Encyklopedia rezydentur
Pediatria

Pediatria

Spis treści

 1. Czas trwania specjalizacji 
 2. Progi i liczba miejsc
 3. Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.
 4. Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.
 5. Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów pediatrii organizowane przez CMKP:
 6. Sytuacja na rynku pracy
 7. Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii
 8. Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury
 9. Wydarzenia
 10. Referencje

Czas trwania specjalizacji 

Obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)

Obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

 • moduł podstawowy – czas trwania 3 lata (156 tygodni + 3 dni/783 dni roboczych + czas na samokształcenie: 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych)
 • moduł specjalistyczny – czas trwania 2 lata (104 tygodnie + 2 dni/522 dni roboczych + czas na samokształcenie 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych)
Łączny czas trwania szkolenia 5 lat

Progi i liczba miejsc

Specjalnie dla Was zebraliśmy pięcioletnie, ogólnopolskie dane dotyczące liczby miejsc na szkolenie w trybie rezydenckim oraz progów (wynik postępowania rekrutacyjnego, na który składa się wynik LEK, publikacje naukowe i posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych) podczas rekrutacji marcowych i październikowych. Poza zorientowaniem się w wymaganiach, na podstawie statystyk macie możliwość pośrednio prześledzić sytuację w różnych dziedzinach medycznych na przestrzeni lat.

Rekrutacja październikowa - progi

20232022202120202019
dolnośląskie
85.29%
87.32%
85.71%
72.71%
57.65%
kujawsko-pomorskie
72.95%
81.64%
74.29%
bd
59.69%
lubelskie
86.23%
86.96%
81.46%
69.9%
68.37%
lubuskie
84.39%
81.64%
68.63%
58.74%
66.84%
łódzkie
82.61%
64.29%
82.38%
53.62%
58.67%
małopolskie
80.49%
85.02%
82.38%
66.02%
72.45%
mazowieckie
85.78%
86.96%
85.37%
70.05%
65.82%
opolskie
71.71%
83.33%
bd
55.39%
61.62%
podkarpackie
80.88%
72.46%
68.85%
60.87%
58.59%
podlaskie
84.54%
57.97%
74.76%
62.86%
58.59%
pomorskie
77.07%
85.51%
81.95%
72.46%
77.04%
śląskie
66.11%
85.85%
85.71%
72.33%
75.76%
świętokrzyskie
79.51%
67.63%
79.05%
58.94%
62.76%
warmińsko-mazurskie
77.56%
71.98%
70.87%
59.9%
58.67%
wielkopolskie
85.61%
85.02%
81.43%
66.67%
72.22%
zachodniopomorskie
80.98%
73.66%
74.29%
69.9%
67.68%
bd
brak danych

Rekrutacja październikowa - liczba miejsc

20232022202120202019
dolnośląskie
18
13
10
14
30
kujawsko-pomorskie
13
12
14
18
17
lubelskie
14
5
7
13
14
lubuskie
7
8
5
5
6
łódzkie
27
34
22
19
27
małopolskie
27
22
16
23
14
mazowieckie
54
34
21
42
48
opolskie
12
12
6
7
6
podkarpackie
14
23
14
19
16
podlaskie
20
25
19
19
20
pomorskie
29
22
10
11
9
śląskie
36
21
16
0
14
świętokrzyskie
12
9
8
12
9
warmińsko-mazurskie
10
11
9
12
11
wielkopolskie
18
17
14
21
17
zachodniopomorskie
10
14
9
7
7
bd
brak danych

