu u noworodka
   • Zaburzenia wzrastania płodu

   Onkologia

   • Otyłość, a nowotwory

   Inne:

   • Laktacja i karmienie naturalne
   • Komunikacja w położnictwie i ginekologii

   Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

   Pełnienie dyżurów medycznych 

   Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

   Moduł jednolity

   Kursy specjalizacyjne

   Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

   Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
   „Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii"
   (Kurs wprowadzający)
   3 dni (24 godziny dydaktyczne)
   (w pierwszym roku odbywania szkolenia specjalizacyjnego)
   potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
   sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.
   „Patofizjologia ciąży, porodu i połogu”
   5 dni (40 godzin dydaktycznych)(zalecany w pierwszym lubdrugim lub trzecim roku szkolenia specjalizacyjnego)
   „Diagnostyka i terapia płodu”
   5 dni (40 godzin dydaktycznych) (zalecany w pierwszym lub drugim lub trzecim roku szkolenia specjalizacyjnego)
   „Choroby przenoszone drogą płciową”
   2 dni (16 godzin dydaktycznych) (zalecany w drugim roku szkolenia specjalizacyjnego)
   „Stany naglące i krwotoki w położnictwie i ginekologii”
   3 dni (24 godziny dydaktyczne) (zalecany w drugim rokuszkolenia specjalizacyjnego)
   „Endokrynologia ginekologiczna”
   5 dni (40 godzin dydaktycznych) (zalecany w trzecim lubczwartym roku szkolenia specjalizacyjnego)
   „Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych narządów płciowych”
   5 dni (40 godzin dydaktycznych) (zalecany w czwartym lubpiątym roku szkolenia specjalizacyjnego)
   „Postępowanie w przypadku niekorzystnego zakończenia ciąży lub choroby nowotworowej”
   2 dni (16 godzin dydaktycznych) (zalecany w czwartym lubpiątym roku szkolenia specjalizacyjnego. Maksymalna liczba uczestników 10 osób)
   „Uroginekologia”
   3 dni (24 godziny dydaktyczne) (zalecany w czwartym lubpiątym roku szkolenia specjalizacyjnego)
   „Ultrasonografia - podstawowy”
    1 tydzień (5 dni roboczych) (odbywają się podczas pierwszego lub drugiego roku szkolenia specjalizacyjnego)
   sprawdzian wstępny w pierwszym dniu kursu, z zakresu wiedzy teoretycznej
   objętej programem kursu, przeprowadzany przez kierownika kursu+sprawdzian na zakończenie kursu (testowy, pisemny lub ustny)
   przeprowadzony przez kierownika kursu. Kierownik kursu zaświadcza swoim
   podpisem, że lekarz wykazał się znajomością wiedzy objętej programem
   kursu.
   „Ultrasonografia - zaawansowany”
   1 tydzień (5 dni roboczych).
   „Endoskopia - podstawowy”
    1 tydzień (5 dni roboczych) (odbywają się podczas pierwszego lub drugiego roku szkolenia specjalizacyjnego)
   sprawdzian na zakończenie kursu (testowy, pisemny lub ustny)
   przeprowadzany przez kierownika kursu. Kierownik kursu zaświadcza swoim
   podpisem, że lekarz wykazał się znajomością wiedzy objętej programem
   kursu
   „Endoskopia – zaawansowany część I ”
   1 tydzień (5 dni roboczych)
   „Endoskopia - zaawansowany część II”
   1 tydzień (5 dni roboczych)
   „Zabiegi położnicze”
   3 dni (24 godziny dydaktyczne) (zalecany w czwartym lub piątym roku szkolenia specjalizacyjnego)
   potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie
   w formie egzaminu praktycznego na symulatorze
   „Diagnostyka wad wrodzonych płodu”
   3 dni (24 godziny dydaktyczne) (zalecany w czwartym lub piątym roku szkolenia specjalizacyjnego)
   „Orzecznictwo lekarskie”
   3 dni (24 godziny dydaktyczne)
   „Profilaktyka i promocja zdrowia”
   2 dni (16 godzin dydaktycznych)
   „Położnictwo i ginekologia"(Kurs atestacyjny)
   5 dni (40 godzin dydaktycznych)
   (w ostatnim roku odbywaniaszkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES)

   Staże kierunkowe (podstawowe)

   Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

   StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
   Staż podstawowy w zakresie położnictwa i ginekologii
   118 tygodni (590 dni roboczych),
   (w tym: 61 tygodni (305 dni roboczych) – blok porodowy i oddział położniczy,57 tygodni (285 dni roboczych) – oddział ginekologii)
   kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu

   Staże kierunkowe (kierunkowy)

   StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
   Staż kierunkowy w zakresie patologii ciąży
   40 tygodni (200 dni roboczych).
   kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny - potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu
   Staż kierunkowy w poradni położniczo-ginekologicznej
   12 tygodni (60 dni roboczych).
   Staż dzielony – zajęciaodbywają się podczas trzeciego roku szkolenia specjalizacyjnego w wymiarze
   6 tygodni (30 dni roboczych) i podczas czwartego roku szkolenia specjalizacyjnego
   w wymiarze 6 tygodni (30 dni roboczych). Uczestniczenie w stażu nie musi odbywać
   się w formie codziennych zajęć w poradni. Może być realizowane w konkretne dni
   tygodnia
   Staż kierunkowy w zakresie neonatologii i intensywnej terapii
   noworodków
   4 tygodnie (20 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie endokrynologii ginekologicznej
   4 tygodnie (20 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie ginekologii onkologicznej (w tym
   radioterapii i chemioterapii)
   12 tygodni (60 dni roboczych)w tym:
   radioterapia 8 tygodni - oddział ginekologii onkologicznej z blokiem operacyjnym 2 tygodnie (10 dni roboczych) chemioterapia2 tygodnie (10 dni roboczych) radioterapia
   Staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej (w tym chirurgia gruczołu
   sutkowego
   7 tygodni (35 dni roboczych)w tym 1 tydzień w zakresie chirurgii piersi, zalecany w pierwszym lub drugim roku szkolenia specjalizacyjnego
   Staż kierunkowy w zakresie urologii
   4 tygodnie (20 dni roboczych)
   Staż kierunkowy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
   4 tygodnie (20 dni roboczych)

   Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

   Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

   Oznaczenie procedur:

   Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego

   Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta

   Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

   Zabiegi/procedury medyczneKod A
   Kod B
   Zabiegi/procedury położnicze
   Porody fizjologiczne
   50
   50
   Cięcie cesarskie w położeniu miednicowym, skośnym, poprzecznym lub w ciąży dwupłodowej
   30
   20
   Cięcia cesarskie w położeniu główkowym w ciąży pojedynczej
   50
   30
   Badania USG w okresie ciąży
   150
   50
   Operacje i procedury ginekologiczne
   Wycięcie macicy drogą brzuszną lub nadpochwowe
   wycięcie trzonu macicy
   20
   20*
   Przezpochwowe wycięcie macicy
   3
   5
   Radykalne wycięcie macicy
   0
   5
   Operacje na przydatkach, w tym co najmniej
   15 w laparoskopii
   30
   10
   Histeroskopia operacyjna
   20
   10
   Operacje pochwy i krocza
   10
   10
   Operacje szyjki macicy
   10
   10
   Operacje w wysiłkowym nietrzymaniu moczu
   10
   10
   Wyłyżeczkowanie kanału szyjki/ jamy macicy
   50
   10
   Badania i procedury diagnostyczne
   Histeroskopia diagnostyczna
   25
   10
   Kolposkopia
   30
   5
   Laparoskopia diagnostyczna
   20
   10
   Ginekologiczne badanie USG
   80
   30
   Łącznie
   588
   295

   * w tym co najmniej 5 wykonanych laparoskopowo

   Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów położnictwa i ginekologii organizowane przez CMKP

   • Endokrynne aspekty zaburzeń płodności i dysfunkcji seksualnych
   • Laparoskopia w ginekologii – poziom 1 „To co pominięto podczas szkolenia na sali operacyjnej”
   • Zaburzenia endokrynologiczne wieku rozwojowego i ciąży
   • Hipogonadzym u mężczyzn - przyczyny, objawy i leczenie

   Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 12.04.2024) 

   Sytuacja na rynku pracy 

   • Liczba specjalistów położnictwa i ginekologii: 8598* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
   • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
    • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
    • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

   Wynagrodzenie

   Dane aktualne
   Status specjalizacji
   Specjalizacja niedeficytowa
   Pierwsze dwa lata specjalizacji
   7552
   Po dwóch latach specjalizacji
   7779

   Konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii

   Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski
   II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej
   ul. Karowa 2 00-315 Warszawa,
   Tel. (22) 59 66 421

   Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

   Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie położnictwa i ginekologii. 

   W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

   • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 6 tygodni/30 dni roboczych,
   • jest zobligowany do napisania jednej opublikowanej pracy naukowej (jako autor/współautor) lub jednej pracy poglądowej (tematyka objęta programem specjalizacji),
   • powinien brać udział w wydarzeniach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.

   Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie położnictwa i ginekologii

   Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane, artykuły w zakresie położnictwa i ginekologii:

   • Liczba cytowań 453: “World Health Organization reference values for human semen characteristics”, PubMed ID: 19934213
   • Liczba cytowań 194: “The variability of female reproductive ageing”, PubMed ID: 12099629
   • Liczba cytowań 175: “Oxidative stress and protection against reactive oxygen species in the pre-implantation embryo and its surroundings”, PubMed ID: 11284661

   Literatura

   W Księgarni Medycznej PZWL znajdziecie bogatą ofertę niezbędnej literatury wymaganej do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, jak również wiele pozycji rozszerzających wiedzę i umiejętności w zakresie położnictwa i ginekologii!

   Podręczniki obowiązkowe:

   1. Położnictwo i ginekologia, red. nauk. G. H. Bręborowicz, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2017, t. 1-2. 
   2. Położnictwo, red. G. H. Bręborowicz, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2012, t. 1-4. 
   3. Diagnostyka prenatalna w praktyce, red. nauk. P. Węgrzyn, D. Borowski, M. Wielgoś, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2015. 
   4. Troszyński M., Położnictwo – ćwiczenia: podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2016. 
   5. Sytuacje kliniczne w położnictwie, red. nauk. G. H. Bręborowicz, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2016. 
   6. Sytuacje kliniczne w ginekologii, onkologii ginekologicznej i uroginekologii, red. nauk. G. H. Bręborowicz, E. Nowak-Markwitz, T. Rechberger, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2017. 
   7. Ginekologia onkologiczna, red. nauk. Ł. Wicherek, Z. Kojs, G. H. Bręborowicz, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2016. 
   8. Endokrynologia ciąży, red. nauk. B. Męczekalski, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2012.

   Książki zawierające istotną wiedzę dla lekarzy rozpoczynających specjalizację - ginekologia:

   1. Farmakoterapia w położnictwie, red. nauk. G. H. Bręborowicz, M. Dworacka, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018. 
   2. Niepłodność WGLS, red. nauk. Piotr Laudański, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019
   3. Niepłodność 2 WGLS, red. nauk. Piotr Laudański, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019
   4. Ginekologia dziecięca i dziewczęca WGLS, red. nauk. Lidia Hirnle, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020
   5. Endokrynologia ginekologiczna WGLS, red. nauk. Romuald Dębski, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018
   6. Endokrynologia ginekologiczna 2 WGLS, red. nauk. Piotr Laudański, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020
   7. Farmakoterapia w ginekologii, uroginekologii i endokrynologii ginekologicznej, red. nauk. Grzegorz H. Bręborowicz, Tomasz Rechberger, Błażej Męczekalski, Marek Chuchracki, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019

   Książki zawierające istotną wiedzę dla lekarzy rozpoczynających specjalizację - położnictwo:

   1. Diagnostyka prenatalna USG/ECHO, red. nauk. Maria Respondek-Liberska, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2016
   2. Profilaktyka zakażeń połogowych, Jadwiga Wójkowska-Mach, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019
   3. Badanie ultrasonograficzne w ciąży WGLS, red. nauk. Piotr Węgrzyn, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021
   4. Zagrożenia infekcyjne w ciąży, red. nauk. Anna Boroń-Kaczmarska, Alicja Wiercińska-Drapało, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021

   Warto przeczytać także:

   1. Andrologia, Jolanta Słowikowska-Hilczer, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020
   2. Zaburzenia statyki narządów miednicy u kobiet WGLS, Ewa Barcz, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020
   3. Nietrzymanie moczu u kobiet WGLS, Ewa Barcz, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019
   4. Genetyka w ginekologii i położnictwie WGLS, Piotr Węgrzyn Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018

   Wydarzenia

   Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie położnictwa i ginekologii. 

   Referencje

   1. Program specjalizacji: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0724-program-1.pdf (ostatni dostęp: 10.11.2020)
   2. https://kursy.cmkp.edu.pl/gz=1&spe=24&ro=2&year=2020&mie=&ue=&txt=&nr=&platforma=&open=false (ostatni dostęp: 10.11.2020)
   3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001156 (ostatni dostęp: 27.10.2020)
   4. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, 03.03.2020
   5. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 06.10.2020)
   6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.Dostępne do pobrania pod adresem:http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001218(ostatni dostęp: 15.07.2021)

   Zaloguj się