Rekrutacja marcowa - progi

202420232022202120202019
dolnośląskie
61.35%
71.9%
64.25%
60.39%
70.62%
60.31%
kujawsko-pomorskie
80.68%
81.64%
bd
bd
bd
bd
lubelskie
63.46%
79.71%
bd
61.54%
64.14%
84.95%
lubuskie
63.29%
bd
81.9%
bc
bc
71.21%
łódzkie
57%
72.46%
84.07%
67.48%
69.54%
69.39%
małopolskie
82.93%
66.18%
82.62%
76.67%
61.86%
57.73%
mazowieckie
63.9%
82.93%
80.95%
77.62%
72.16%
63.13%
opolskie
84.07%
72.46%
65.7%
50%
bc
63.4%
podkarpackie
bc
70.05%
86.67%
bc
59.18%
bd
podlaskie
bc
88.89%
70.95%
61.84%
bc
bc
pomorskie
82.61%
72.95%
76.67%
81.9%
72.68%
56.19%
śląskie
81.16%
84.8%
72.2%
79.05%
69.04%
56.7%
świętokrzyskie
bc
82.61%
78.74%
72.38%
bc
bc
warmińsko-mazurskie
69.27%
79.23%
bd
77.14%
bc
bd
wielkopolskie
85.37%
75.98%
80.48%
80%
72.68%
69.59%
zachodniopomorskie
61.95%
84.78%
76.21%
74.29%
61.93%
57.07%
bd
brak danych
bc
brak chętnych

Rekrutacja marcowa - liczba miejsc

202420232022202120202019
dolnośląskie
16
15
4
4
6
7
kujawsko-pomorskie
18
25
10
5
3
8
lubelskie
5
16
3
3
5
8
lubuskie
9
10
3
2
2
4
łódzkie
12
18
10
6
5
11
małopolskie
20
26
6
6
6
7
mazowieckie
27
20
8
5
6
4
opolskie
6
15
4
2
3
3
podkarpackie
11
14
7
3
3
8
podlaskie
27
30
10
6
6
8
pomorskie
14
12
8
2
3
3
śląskie
10
10
6
4
5
7
świętokrzyskie
4
9
4
3
5
2
warmińsko-mazurskie
9
10
4
3
3
4
wielkopolskie
9
10
4
3
3
4
zachodniopomorskie
9
14
4
2
2
4
bd
brak danych

Czy pediatria jest specjalizacją priorytetową?

Tak [3]

Co oznacza, że dana specjalizacja jest priorytetowa?

Listę specjalizacji priorytetowych ustala Ministerstwo Zdrowia na podstawie aktualnej sytuacji demograficzno-epidemiologicznej kraju i zapotrzebowania na usługi konkretnych specjalistów. Rezydenci szkolący się w ramach specjalizacji priorytetowej otrzymują wyższe wynagrodzenie (patrz sekcja “Sytuacja na rynku pracy”). 

Specjalizacja priorytetowa = specjalizacja deficytowa.

Program obowiązujący do postępowania kwalifikacyjnego – jesień 2022 r.

Wybrane kursy specjalizacyjne mogą być realizowane w formie e-learningu. 

Pełnienie dyżurów medycznych

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy. W trakcie każdego stażu lekarz pełni dyżury towarzyszące lub samodzielne, po dopuszczeniu przez kierownika specjalizacji lub kierownika danego stażu. Dyżury odbywają się w oddziale, w którym lekarz odbywa dany staż.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie pediatrii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
1 rok szkolenia, potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Ratownictwo medyczne” 
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Zdrowie publiczne”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
„Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Prawo medyczne”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
„Opieka paliatywna” 
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

Staż
Czas trwania
Forma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w oddziale pediatrii ogólnej (dzieci młodsze, dzieci starsze) 
78 tygodni (390 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

Staż
Czas trwania
Forma zaliczenia, uwagi
“Fizjologia noworodka”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
“Patologia noworodka”
12 tygodni (60 dni roboczych)
“Izba przyjęć/SOR”
24 tygodnie (120 dni roboczych)
“Poradnia POZ  sprawująca opiekę nad dziećmi”
8 tygodni (40 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty

Zabieg/proceduraLiczba
Punkcja lędźwiowa
15
Cewnikowanie pęcherza moczowego 
20
Wkłucia obwodowe
50
Wkłucia głębokie 
*
Intubacja
*
Nakłucie opłucnej 
*
Resuscytacja
*

*Zaleca się uczestniczenie w jak największej liczbie procedur

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wybrane problemy z psychiatrii dzieci i młodzieży” 
4 dni (32 godziny dydaktyczne*)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Choroby zakaźne wieku dziecięcego i szczepienia ochronne”
4 dni (32 godziny dydaktyczne) w tym 16h choroby zakaźne; 16h szczepienia ochronne
„Stany nagłe u dzieci od 0-18 roku życia”
3 dni (24 godzin dydaktycznych). Zalecane jest, aby część kursu odbywała się w ośrodkach prowadzących zajęcia na symulatorach
„Badania obrazowe u dzieci”
3 dni (24 godzin dydaktycznych) Wskazane jest, aby 1 dzień kursu (8 godzin) odbywał się w pracowni ultrasonograficznej, rentgenowskiej
„Choroby nowotworowe u dzieci”
3 dni (24 godzin dydaktycznych)
„Postępy w pediatrii” - kurs podsumowujący
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
w ostatnim roku specjalizacji, potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie pediatrii 
22 tygodni (110 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny -  potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wykonanych przez lekarza zabiegów lub procedur medycznych objętych programem stażu Miejsce stażu: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pediatrii i hospitalizująca dzieci w wieku 0-18 lat. 

Staże kierunkowe (kierunkowe)

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
“Kardiologia dziecięca” 
6 tygodni (30 dni roboczych*)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny**
“Nefrologia dziecięca”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
„Gastroenterologia dziecięca”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
“Neurologia dziecięca”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
“Chirurgia dziecięca”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
“Otolaryngologia dziecięca”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
“Endokrynologia i diabetologia dzieci”
6 tygodni (30 dni roboczych)
„Reumatologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
“Dermatologia”
3 tygodnie (15 dni roboczych)
“Okulistyka”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
“Choroby płuc dzieci”
4 tygodnie (20 dni roboczych)
“Alergologia dzieci”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
“Patologia noworodka”
6 tygodni (30 dni roboczych)
“Choroby zakaźne”
2 tygodnie (10 dni roboczych)
"Onkologia i hematologia dziecięca"
8 tygodni (40 dni roboczych).
"Intensywna terapia"
3 tygodnie (15 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Wykaz i liczba zabiegów i procedur medycznych, które specjalizujący się lekarz ma obowiązek wykonać samodzielnie lub pod nadzorem specjalisty.

Zabieg/proceduraLiczba
Wkłucia obwodowe
30
Cewnikowanie pęcherza moczowego 
10
Wykonanie i interpretacja badania ekg
10
Punkcja lędźwiowa
10
Biopsja szpiku
3
Prowadzenie resuscytacji i wentylacji CPAP
2
Założenie cewnika dożołądkowego 
2
Płukanie żołądka 
2
Badanie i ocena dna oka
2
Nakłucie i drenaż jamy opłucnej 
1

Program obowiązujący od postępowania kwalifikacyjnego – wiosna 2023 r.

Pełnienie dyżurów medycznych 

Lekarz pełni dyżury medyczne w wymiarze przeciętnie 10 godzin 5 minut na tydzień lub wykonuje pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, tj. w wymiarze przeciętnie 48 godzin na tydzień, w tym dyżur medyczny, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Lekarz może pełnić towarzyszące lub samodzielne dyżury medyczne. Kierownik specjalizacji w porozumieniu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne. W przypadku dyżurów medycznych odbywanych w trakcie stażu kierunkowego, lekarzowi przysługuje możliwość wyboru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury medyczne w jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji.

Moduł podstawowy

Kursy specjalizacyjne

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Podstawy pediatrii”
10 dni (80 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Choroby zakaźne wieku dziecięcego i szczepienia ochronne”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Badania obrazowe u dzieci”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
"Wybrane problemy z psychiatrii dzieci i młodzieży”
4 dni (32 godziny dydaktyczne)
„Stany nagłe u dzieci od 0-18 roku życia”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Przetaczanie krwi i jej składników”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
"Orzecznictwo lekarskie”
3 dni (24 godziny dydaktyczne)
„Profilaktyka i promocja zdrowia”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Staże kierunkowe (podstawowe)

Miejsce stażu kierunkowego: jednostka, która uzyskała akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w oddziale pediatrii ogólnej (dzieci młodsze, dziecistarsze)
94 tygodnie (470 dni roboczych)*
złożenie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej objętej programem stażu oraz zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych

*w tymco najmniej 6 miesięcy szkolenia (24 tygodnie) w szpitalu pierwszego lub drugiegostopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego.

Staż Czas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż kierunkowy w zakresie fizjologii noworodka
4 tygodnie (20 dni roboczych)
złożenie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej objętej programem stażu oraz zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych
Staż kierunkowy w zakresie patologii noworodka
4 tygodnie (20 dni roboczych)
Staż kierunkowy w szpitalnym oddziale ratunkowym
16 tygodni (80 dni roboczych)
Staż kierunkowy w poradni pediatrycznej realizującej szczepieniaochronne i bilanse zdrowia dzieci
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie psychiatrii dziecięcej
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii dzieci
2 tygodnie (10 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako asysta (liczba).

Wykaz i liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży podstawowych: 

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
punkcja lędźwiowa
5
5
cewnikowanie pęcherza moczowego
10
10
wkłucia obwodowe
20
10
założenie sondy dożołądkowej
1
2
płukanie żołądka
1
1
wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznegoserca (EKG)
10
20
badanie USG jamy brzusznej
0
10
badanie USG płuc i jamy opłucnej
0
10
konsultacje radiologiczne
0
20

Moduł specjalistyczny

Kursy specjalizacyjne obowiązkowe

Nazwa kursuCzas trwania/liczba godzinForma zaliczenia
„Wprowadzenie do specjalizacji w dziedziniepediatrii”
5 dni (40 godzin dydaktycznych)
potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczeniesprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu
„Stomatologia dziecięca”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Dermatologia dziecięca”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Okulistyka dziecięca”
1 dzień (8 godzin dydaktycznych)
„Opieka paliatywna”
2 dni (16 godzin dydaktycznych)
.Kurs atestacyjny* (podsumowujący): „Postępy w pediatrii”
16 dni (128 godzin dydaktycznych)

*Kurs atestacyjny należy odbyć  w ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego przed przystąpieniem do PES.

Staże kierunkowe

StażCzas trwaniaForma zaliczenia, uwagi
Staż podstawowy w zakresie pediatrii
56 tygodni (280 dni roboczych)
kolokwium teoretyczne + sprawdzian praktyczny
Staż kierunkowy w zakresie kardiologii dziecięcej
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie nefrologii dziecięcej
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie gastroenterologii dziecięcej
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie neurologii dziecięcej
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej
łącznie 4 tygodnie (20 dni roboczych), w tym 2 tygodniew zakresie onkologii oraz 2 tygodnie w zakresie hematologii
Staż kierunkowy w zakresie endokrynologii i diabetologii dziecięcej
3 tygodnie (15 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie reumatologii dzieci
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chorób płuc dzieci
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie chorób zakaźnych dzieci
2 tygodnie (10 dni roboczych)
Staż kierunkowy w zakresie dermatologii (chorób skóry u dzieci)
1 tydzień (5 dni roboczych)

Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych

Kod A – wykonywanie samodzielne z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego (liczba);

Kod B – w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta (liczba).

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji stażu podstawowego:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
wkłucia obwodowe
30
0
cewnikowanie pęcherza moczowego
5
0
wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznegoserca (EKG)
10
10
punkcja lędźwiowa
5
0
badanie USG jamy brzusznej
0
10
badanie USG płuc i jamy opłucnej
0
10
konsultacje radiologiczne
0
20

Procedury obowiązkowe do wykonania w trakcie odbywania staży kierunkowych niepodlegają rozliczeniu w Elektronicznej Kracie Specjalizacji. Zaliczenie całości stażuoznacza zaliczenie wymaganych programem stażu operacji, zabiegów oraz procedurmedycznych.

Wykaz i minimalna liczba zabiegów oraz procedur medycznych, które obowiązują lekarza w trakcie realizacji staży kierunkowych:

Zabiegi/procedury medyczneKod AKod B
biopsja szpiku
0
2
prowadzenie resuscytacji i wentylacji CPAP
0
2
punkcja lędźwiowa
0
5

Przykładowe kursy doskonalące dla rezydentów pediatrii organizowane przez CMKP:

 • Zasady resuscytacji noworodka
 • Zasady racjonalnej płynoterapii w Oddziale Pediatrycznym
 • Badanie otoskopowe w populacji pediatrycznej
 • Punkcja lędźwiowa u dzieci
 • Choroby cywilizacyjne u dzieci - nadwaga, otyłość i ich powikłania

Pełna lista kursów doskonalących, wraz z informacją o aktualnie prowadzonej rekrutacji, dostępna jest na stronie CMKP: https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 12.04.2024)

Sytuacja na rynku pracy

 • Liczba specjalistów pediatrii: 17129* *Suma specjalistów oraz specjalistów I st. wykonujących i niewykonujących zawodu [4]
 • Kiedy lekarz w trakcie specjalizacji z pediatrii może rozpocząć dodatkową pracę w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej? 
  • Po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji
  • Za zgodą kierownika specjalizacji [5]

Wynagrodzenie

Dane aktualne
Status specjalizacji
Specjalizacja deficytowa
Pierwsze dwa lata specjalizacji
9368
Po dwóch latach specjalizacji
10220

Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii

Prof. dr hab. Jarosław Peregud-Pogorzelski
SPSK1 Klinika Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej PUM
ul. Uniii Lubelskiej 1,
71-252 Szczecin
Tel. 91 425 05 16

Praca naukowa i samorozwój w czasie rezydentury

Jak mówi program specjalizacji, w czasie szkolenia lekarz rezydent ma obowiązek ciągłego, samodzielnego dokształcania się. Wymaga się od niego m.in. śledzenia postępów w danej dziedzinie, znajomości piśmiennictwa, opublikowania własnej pracy naukowej. Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z tym zadaniem, zacznij od naszego zestawienia najwyżej punktowanych czasopism i najczęściej cytowanych artykułów w zakresie pediatrii.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent:

 • ma zapewniony dodatkowy czas na samokształcenie w wymiarze 3 tygodnie + 3 dni/18 dni roboczych (moduł podstawowy) lub 2 tygodnie + 2 dni/12 dni roboczych (moduł specjalistyczny),
 • jest zobowiązany do napisania pracy naukowej opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej - na temat objęty programem specjalizacji 
 • powinien aktywnie uczestniczyć w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • jest zobowiązany do wygłoszenia wykładu lub doniesienia w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym

Czasopisma z najwyższym Impact Factor w dziedzinie pediatrii

Przykładowe, najczęściej czytane lub cytowane artykuły w zakresie pediatrii 

 • “Global Prevalence of Fetal Alcohol Spectrum Disorder Among Children and Youth”, PubMed ID: 28828483
 • “Camouflage and autism”, PubMed ID: 32658354
 • ”Late-Onset Sepsis in Very Low Birth Weight Neonates: The Experience of the NICHD Neonatal Research Network” PubMed ID: 12165580

Wydarzenia

Podczas rezydentury jesteś zobligowany do udziału w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych, co wiąże się z uczestnictwem w konferencjach, zjazdach i sympozjach. Dzięki naszemu kalendarzowi będziesz na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi wydarzeniami w dziedzinie pediatrii. 

Referencje

 1. Program specjalizacji obowiązujący do jesieni 2022: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/akredytacja2018/0723-program-1.pdf (ostatni dostęp: 20.05.2024)  
 2. Program specjalizacji obowiązujący od wiosny 2023: https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2024/04/0723-program-1.pdf (ostatni dostęp: 20.05.2024)
 3. https://kursy.cmkp.edu.pl/ (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002814  (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 5. Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. https://nil.org.pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy/informacje-statystyczne (ostatni dostęp: 01.01.2024)
 6. https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.052.0000357,rozporzadzenie-ministra-zdrowia-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-ambulatoryjnej-opieki-specjalistycznej.html (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Dostępne do pobrania pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001535 (ostatni dostęp: 15.05.2024)
 8. https://www.gov.pl/web/zdrowie/konsultanci-krajowi (ostatni dostęp: 15.05.2024) 

Zaloguj się